Trắc nghiệm Văn 11 Cánh diều Tác phẩm Tấm lòng người mẹ có đáp án

  • 1020 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tác giả của đoạn trích Tấm lòng người mẹ là?

Xem đáp án

Tác giả của đoạn trích Tấm lòng người mẹ là V. Huy - gô

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Thể loại của tác phẩm Tấm lòng người mẹ là gì?

Xem đáp án

Tác phẩm Tấm lòng người mẹ là tiểu thuyết

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Đoạn trích “Tấm lòng người mẹ” được trích trong tác phẩm nào?

Xem đáp án

Đoạn trích “Tấm lòng người mẹ” được trích trong tập tiểu thuyết nổi tiếng Những người khốn khổ (1862)

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Truyện sử dụng ngôi kể nào?

Xem đáp án

Tác phẩm sử dụng ngôi kể thứ 3

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Câu đầu và câu cuối phần 1 nói lên điều gì về Phăng - tin?

Xem đáp án

Câu đầu và câu cuối phần 1 nói lên Phăng - tin là một cô gái nghèo và đang sống trong cảnh nợ nần.

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận