Trắc nghiệm Văn 11 Cánh diều Tác phẩm Tình ca ban mai có đáp án

  • 527 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Bài thơ Tình ca ban mai của tác giả:

Xem đáp án

Bài thơ Tình ca ban mai của tác giả Chế Lan Viên

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Bài thơ Tình ca ban mai được rút trong tập thơ nào?

Xem đáp án

Bài thơ “Tình ca ban mai” rút trong tập thơ Chế Lan Viên toàn tập.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Trong bốn khổ thơ đầu, có những từ ngữ chỉ thời gian nào?

Xem đáp án

- Từ ngữ chỉ thời gian: chiều, mai, trưa, khuya, ban mai.

→ Rất nhiều các từ ngữ chỉ thời gian, những khoảng thời gian khác nhau trong một ngày.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Hình ảnh nào được lặp lại trong các dòng thơ số 8 và 16?

Xem đáp án

- Dòng thơ số 8: Rải hạt vàng chi chít

- Dòng thơ số 16: Mọc sao vàng chi chít

→ Hình ảnh lặp lại: sao vàng mọc chi chít.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Nội dung của bốn khổ thơ đầu là gì?

Xem đáp án

Bốn khổ thơ đầu: Đã thể hiện tầm quan trọng của nhân vật trữ tình em. Em đến mang lại sức sống mãnh liệt cho thiên nhiên đất trời, em về làm cho chim vườn bay hết, em ở khiến trời cũng trong xanh hơn.

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận