Trắc nghiệm Lịch sử 10 Cánh diều Văn minh Ai Cập - Lưỡng Hà cổ đại có đáp án

  • 4043 lượt thi

  • 28 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Vua ở Ai Cập được gọi là gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Vua là người đứng đầu giai cấp thống trị trong xã hội cổ đại phương Đông, dựa vào quý tộc và tôn giáo, bắt mọi người phải phục tùng. Vua chuyên chế - người Ai Cập gọi là Pha-ra-ông (cái nhà lớn), người Lưỡng Hà gọi là En-xi (người đứng đầu), Trung Quốc gọi là Thiên Tử (con trời).


Câu 2:

Công trình kiến trúc nào sau đây của cư dân phương Đông được đánh giá là một trong bảy kì quan của thế giới cổ đại?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Kim tự tháp Kê-ốp (Ai cập) là một trong bảy kì quan của thế giới cổ đại và là kì quan duy nhất còn tồn tại đến ngày nay. Đây được coi là biểu tượng của nền văn minh Ai Cập cổ đại.


Câu 3:

Nền văn minh Ai Cập cổ hình thành và phát triển gắn liền với dòng sông nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Nền văn minh Ai Cập cổ đại được hình thành và phát triển gắn liền với dòng sông Nin. Hê-rô-đôt viết “Ai Cập là tặng phẩm của sông Nin”.


Câu 4:

Nền văn minh Ai Cập cổ đại được hình thành ở khu vực nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Nền văn minh Ai Cập cổ đại được hình thành ở khu vực Đông Bắc châu Phi.


Câu 5:

Nhà nước Ai Cập cổ đại ra đời vào thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Nhà nước Ai Cập cổ đại ra đời vào khoảng năm 3200 TCN.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nguyễn Thị Thảo Nguyên

N

7 tháng trước

Nguyễn Nhựt Tiến

Bình luận


Bình luận

minh pham
14:46 - 25/12/2022

Câu 1 phải là đáp án D

minh pham
14:47 - 25/12/2022

e chọn đáp án D viẹtack nói sai và đáp án của viẹtack là C

ly tran
09:35 - 09/04/2023

c1 sai

dap an d