Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 2. Các cuộc phát kiến địa lý từ thế kỉ XV đến thế kỉ XVI có đáp án

  • 1473 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

 Cuộc phát kiến địa lí của B. Đi-a-xơ được tiến hành vào thế kỉ nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Cuộc phát kiến địa lý đầu tiên do B. Đi-a-xơ tiến hành vào năm 1478 (thế kỉ XV).


Câu 2:

 Các cuộc phát kiến địa lý do tầng lớp nào tiến hành?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

- Các quý tộc, thương nhân châu Âu cần nhiều vàng bạc, nguyên liệu và thị trường mới để phát triển sản xuất. Họ muốn tìm những con đường hàng hải mới sang Ấn Độ và các nước phương Đông. => Chính vì thế, từ cuối thế kỉ XV, nhiều quý tộc thương nhân châu Âu đã tiến hành các cuộc phát kiến địa lí.


Câu 3:

 Đoàn thám hiểm của C. Cô-lôm-bô đã phát hiện ra châu lục nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Đoàn thám hiểm của C. Cô-lôm-bô đã phát hiện ra châu Mĩ.


Câu 4:

Những quốc gia nào đi đầu trong các cuộc phát kiến địa lý thời trung đại?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha là hai nước đi đầu trong quá trình tìm kiếm những vùng đất mới (SGK 7 - trang 9)


Câu 5:

 Nhà thám hiểm đầu tiên thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Năm 1519 - 1522 Ph.Ma-gien-lăng tiến hành chuyến đi vòng quang Trái Đất bằng đường biển (SGK 7 - trang 10).


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

1 năm trước

Moi Chanz

Bình luận


Bình luận