Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 3. Phong trào Văn hóa phục hưng có đáp án

  • 1293 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

 Trong các thế kỉ XIV - XVII, giai cấp tư sản đang lên ở châu Âu đã chống lại giáo lí của tôn giáo nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Thời kì trung đại, giai cấp phong kiến Tây Âu sử dụng kinh thánh của Thiên Chúa giáo làm cơ sở tư tưởng chính thống. Đến cuối thời trung đại, giáo hội Thiên Chúa giáo ngày càng có xu hướng ngăn cản, chống lại sự phát triển của văn hóa, khoa học. Giáo hội Thiên chúa giáo là một thế lực cản trở giai cấp tư sản đang lên, do đó, giai cấp tư sản đấu tranh chống lại giáo lí của Thiên Chúa giáo.


Câu 2:

 Phong trào Văn hóa Phục hưng diễn ra đầu tiên ở thành phố nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Phong trào Văn hóa Phục hưng diễn ra đầu tiên ở thành phố Phờ-lo-ren (Italia) - SGK Lịch sử 7 trang 11


Câu 3:

Phong trào Văn hóa Phục hưng được khởi nguồn từ quốc gia nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Phong trào văn hóa Phục Hưng diễn ra đầu tiên tại Italia, s au đó nhanh chóng lan rộng khắp Tây Âu (SGK Lịch sử 7 trang 11)


Câu 4:

 Một trong những danh họa nổi tiếng thời Phục hưng là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

- Lê-ô-na đơ Vanh-xi là họa sĩ và kĩ sư nổi tiếng thời kì Phục hưng với những bức họa nổi tiếng như: nàng Mô-na Li-sa, Ma-đô-na bên cửa sổ,..

- Sếch-xpia là nhà soạn kịch; Xéc-van-téc là nhà văn; Ga-li-lê là nhà khoa học nổi tiếng thời Phục hưng.


Câu 5:

Một trong những tác phẩm nổi tiếng của nhà soạn kịch Sếch-xpia là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Một trong những tác phẩm nổi tiếng của nhà soạn kịch Sếch-xpia là Rô-mê-ô và Giu-li-ét (SGK 7 - trang 12).


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

1 năm trước

Moi Chanz

Bình luận


Bình luận