Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 8. C. Reading có đáp án

  • 474 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

How did he feel at first?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Dựa vào câu: At first there were bright lights and music and I felt quite happy.

Dịch: Lúc đầu có đèn và nhạc sáng và tôi cảm thấy khá vui.


Câu 3:

He was frightened when ………….

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dựa vào câu: When the lights went out, I felt afraid.

Dịch: Khi đèn tắt, tôi cảm thấy sợ.


Câu 4:

Where did he hide when he saw the train coming towards him?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Dựa vào câu: I shouted out in fear and got down under my seat.

Dịch: Tôi sợ hãi hét lên và chui xuống ghế ngồi.


Câu 5:

How did he feel when the film finished?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Dựa vào câu: I was very glad when the film ended.

Dịch: Tôi rất vui khi bộ phim kết thúc.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận