Kim Nhật Trung

Bộ môn: Vật Lý

Họ và tên

Kim Nhật Trung

Nơi công tác

Trung tâm bồi dưỡng văn hóa Hải Đăng

Bộ môn

Vật Lý

Học vị

Email

kim754745@gmail.com

Giới thiệu:

Mọi thứ được đánh giá qua bài giảng
Hãy học và cảm nhận các em nhé !