Giáo viên

Đỗ Văn Bình

Bộ môn:

0+

Học viên theo dõi

42+

Bài giảng

+

Năm kinh nghiệm

PROFILE
Đôi nét về tôi

Họ và tên

Đỗ Văn Bình

Nơi công tác

Bộ môn

Học vị

Email

dovanbinh97@gmail.com

Facebook

Khóa học tiêu biểu

Hóa 10 - Thầy Đỗ Văn Bình

Câu chuyện thú vị
BRIEF
LEARNING
KHÓA HỌC CỦA TÔI