Trắc nghiệm Bài 28. Thương mại, tài chính ngân hàng và du lịch có đáp án

  • 737 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tài chính ngân hàng là một trong những ngành trụ cột ở

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Tài chính ngân hàng là một trong những ngành trụ cột ở các nước phát triển như Hoa Kì, Nhật Bản, Anh, Đức, Pháp, Liên bang Nga, Hàn Quốc,... Ở các nước đang phát triển, hoạt động tài chính ngân hàng cũng ngày càng sôi động và có đóng góp lớn đối với sự phát triển chung của nền kinh tế.


Câu 2:

Nhân tố nào sau đây tạo thuận lợi hoặc gây khó khăn cho hoạt động thương mại?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Vị trí địa lí tạo thuận lợi hoặc gây khó khăn cho hoạt động thương mại. Tại những nơi có vị trí thuận lợi sẽ hình thành đầu mối thương mại, thu hút đầu tư và thúc đẩy thương mại phát triển.


Câu 3:

Quỹ Tiền tệ Quốc tế viết tắt là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ngân hàng Thế giới (WB) là tổ chức tài chính quốc tế, cung cấp những khoản vay nhằm thúc đẩy kinh tế cho các nước, thông qua các chương trình vay vốn. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hoạt động với mục đích thúc đẩy hợp tác tiền tệ toàn cầu, bảo đảm sự ổn định tài chính, tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế.


Câu 4:

Biểu hiện của sự phát triển không ngừng của ngành tài chính - ngân hàng là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Trên thế giới, ngành tài chính - ngân hàng không ngừng phát triển, thể hiện qua sự gia tăng về số lượng các trung tâm tư vấn và giao dịch tài chính, số lượng các ngân hàng (cùng các chi nhánh và các điểm ATM), số người có tài khoản của tổ chức tài chính, sự đa dạng của các gói dịch vụ tài chính và dịch vụ ngân hàng,...


Câu 5:

Quỹ Tiền tệ Quốc tế hoạt động không nhằm mục đích nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hoạt động với mục đích thúc đẩy hợp tác tiền tệ toàn cầu, bảo đảm sự ổn định tài chính, tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận