Bài 21: Vương quốc cổ Phù Nam

  • 202 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Vương quốc Phù Nam ra đời trên cơ sở nào?

Xem đáp án

Trên cơ sở văn hóa Óc Eo có sự ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ, khoảng thế kỉ I, Vương quốc cổ Phù Nam ra đời.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Địa bàn chủ yếu của vương quốc cổ Phù Nam ở đâu?

Xem đáp án

Địa bàn của vương quốc cổ Phù Nam chủ yếu thuộc địa phận Nam Bộ Việt Nam ngày nay.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Đặc điểm tự nhiên của vương quốc Việt Nam?

Xem đáp án

Vùng đất Nam Bộ thường bị ngập vào mùa mưa khi nước sông Mê Công dâng lên và bị xâm nhập mặn từ biển vào mùa khô.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Vị trí địa lí của Phù Nam có ý nghĩa

Xem đáp án

Từ thế kỉ III đến thế kỉ V, Phù Nam là quốc gia phát triển nhất khu vực Đông Nam Á, là trung tâm kết nối giao thương và văn hóa giữa các cộng đồng dân cư trong khu vực với Ấn Độ, Trung Quốc.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Hoạt động kinh tế chính của cư dân Phù Nam là

Xem đáp án

Hoạt động kinh tế chính của cư dân Phù Nam từ thế kỉ II đến thế kỉ X là nông nghiệp trồng lúa nước, mỗi năm hai vụ. Mạng lưới sông ngòi dày đặc và lượng phù sa bồi đắp.

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận