Tiếng Việt 3 - Chân trời sáng tạo - Cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Đề cương khóa học

Thông tin giáo viên

4.7 Trung bình

0.7+ đánh giá

1+ sinh viên

3660 khóa học

VietJack

nguoi_dung

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%


Bình luận

Vynguyen
23:01 - 13/11/2023

Lừa đảo để lấy tiền của người mua, bài không hề thấy cập nhật bài mới lên.

Tiếng Việt 3 - Chân trời sáng tạo - Cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt

599,000 VNĐ

    ( 15 K )

1 K học viên ghi danh

Giáo viên: VietJack

Trình độ: Lớp 3

Cấp độ: Tiểu học

Thời lượng: 4 giờ, 44 phút, 0 giây

Bài giảng: 35 video

Học liệu: 0 tài liệu

Cập nhật: 24/04/2024