Nội dung khóa học bao gồm 6 chuyên đề giúp học sinh thực hành, vận dụng được lí thuyết trong sách giáo khoa để giải các dạng bài xuất hiện trong các đề thi cũng là bước chuẩn bị sớm cho kỳ thi THPTQG
599,000 VNĐ 899,000 VNĐ Giảm 33%

2 ngày còn lại ở mức giá này!

  5 (1)

1889 học viên ghi danh

Giáo viên: Kim Nhật Trung

Trình độ: Lớp 11

Cấp độ: Ôn học sinh cấp 3

Thời gian: 12 giờ, 22 phút, 17 giây

Bài giảng: 75 bài

Học liệu: 7

Cập nhật: 22/02/2020

Danh sách các bài học

 • Bài 1: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt - Phần 1 00:05:21
 • Bài 1: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt - Phần 2 00:12:24
 • Bài 2. Lực từ - Phần 1 00:08:39
 • Bài 1. Hiện tượng cảm ứng điện từ. Hiện tượng tự cảm - Phần 1 00:18:24
 • Bài tập luyện tập chương 1 00:00:00
 • Bài 1. Định luật Cu–Lông. Định luật bảo toàn điện tích - Phần 1 00:03:39
 • Bài 1. Định luật Cu–Lông. Định luật bảo toàn điện tích - Phần 2 00:13:57
 • Bài 1. Định luật Cu–Lông. Định luật bảo toàn điện tích - Phần 3 00:02:13
 • Bài 1. Định luật Cu–Lông. Định luật bảo toàn điện tích - Phần 4 00:15:43
 • Bài 1. Định luật Cu–Lông. Định luật bảo toàn điện tích - Phần 5 00:09:31
 • Bài 2. Định luật Cu–Lông. Định luật bảo toàn điện tích (tiếp) - Phần 1 00:05:55
 • Bài 2. Định luật Cu–Lông. Định luật bảo toàn điện tích (tiếp) - Phần 2 00:16:19
 • Bài 2. Định luật Cu–Lông. Định luật bảo toàn điện tích (tiếp) - Phần 3 00:07:50
 • Bài 2. Định luật Cu–Lông. Định luật bảo toàn điện tích (tiếp) - Phần 4 00:03:42
 • Bài 2. Định luật Cu–Lông. Định luật bảo toàn điện tích (tiếp) - Phần 5 00:12:33
 • Bài 3. Điện trường. Cường độ điện trường - Phần 1 00:08:50
 • Bài 3. Điện trường. Cường độ điện trường - Phần 2 00:11:34
 • Bài 3. Điện trường. Cường độ điện trường - Phần 3 00:12:21
 • Bài 3. Điện trường. Cường độ điện trường - Phần 4 00:15:58
 • Bài 4. Công của lực điện - Phần 1 00:04:10
 • Bài 4. Công của lực điện - Phần 2 00:15:42
 • Bài 4. Công của lực điện - Phần 3 00:09:30
 • Bài 5. Điện thế. Hiệu điện thế. Tụ điện - Phần 1 00:03:33
 • Bài 5. Điện thế. Hiệu điện thế. Tụ điện - Phần 2 00:08:48
 • Bài 5. Điện thế. Hiệu điện thế. Tụ điện - Phần 3 00:07:57
 • Bài 5. Điện thế. Hiệu điện thế. Tụ điện - Phần 4 00:13:32
 • Bài tập luyện tập chương 1 00:00:00
 • Bài 1. Dòng điện không đổi - Phần 1 00:09:24
 • Bài 1. Dòng điện không đổi - Phần 2 00:04:46
 • Bài 1. Dòng điện không đổi - Phần 3 00:10:29
 • Bài 2. Điện trở - Định luật Ôm cho đoạn mạch - Phần 1 00:03:16
 • Bài 2. Điện trở - Định luật Ôm cho đoạn mạch - Phần 2 00:12:28
 • Bài 2. Điện trở - Định luật Ôm cho đoạn mạch - Phần 3 00:07:56
 • Bài 3. Điện năng. Công suất điện - Phần 1 00:05:48
 • Bài 3. Điện năng. Công suất điện - Phần 2 00:15:41
 • Bài 3. Điện năng. Công suất điện - Phần 3 00:11:39
 • Bài 3. Điện năng. Công suất điện - Phần 4 00:10:47
 • Bài 4. Định luật Ôm đối với toàn mạch - Phần 1 00:06:32
 • Bài 4. Định luật Ôm đối với toàn mạch - Phần 2 00:10:26
 • Bài 4. Định luật Ôm đối với toàn mạch - Phần 3 00:14:40
 • Bài 4. Định luật Ôm đối với toàn mạch - Phần 4 00:09:21
 • Bài 5. Ghép các nguồn điện thành bộ - Phần 1 00:07:13
 • Bài 5. Ghép các nguồn điện thành bộ - Phần 2 00:10:57
 • Bài 5. Ghép các nguồn điện thành bộ - Phần 3 00:08:10
 • Bài tập luyện tập chương 2 00:00:00
 • Bài 1. Dòng điện trong các môi trường (Phần 1) 00:09:15
 • Bài 1. Dòng điện trong các môi trường (Phần 2) 00:12:20
 • Bài 1. Dòng điện trong các môi trường (Phần 3) 00:10:39
 • Bài 1. Dòng điện trong các môi trường (Phần 4) 00:17:44
 • Bài 1. Dòng điện trong các môi trường (Phần 5) 00:07:47
 • Bài 1. Dòng điện trong các môi trường (Phần 6) 00:19:01
 • Bài 1. Dòng điện trong các môi trường (Phần 7) 00:09:15
 • Bài 1. Dòng điện trong các môi trường (Phần 8) 00:08:42
 • Bài 1. Dòng điện trong các môi trường (Phần 9) 00:05:49
 • Bài tập tự luyện chương 3 00:00:00
 • Bài 1: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt - Phần 1 00:05:21
 • Bài 1: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt - Phần 2 00:12:24
 • Bài 1: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt - Phần 3 00:09:33
 • Bài 1: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt - Phần 3 00:08:07
 • Bài 1: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt - Phần 5 00:11:21
 • Bài 1: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt - Phần 6 00:04:59
 • Bài 1: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt - Phần 7 00:15:10
 • Bài 1: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt - Phần 8 00:06:29
 • Bài 1: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt - Phần 9 00:18:50
 • Bài 1: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt - Phần 10 00:13:37
 • Bài 1: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt - Phần 11 00:13:47
 • Bài 2. Lực từ - Phần 1 00:08:39
 • Bài 2. Lực từ - Phần 2 00:18:27
 • Bài 2. Lực từ - Phần 3 00:18:12
 • Bài 3. Lực lo–ren–xơ - Phần 1 00:08:46
 • Bài 3. Lực lo–ren–xơ - Phần 2 00:12:49
 • Bài tập tự luyện chương 4 00:00:00
 • Bài 1. Hiện tượng cảm ứng điện từ. Hiện tượng tự cảm - Phần 1 00:18:24
 • Bài 1. Hiện tượng cảm ứng điện từ. Hiện tượng tự cảm - Phần 2 00:16:25
 • Bài 1. Hiện tượng cảm ứng điện từ. Hiện tượng tự cảm - Phần 3 00:11:16
 • Bài tập tự luyện chương 5 00:00:00
 • Bài 1. Khúc xạ và phản xạ toàn phần - Phần 1 00:14:55
 • Bài 1. Khúc xạ và phản xạ toàn phần - Phần 2 00:20:39
 • Bài 1. Khúc xạ và phản xạ toàn phần - Phần 3 00:10:45
 • Bài 2. Lăng kính Đang cập nhật
 • Bài 3. Thấu kính mỏng Đang cập nhật
 • Bài 4. Thấu kính mỏng (tiếp) Đang cập nhật
 • Bài 5. Mắt – Các tật của mắt Đang cập nhật
 • Bài 6. Mắt – Các tật của mắt (tiếp) Đang cập nhật
 • Bài 7. Kính lúp – Kính hiển vi – kính thiên văn Đang cập nhật
 • Bài tập tự luyện chương 6

Mô tả

Nội dung khóa học

Khóa học Ôn luyện Vật lí 11 của thầy Kim Nhật Trung cung cấp hệ thống kiến thức trọng tâm theo từng chương bám sát chương trình Sách giáo khoa phổ thông. Khóa học của thầy Trung tập trung vào việc chữa bài tập theo từng chuyên đề để học sinh nắm được phương pháp giải hiệu quả cho từng dạng bài.

Nội dung khóa học bao gồm 6 chuyên đề với các dạng bài tập về Tĩnh điện, Các định luật của dòng điện không đổi và Điện từ giúp học sinh thực hành, vận dụng được lí thuyết trong sách giáo khoa để giải các dạng bài xuất hiện trong các đề thi trên trường cũng là bước chuẩn bị sớm cho kỳ thi THPT quốc gia.

 • Chuyên đề 1. Điện tích – Điện trường
 • Chuyên đề 2. Dòng điện không đổi
 • Chuyên đề 3. Dòng điện trong các môi trường
 • Chuyên đề 4. Từ trường
 • Chuyên đề 5. Cảm ứng từ
 • Chuyên đề 6. Quang học

Đặc điểm nổi bật

Khóa Ôn luyện Vật lí 11 với 6 chuyên đề xây dựng các dạng bài tập được phân loại thành một số Bài toán trọng tâm. Mỗi dạng bài đều có hướng dẫn tổng quát về phương pháp giải, sau đó là một hệ thống các bài tập luyện tập. Học sinh nhờ đó có sự định hướng trong suy nghĩ tìm cách giải để hình thành kĩ năng làm bài tập.

Đặc biệt với các phương pháp giải hay cho từng dạng bài sẽ được đề cập giúp học sinh tự củng cố và nâng cao các dạng bài trong chương tình sách giáo khoa. Hệ thống bài tập tự luyện, đề kiểm tra 45', học kỳ xây dựng dưới dạng tự luận và trắc nghiệm trực tuyến được biên soạn đặc biệt bởi chính thầy Trung. Học sinh dễ dàng rèn luyện kĩ năng làm bài cũng như xem kết quả sau khi làm xong các bài tập, đề kiểm tra trực tuyến.

Thầy Trung với phong cách giảng giải tỉ mỉ, nhiệt tình sẽ giúp học sinh với mọi lực học khác nhau, không chỉ nắm vững kiến thức, mà còn có thêm niềm yêu thích với môn vật lí.

Đối tượng khóa học

Khóa học Ôn luyện Vật lí lớp 11 phù hợp với các bạn học sinh muốn vận dụng các kiến thức trong chương trình THPT để giải các dạng bài tập.

Khóa học là tiền đề giúp các bạn nắm vững các dạng bài tập cơ bản để chinh phục các cấp độ bài tập vật lí cao hơn, được giới thiệu qua các khóa luyện thi THPT tại khoahoc.vietjack.com.

Hỗ trợ học tập

Hệ thống bài tập tự luyện dưới dạng trắc nghiệm trực tuyến đi kèm mỗi bài giảng giúp học sinh biết cách vận dụng kiến thức vừa học.

Hệ thống đề thi đánh giá chính xác năng lực của học sinh sau mỗi chương, mỗi học kì.

Giáo viên giải đáp thắc mắc của học sinh về bài học trong mục Trao đổi bài ngay dưới mỗi bài giảng.

Giáo viên trực tiếp tương tác với học sinh qua nhiều hình thức: Email, Mạng xã hội, Livestream…

Tổng đài tư vấn, hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc của học sinh và phụ huynh 24/7.

Yêu cầu khóa học

Học sinh trang bị kiến thức cơ bản của môn học.

Kết quả đạt được sau khi hoàn thành khóa học

Học sinh được củng cố kiến thức và tăng cường kĩ năng vận dụng.

Học sinh nắm được các phương pháp giải giải vật lí để giải quyết các dạng bài tập cụ thể.

Học sinh được làm quen, chuẩn bị sớm kiến thức, phương pháp làm bài cho kì thi THPT quốc gia.

Thông tin giáo viên

5 Trung bình

1 đánh giá

11 sinh viên

1 khóa học

Kim Nhật Trung

giao_vien

Là một người thẳng thắn, trung trực, thầy Kim Nhật Trung được các em học sinh yêu mến và tìm đến các lớp học của thầy nhờ những kiến thức và những phương pháp học tập siêu hiệu quả mà thầy chia sẻ.

Trong quá trình dạy, thầy Nhật Trung luôn nhấn mạnh với các em học sinh của mình: "Vật lí là môn học có tính tương tác và ứng dụng rất cao trong đời sống xã hội. Khi học đến một vấn đề nào đó các bạn hãy cố gắng liên hệ những điều tương tự, các sản phẩm tương quan trong cuộc sống và móc nối các hiện tượng lại với nhau. Điều đó sẽ giúp bạn học giỏi môn Vật lý một cách hiệu quả hơn."


Bảng vàng thành tích
* Giáo viên có phương pháp giảng dạy hiệu quả được yêu thích.

* Thành công đưa hàng ngàn học sinh vào Đại Học.

* Nhiều học sinh đạt kết quả cao trong các kì thi tuyển sinh.

Với phương châm: Kiên trì là nền tảng của sự thành công, sau 8 năm giảng dạy bằng tất cả sự tâm huyết của mình, thầy Kim Trung đã và đang chắp cánh cho hàng ngàn học sinh của mình, mở đường giúp các em tiến đến cánh cửa Đại Học. Trong giảng dạy, thầy Nhật Trung luôn tập trung đem đến những bài giảng ngắn gọn, chia sẻ cho các em học sinh những công thức áp dụng để giúp các em tối đa hóa kết quả bài thi của mình. Đến nay, rất nhiều các em học sinh sau khi theo học thầy đã chia sẻ niềm tự hào về bước đầu thành công trong quá trình nỗ lực học tập của mình.

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

6 tháng trước

Lam Tùng

khóa học bổ ích lắm thầy ơi. em học thấy hiểu lắm ạ
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận

Khóa học liên quan

Vật Lý lớp 11 - Thầy Võ Thanh Được

12 giờ, 22 phút, 17 giây
Cập nhật 22-02-2020
5
2268
399,000 VNĐ 699,000 VNĐ

Hóa Học lớp 11 - cô Lê Thúy Hằng

12 giờ, 22 phút, 17 giây
Cập nhật 22-02-2020
5
2890
399,000 VNĐ 699,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 11 - Thầy Vũ Việt Tiến

12 giờ, 22 phút, 17 giây
Cập nhật 22-02-2020
0
1543
599,000 VNĐ 899,000 VNĐ