Danh sách câu hỏi

Có 156 câu hỏi trên 4 trang
Em hãy cùng các bạn làm diều giấy theo hướng dẫn dưới đây. TT Mô tả Hình minh họa 1 Bước 1. Chuẩn bị: - Cắt một tờ giấy màu có kích thước 30cm × 30cm để làm thân diều. - Cắt hai hình chữ nhật có kích thước 2cm × 25cm để làm cánh diều. - Cắt hai hình chữ nhật có kích thước 2cm × 40cm để làm đuôi ngắn ở hai bên. - Cắt một hình chữ nhật có kích thước 3cm × 60cm để làm đuôi dài ở giữa. - Hai thanh tre có kích thước 45cm và 50cm để làm khung diều. 2 Bước 2. Làm thân diều: - Dán thanh tre dài 45cm bằng băng dính theo đường chéo của tờ giấy màu có kích thước 30cm × 30cm để tạo xương sống diều. - Dùng dây buộc vào hai đầu thanh tre dưới 50cm tạo hình cánh cung. - Dán hình cánh cung lên xương sống diều bằng băng dính. 3 Bước 3. Làm đuôi diều: - Dán hình chữ  nhật có kích thước 3cm × 60cm và hai hình chữ nhật có kích thước 2cm × 40cm vào cuối xương sống diều để tạo đuôi diều. - Dán lần lượt hai hình chữ nhật có kích thước 2cm × 25cm để làm cánh diều. 4 Bước 4. Gắn dây cho diều: - Dùng kéo tạo hai lỗ nhỏ nợi hai thanh tre giao nhau, luồn một đầu của sợi dây dài 40cm và buộc chặt vào điểm giao nhau của hai thanh tre. - Từ góc đuôi của diều lên 7cm, tạo hai lỗ nhỏ hai bên xương sống diều, luồn đầu dây còn lại vào và buộc chặt. - Buộc đầu dây lên sợi dây vừa tạo. 5 Bước 5. Trang trí và kiểm tra sản phẩm: - Trang trí thân diều theo ý thích. - Kiểm tra diều sai khi đã làm xong.