Trắc nghiệm Văn 11 CTST Tác phẩm Người trẻ và những hành trang vào thể kí XXI có đáp án

  • 128 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tác giả của văn bản Người trẻ và những hành trang vào thế kỉ XXI là:

Xem đáp án

Tác giả của văn bản: Đỗ Thị Ngọc Quyên, Nguyễn Đức Dũng

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Văn bản được trích trong:

Xem đáp án

Văn bản được trích trong Giáo dục trong kỉ nguyên của sự bất định

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Vì sao chúng ta cần nắm vững kiến thức cốt lõi của ngành, kiến thức của các ngành gần, ngành liên quan?

Xem đáp án

Chúng ta cần nắm vững kiến thức cốt lõi của ngành, kiến thức của các ngành gần, ngành liên quan vì:

- Thế giới hiện đại không thể chia tách các ngành, các lĩnh vực, mà chúng tồn tại ràng buộc, lệ thuộc, tương tác với nhau.

- Thêm nữa, các vấn đề xã hội hiện đại đòi hỏi các giải pháp liên ngành, do vậy kiến thức liên ngành ngày càng trở nên quan trọng.

→ Vì vậy, chúng ta không chỉ nắm vững kiến thức cốt lõi của ngành mà còn hiểu biết về kiến thức của các ngành gần, ngành liên quan.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Văn bản bao gồm mấy luận điểm?

Xem đáp án

Văn bản gồm 3 luận điểm

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Luận điểm nào sau đây được đề cập đến trong văn bản?

Xem đáp án

- Luận điểm 1: Người trẻ cần trau dồi không chỉ kiến thức cốt lõi của ngành mà còn cần nắm bắt kiến thức của các ngành gần, các ngành liền quan vì xã hội hiện đại đòi hỏi các giải pháp liên ngành.

- Luận điểm 2: Bên cạnh việc trau dồi kiến thức, người trẻ còn cần trau dồi kĩ năng vì tình trang thiếu kĩ năng làm việc ở người trẻ khi tham gia thị trường lao động sau tốt nghiệp đại học là vấn đề của nhiều quốc gia.

- Luận điểm 3: Bên cạnh việc trau dồi kiến thức và kĩ năng, người trẻ cần có thái độ đúng mực.

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận