Tế bào nhân thực – Các bào quan có màng đơn

  • 6745 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Lưới nội chất trơn có nhiệm vụ

Xem đáp án

Lời giải:

Lưới nội chất trơn có rất nhiều loại enzim, thực hiện chức năng tổng hợp lipit, chuyển hoá đường, phân huỷ chất độc hại đối với tế bào.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Lưới nội chất trơn không có chức năng

Xem đáp án

Lời giải:

Lưới nội chất trơn có rất nhiều loại enzim, thực hiện chức năng tổng hợp bào quan peroxixom, tổng hợp lipit, chuyển hoá đường, phân huỷ chất độc hại đối với tế bào. Không có chức năng tổng hợp protein.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Lipit được tổng hợp ở?

Xem đáp án

Lời giải:

Lipit được tổng hợp ở lưới nội chất trơn.

+ Lưới nội chất hạt: Tổng hợp protein

+ Ribôxôm: Tổng hợp protein

+ Bộ máy gôngi: Đóng gói và phân phối sản phẩm.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Lưới nội chất hạt trong tế bào nhân thực có chức năng nào sau đây?

Xem đáp án

Lời giải:

Lưới nội chất hạt (trên màng có nhiều ribôxôm gắn vào), có chức năng tổng hợp prôtêin để đưa ra ngoài tế bào và các prôtêin cấu tạo nên màng tế bào.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Mạng lưới nội chất hạt có chức năng gì?

Xem đáp án

Lời giải:

Lưới nội chất hạt (trên màng có nhiều ribôxôm gắn vào), có chức năng tổng hợp prôtêin để đưa ra ngoài tế bào và các prôtêin cấu tạo nên màng tế bào.

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Đỗ Hoàng Hiếu

1 năm trước

Nhân Chí Nguyễn

5 tháng trước

Lee Thû

Bình luận


Bình luận

Dịch Phong
09:12 - 02/01/2022

Tem

Dũng Văn
08:54 - 09/01/2022

Hay quá làm xong mình thấy giỏi ra hẵn