Bài tự luận

  • 4126 lượt xem

  • 6 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Xét xem các điểm C, E thuộc hay không thuộc đường thẳng a

Xem đáp án »

Điểm C thuộc đường thẳng a; Điểm E không thuộc đường thẳng a


Câu 4:

Đặt tên cho các điểm và các đường thẳng còn lại ở hình 6.

Xem đáp án »

Tên các điểm thường kí hiệu bằng các chữ cái in hoa

Tên các đường thẳng thường được kí hiệu bằng các chữ cái thường.


Câu 5:

Vẽ ba điểm A, B, C và ba đường thẳng a, b, c.

Xem đáp án »

Có nhiều cách vẽ, mỗi điểm được biểu diễn bởi một dấu chấm. Điểm có thể thuộc hoặc không thuộc đường thẳng. Các bạn có thể vẽ như sau:


Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận