Trắc nghiệm Lịch sử 10 Cánh diều Bài 10. Cơ sở hình thành văn minh đông nam á thời Cổ - Trung đại có đáp án

  • 2230 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đông Nam Á là cầu nối giữa hai đại dương nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Khu vực Đông Nam Á được coi là “ngã tư đường” giao thông quốc tế (là cầu nối giữa Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương; giữa lục địa Á - Âu với châu Úc)


Câu 2:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng điều kiện tự nhiên của khu vực Đông Nam Á?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Hiện nay, Lào là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á không tiếp giáp với biển.


Câu 3:

Phần lớn các nước Đông Nam Á đều tiếp giáp với biển nên có điều kiện thuận lợi để phát triển

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Phần lớn các nước Đông Nam Á đều tiếp giáp với biển nên có điều kiện thuận lợi để phát triển nghề đi biển và buôn bán đường biển. Biển cũng tạo đường giao thương cho các nước trong khu vực, đồng thời nối liền Đông Nam Á với các tuyến đường thương mại hàng hải quốc tế.


Câu 4:

Ở Đông Nam Á, nghề nông trồng lúa nước phát triển do có

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ở Đông Nam Á, nghề nông trồng lúa nước phát triển do có nhiều sông lớn, đồng bằng châu thổ màu mỡ.


Câu 5:

Cư dân Đông Nam Á là kết quả của sự pha trộn giữa hai chủng tộc nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Cư dân Đông Nam Á là kết quả của sự pha trộn giữa hai chủng tộc Môn-gô-lô-ít và Ốt-xtra-lô-ít.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận