Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 35. Địa lí ngành bưu chính viễn thông có đáp án

  • 708 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nước ta hòa mạng internet năm nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Mạng di động đầu tiên ở nước ta ra đời năm 1993. Từ đó đến nay, số lượng thuê bao điện thoại di động ngày càng tăng nhanh, mạng di động ngày càng phát triển, tiện lợi. Việt Nam kết nối internet vào năm 1997. Đến nay, nước ta là một trong 20 nước có số lượng người sử dụng internet nhiều nhất thế giới.


Câu 2:

Sự phát triển của ngành bưu chính viễn thông phụ thuộc chặt chẽ vào sự phát triển của

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Sự phát triển của ngành bưu chính viễn thông phụ thuộc chặt chẽ vào sự phát triển của khoa học - công nghệ.


Câu 3:

Với sự phát triển và thay đổi của ngành thông tin liên lạc là nhờ sự tiến bộ của ngành nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Với sự phát triển và thay đổi của ngành thông tin liên lạc là nhờ sự tiến bộ của ngành công nghệ truyền dẫn, các trạm vệ tinh thông tin và hệ thống truyền Viba.


Câu 4:

Ngành bưu chính viễn thông không có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ngành bưu chính viễn thông có một số đặc điểm là

- Ngành bưu chính viễn thông bao gồm hai nhóm: bưu chính và viễn thông.

- Sản phẩm của bưu chính viễn thông là sự vận chuyển tin tức, bưu kiện, bưu phẩm, truyền dẫn thông tin điện tử,... từ nơi gửi đến nơi nhận. 

- Viễn thông sử dụng các phương tiện, thiết bị để cung ứng dịch vụ từ các khoảng cách xa, không cần sự tiếp xúc giữa người cung cấp dịch vụ và người sử dụng dịch vụ.

- Sản phẩm có thể đánh giá thông qua khối lượng sản phẩm, dịch vụ đã thực hiện.

- Sự phát triển của bưu chính viễn thông trong tương lai phụ thuộc lớn vào sự phát triển của khoa học - công nghệ.


Câu 5:

Ngành nào sau đây đảm nhiệm sự vận chuyển các tin tức một cách nhanh chóng và kịp thời?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ngành công nghiệp đảm nhiệm sự vận chuyển các tin tức một cách nhanh chóng và kịp thời là ngành thông tin liên lạc, đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của điện thoại di động, mạng Internet, vô tuyến truyền hình,…


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận