Danh sách câu hỏi

Có 186 câu hỏi trên 4 trang
Nếu em được ra nước ngoài tham dự Trại hè thiếu nhi Quốc tế và được phép mang 3 vật đặc trưng để giới thiệu với bạn bè quốc tế về đất nước Việt Nam em sẽ chọn vật gì? Và vì sao? Vật em sẽ chọnVì sao…………………………….…………………………….………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….…………………………….………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….…………………………….………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..