Trắc nghiệm Alat Địa lý Việt Nam: Địa lí ngành Nông nghiệp (P1)

  • 5714 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết phát biểu nào sau đây đúng khi so sánh sản lượng thủy sản của một số tỉnh?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, ta thấy nhận xét đúng khi so sánh sản lượng thủy sản của một số tỉnh là khai thác của Kiên Giang lớn hơn Đồng Tháp (Chú ý cột màu hồng và cột màu xanh).

Chọn: C


Câu 2:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết phát biểu nào sau đây không đúng khi so sánh sản lượng thủy sản của một số tỉnh?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, nhận xét không đúng khi so sánh sản lượng thủy sản của một số tỉnh là khai thác của Tiền Giang nhỏ hơn Quảng Ninh (Chú ý cột màu hồng và cột màu xanh).

Chọn: C


Câu 3:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết phát biểu nào sau đây không đúng khi so sánh sản lượng thủy sản của một số tỉnh?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, nhận xét không đúng khi so sánh sản lượng thủy sản của một số tỉnh là khai thác của Thanh Hóa lớn hơn Bình Định (Chú ý cột màu hồng và cột màu xanh).

Chọn: C


Câu 4:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết phát biểu nào sau đây đúng khi so sánh sản lượng thủy sản của một số tỉnh?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, nhận xét đúng khi so sánh sản lượng thủy sản của một số tỉnh là khai thác của Thanh Hóa lớn hơn Ninh Bình (Chú ý cột màu hồng và cột màu xanh).

Chọn: B


Câu 5:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết chè được trồng nhiều ở các tỉnh nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, ta thấy chè được trồng nhiều ở các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai (Chú ý kí hiệu cây chè ở bảng chú giải).

Chọn: D


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 tháng trước

Đăng Đàm

Bình luận


Bình luận