Đề cương khóa học

Thông tin giáo viên

S

4.7 Trung bình

1.4 K+ đánh giá

2 K+ sinh viên

14 khóa học

Super_editor

nguoi_dung

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

D
Học viên

Doan Minh Duc


Bình luận

Nguyễn Hà Gia Hưng
20:39 - 10/01/2023

hay quá

Toán 3 - Kết nối tri thức - Cô Khánh Linh

599,000 VNĐ

    5 (1)

1.6 K học viên ghi danh

Giáo viên: Super_editor

Trình độ: Lớp 3

Cấp độ: Cấp 2

Thời lượng: 19 giờ, 30 phút, 1 giây

Bài giảng: 81 video

Học liệu: 0 tài liệu

Cập nhật: 23/06/2024