Thầy Phạm Bá Đạt

Bộ môn:

Họ và tên

Thầy Phạm Bá Đạt

Nơi công tác

Bộ môn

Học vị

Email

phambadatftu@gmail.com

Giới thiệu: