Trắc nghiệm Văn 11 Cánh diều Tác phẩm Đây thôn Vĩ Dạ có đáp án

  • 126 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Đây thôn Vĩ Dạ lúc đầu có tên là:

Xem đáp án

Đây thông Vĩ Dạ lúc đầu có tên là ở đây thôn Vĩ Dạ

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Đây thôn Vĩ Dạ được sáng tác năm bao nhiêu?

Xem đáp án

Đây thôn Vĩ Dạ được sáng tác năm 1938

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Đây thôn Vĩ Dạ được in trong tập thơ nào?

Xem đáp án

Đây thôn Vĩ Dạ được in trong tập Thơ điên, về sau đổi thành Đau thương

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Bài thơ Đây Thôn Vĩ Dạ được sáng tác theo thể thơ:

Xem đáp án

Bài thơ được sáng tác theo thể thơ thất ngôn

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Hình ảnh “nắng mới lên” trong bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ là cái nắng như thế nào?

Xem đáp án

“Nắng mới lên”: Nắng đầu tiên của ngày mới, ấm áp, trong trẻo, tinh khôi

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận