Trịnh Thị Nga

Bộ môn:

Họ và tên

Trịnh Thị Nga

Nơi công tác

Bộ môn

Học vị

Email

hanaquynhnga@gmail.com

Khóa học tiêu biểu

Tiếng Anh lớp 8 - cô Trịnh Nga

Giới thiệu: