Trắc nghiệm Lịch sử 8 Cánh diều Bài 9: Các nước Âu- Mỹ từ cuối thế kỉ 19 đến đầu thế kỉ 20 có đáp án

  • 54 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Lênin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Lênin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là “chủ nghĩa đế quốc thực dân”.


Câu 2:

Lênin gọi chủ nghĩa đế quốc Pháp là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Tư bản Pháp chú trọng cho các nước tư bản chậm phát triển vay lãi, do vậy Lênin gọi chủ nghĩa đế quốc Pháp là “chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi.


Câu 3:

Nội dung nào sau đây không phải là biểu hiện của sự hình thành chủ nghĩa đế quốc?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đến cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, sự xuất hiện của các tổ chức độc quyền, sự ra đời của tư bản tài chính, hoạt động xuất khẩu tư bản và tranh giành thuộc địa, là những dấu hiệu cơ bản đánh dấu sự ra đời của chủ nghĩa đế quốc.


Câu 4:

Đến cuối thế kỉ XIX, quốc gia nào dẫn đầu thế giới về xuất khẩu tư bản, thương mại và thuộc địa?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Từ vị trí dẫn đầu thế giới về công nghiệp, đến cuối thế kỉ XIX, kinh tế Anh phát triển chậm lại, tụt xuống vị trí thứ ba thế giới (sau Mỹ, Đức). Tuy nhiên, Anh vẫn là nước dẫn đầu thế giới về xuất khẩu tư bản, thương mại và thuộc địa.


Câu 5:

Hai đảng nào thay nhau nắm quyền ở nước Anh?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Anh là nước quân chủ lập hiến. Hai đảng Tự do và Bảo thủ thay nhau nắm quyền, đều bảo vệ quyền lợi của giai cấp tư sản.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận