Toán 3 - Chân trời sáng tạo - Cô Trịnh Hường

599,000 VNĐ

    0 (0)

3027 học viên ghi danh

Giáo viên: Super_editor

Trình độ: Lớp 3

Cấp độ: Cấp 2

Bài giảng: 94 video

Học liệu: 0 tài liệu

Cập nhật: 25/03/2023

Đề cương khóa học

Thông tin giáo viên

S

5 Trung bình

5 đánh giá

58 sinh viên

14 khóa học

Super_editor

nguoi_dung

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%


Bình luận

Khóa học liên quan

Tiếng Anh 3 - Cô Giang Ly

Tiếng Anh 3 - Cô Giang Ly

11 giờ, 41 phút, 54 giây
Cập nhật 10-03-2023
5
1805
799,000 VNĐ
Tiếng Việt 3 - Kết Nối Tri Thức - Cô Trần Thanh Mai

Tiếng Việt 3 - Kết Nối Tri Thức - Cô Trần Thanh Mai

11 giờ, 41 phút, 54 giây
Cập nhật 10-03-2023
0
2987
599,000 VNĐ
0
1091
599,000 VNĐ

Các khóa học khác của thầy cô

Toán 6 - Kết nối tri thức - Cô Vương Thị Hạnh

Toán 6 - Kết nối tri thức - Cô Vương Thị Hạnh

11 giờ, 41 phút, 54 giây
Cập nhật 10-03-2023
5
3448
599,000 VNĐ
Toán 3 - Cánh Diều - Cô Nguyễn Hà Trang

Toán 3 - Cánh Diều - Cô Nguyễn Hà Trang

11 giờ, 41 phút, 54 giây
Cập nhật 10-03-2023
0
1700
599,000 VNĐ
Toán 7 - Kết nối tri thức - Cô Vương Thị Hạnh

Toán 7 - Kết nối tri thức - Cô Vương Thị Hạnh

11 giờ, 41 phút, 54 giây
Cập nhật 10-03-2023
5
1967
599,000 VNĐ