Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 17: Văn minh phù nam có đáp án

  • 1492 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Địa bàn chủ yếu của Vương quốc Phù Nam là khu vực nào của Việt Nam ngày nay?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Địa bàn chủ yếu của Vương quốc Phù Nam là khu vực Nam Bộ Việt Nam ngày nay. (SGK - Trang 100)


Câu 2:

Văn minh Phù Nam gắn liền với nền văn hóa nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Văn minh Phù Nam gắn liền với nền văn hóa Óc Eo. (SGK - Trang 100)


Câu 3:

Điều kiện tự nhiên nào sau đây đã tạo cơ sở cho Phù Nam có thể sớm kết nối với nền thương mại biển quốc tế?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Phần biển bao bọc ở phía đông và tây nam lãnh thổ với nhiều hải cảng thuận lợi là con đường hướng ra bên ngoài, tiếp xúc trực tiếp với khu vực Đông Nam Á hải đảo và Ấn Độ. Điều này giúp Phù Nam có thể sớm kết nối với nền thương mại biển quốc tế sôi động qua con đường Tơ lụa và con đường Hồ tiêu. (SGK - Trang 101)


Câu 4:

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng điều kiện tự nhiên của Phù Nam?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Phù Nam được thiên nhiên ưu đãi nhiều điều kiện cho phát triển kinh tế nông nghiệp và thương mại: mạng lưới sông ngòi dày đặc kết nối với nhau và đều đổ ra biển qua nhiều cửa sông lớn, trữ lượng nước ngọt dồi dào, nguồn lợi thuỷ sản phong phú, đa dạng, đất đai giàu phù sa,... Phần biển bao bọc ở phía đông và tây nam lãnh thổ với nhiều hải cảng thuận lợi là con đường hướng ra bên ngoài, tiếp xúc trực tiếp với khu vực Đông Nam Á hải đảo và Ấn Độ. Điều này giúp Phù Nam có thể sớm kết nối với nền thương mại biển quốc tế sôi động qua con đường Tơ lụa và con đường Hồ tiêu. (SGK - Trang 101)


Câu 5:

Văn minh Phù Nam chịu ảnh hưởng sâu sắc của nền văn minh nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Văn minh Phù Nam chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn minh Ấn Độ. Sự tiếp xúc sớm với văn minh Ấn Độ qua vai trò của thương nhân và các nhà truyền giáo giúp Phù Nam tiếp thu nhiều giá trị văn minh Ấn Độ như chữ viết, tư tưởng, tôn giáo, tổ chức nhà nước và chế độ đẳng cấp. (SGK - Trang 101)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận