Đề cương khóa học

Thông tin giáo viên

S

4.7 Trung bình

1.4 K+ đánh giá

2 K+ sinh viên

14 khóa học

Super_editor

nguoi_dung

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%


Bình luận

Toán 3 - Cánh Diều - Cô Nguyễn Hà Trang

599,000 VNĐ

    ( 51.9 K )

1.6 K học viên ghi danh

Giáo viên: Super_editor

Trình độ: Lớp 3

Cấp độ: Cấp 2

Thời lượng: 18 giờ, 57 phút, 19 giây

Bài giảng: 106 video

Học liệu: 8 tài liệu

Cập nhật: 21/04/2024