Trắc nghiệm Bài 21. Địa lí các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản có đáp án

  • 1384 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Loại cây nào sau đây trồng nhiều ở miền ôn đới và cận nhiệt?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Cây củ cải đường là cây lấy đường chủ yếu ở miền ôn đới và cận nhiệt. Các nước trồng nhiều là Liên bang Nga, Pháp, Hoa Kì, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ,...


Câu 2:

Loại cây nào sau đây trồng được miền nhiệt đới, cận nhiệt và cả ôn đới?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đậu tương là cây ưa ẩm, đất tơi xốp và thoát nước tốt. Đây là cây lấy dầu quan trọng trên thế giới ở miền nhiệt đới, cận nhiệt và ôn đới. Các nước trồng nhiều là Hoa Kì (gần 1/2 sản lượng thế giới), Trung Quốc, Liên bang Nga,…


Câu 3:

Lúa gạo là cây phát triển tốt nhất trên đất

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Lúa gạo là cây phát triển tốt nhất trên đất phù sa, cần có nhiều phân bón. Lúa gạo là cây lương thực chính của miền nhiệt đới (đặc biệt là châu Á gió mùa). Các nước trồng nhiều là Trung Quốc, Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a, Băng-la-đét (Bangladesh), Việt Nam, Thái Lan,...


Câu 4:

Đặc điểm sinh thái của cây ngô là ưa khí hậu

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đặc điểm sinh thái của cây ngô là ưa khí hậu nóng, đất ẩm, nhiều mùn, dễ thoát nước. Cây ngô là cây lương thực quan trọng cho người và vật nuôi ở miền nhiệt đới, cận nhiệt và ôn đới nóng. Các nước trồng nhiều là Hoa Kì, Trung Quốc, Bra-xin, Ác-hen-ti-na, U-gai-na (Ukraine), In-đô-nê-xi-a,…


Câu 5:

Các loại cây nào sau đây trồng nhiều ở miền nhiệt đới?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Các loại cây trồng nhiều ở miền nhiệt đới là mía và đậu tương.

- Các nước trồng nhiều mía là Bra-xin, Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Pa-ki-xtan (Pakistan),..

- Các nước trồng nhiều đậu tương là Hoa Kì (gần 1/2 sản lượng thế giới), Trung Quốc, Liên bang Nga, Séc-bi-a (Serbia), In-đô-nê-xi-a,…


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận