Trắc nghiệm Văn 11 Cánh diều Tác phẩm Độc tiểu thanh kí có đáp án

  • 144 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tác phẩm được rút ra từ tập:

Xem đáp án

Tác phẩm được rút ra từ tập Thanh Hiên thi tập

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

"Son phấn", "văn chương" là để nói về điều gì ở Tiểu Thanh?

Xem đáp án

"Son phấn", "văn chương" là để nói Tiểu Thanh là một cô gái xinh đẹp, có tài hoa

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Hai câu thực và hai câu luận, tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?

Xem đáp án

Trong hai thực và hai câu luận, tác giả đã sử dụng nghệ thuật đối

“Son phấn” – “văn chương"

“vẫn hận” – “còn vương"

“Nỗi hờn” – “cái án”

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Việc sử dụng phép đối trong các câu thơ thực và luận thể hiện điều gì?

Xem đáp án

“Son phấn” – “văn chương”

“vẫn hận” – “còn vương"

“Nỗi hờn” – “cái án

→ Việc sử dụng phép đối trong các câu thơ thực và luận thể hiện cái tài, cái sắc đi kèm với số phận bi thảm, đau khổ.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

. Trong hai câu đề, có sự đối lập giữa:

Xem đáp án

- Có sự đối lập giữa quá khứ và hiện tại.

+ Quá khứ : Đẹp, phát triển, tươi tốt ( hoa uyển) vườn hoa.

+ Hiện tại : Thành gò hoang, bãi hoang, lụi tàn, buồn vắng, thê lương.

→ Câu thơ nhói lên nỗi buồn thương nhân tình thế thái; sự biến đổi của cảnh vật trong dòng chảy thời gian.

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận