Tiếng Việt 3 - bộ sách Kết Nối Tri Thức - cô Trần Thanh Mai

599,000 VNĐ

    0 (0)

2987 học viên ghi danh

Giáo viên: Trần Thanh Mai

Trình độ: Lớp 3

Cấp độ: Tiểu học

Bài giảng: 74 video

Học liệu: 0 tài liệu

Cập nhật: 25/03/2023

Đề cương khóa học

Thông tin giáo viên

T

0 Trung bình

0 đánh giá

5 sinh viên

1 khóa học

Trần Thanh Mai

giao_vien

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%


Bình luận

Khóa học liên quan

Tiếng Anh 3 - Cô Giang Ly

Tiếng Anh 3 - Cô Giang Ly

8 giờ, 28 phút, 13 giây
Cập nhật 18-03-2023
5
1805
799,000 VNĐ
0
1091
599,000 VNĐ
Toán 3 - Cánh Diều - Cô Nguyễn Hà Trang

Toán 3 - Cánh Diều - Cô Nguyễn Hà Trang

8 giờ, 28 phút, 13 giây
Cập nhật 18-03-2023
0
1700
599,000 VNĐ