Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 17. Vỏ địa lí, quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí có đáp án

  • 597 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Những hiện tượng và quá trình tự nhiên xảy ra trong lớp vỏ địa lí đều do

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Những hiện tượng và quá trình tự nhiên xảy ra trong lớp vỏ địa lí đều do các quy luật tự nhiên chi phối, đó là quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí, quy luật địa đới và quy luật phi địa đới (đai cao, địa ô).


Câu 2:

Biểu hiện về sự tác động của sinh quyển tới thủy quyển là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Sinh quyển gồm toàn bộ động thực vật; thủy quyển gồm sông ngòi, ao hồ, biển, nước ngầm,... Rừng cây có vai trò giữ nguồn nước ngầm, hạn chế tình trạng khô hạn => Rừng cây (sinh quyển) có tác động bảo vệ nguồn nước ngầm (thủy quyển).


Câu 3:

Ở nước ta sinh quyển, thủy quyển và thổ nhưỡng quyển có sự tác động qua lại với nhau thể hiện ở đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Thảm thực vật rừng bị phá hủy -> sinh quyển. Nước mưa chảy nhanh và mạnh hơn làm xói mòn đất -> thủy quyển tác động lên thổ nhưỡng quyển. Như vậy, vùng đồi núi, rừng bị phá hủy, vào mùa mưa dễ xảy ra hiện tượng xói mòn, sạt lở có sự tác động lẫn nhau của các quyển: sinh quyển, thủy quyển, thổ nhưỡng quyển.


Câu 4:

Yếu tố nào sau đây là nguyên nhân cơ bản làm thay đổi lượng nước của sông ngòi?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Yếu tố là nguyên nhân cơ bản làm thay đổi lượng nước của sông ngòi là lượng mưa tăng lên. Lượng mưa tăng, nguồn cung cấp nước cho sông ngòi tăng -> Lượng nước của sông, suối sẽ tăng theo.


Câu 5:

Giới hạn dưới của lớp ôdôn trong khí quyển là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Giới hạn phía trên của lớp vỏ địa lí là giới hạn dưới của lớp ôdôn trong khí quyển.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận