Nội dung kiến thức khóa học bao gồm 09 chương và 32 bài, ôn luyện các dạng bài tập theo kiến thức lý thuyết đã được học ở khóa học cơ bản.
599,000 VNĐ 699,000 VNĐ Giảm 14%

2 ngày còn lại ở mức giá này!

  0 (0)

2375 học viên ghi danh

Giáo viên: Addmin

Trình độ: Lớp 11

Cấp độ: Ôn học sinh cấp 3

Thời gian: 15 giờ, 34 phút, 57 giây

Bài giảng: 77 bài

Học liệu: 0

Cập nhật: 05/08/2019

Danh sách các bài học

 • Bài 1. Sự điện li: Bài tập lý thuyết (tiết 1 - P1) Xem Học thử 00:06:09
 • Bài 1. Nitơ - Photpho (P1) Xem Học thử 00:15:35
 • Bài 5. Photpho và hợp chất của photpho (tiết 1 - P1) Xem Học thử 00:17:32
 • Bài 1. Sự điện li: Bài tập lý thuyết (tiết 1 - P1) Xem Học thử 00:06:09
 • Bài 1. Sự điện li: Bài tập lý thuyết (tiết 1 - P2) 00:07:34
 • Bài 1. Sự điện li: Bài tập lý thuyết (tiết 1 - P3) 00:14:30
 • Bài 2. Sự điện li: Bài tập lý thuyết (tiết 2 - P1) 00:06:28
 • Bài 2. Sự điện li: Bài tập lý thuyết (tiết 2 - P2) 00:16:46
 • Bài 2. Sự điện li: Bài tập lý thuyết (tiết 2 - P3) 00:03:48
 • Bài 2. Sự điện li: Bài tập lý thuyết (tiết 2 - P4) 00:05:58
 • Bài 3. Sự điện li: Bài tập tính toán (tiết 1 - P1) 00:06:25
 • Bài 3. Sự điện li: Bài tập tính toán (tiết 1 - P2) 00:08:34
 • Bài 3. Sự điện li: Bài tập tính toán (tiết 1 - P3) 00:08:12
 • Bài 4. Sự điện li: Bài tập tính toán (tiết 2 - P1) 00:09:45
 • Bài 4. Sự điện li: Bài tập tính toán (tiết 2 - P2) 00:15:36
 • Bài 4. Sự điện li: Bài tập tính toán (tiết 2 - P3) 00:17:51
 • Bài 1. Nitơ - Photpho (P1) Xem Học thử 00:15:35
 • Bài 1. Nitơ - Photpho (P2) 00:19:29
 • Bài 1. Nitơ - Photpho (P3) 00:08:10
 • Bài 2. Nitơ và hợp chất của nitơ (P1) 00:17:28
 • Bài 2. Nitơ và hợp chất của nitơ (P2) 00:06:19
 • Bài 2. Nitơ và hợp chất của nitơ (P3) 00:12:57
 • Bài 3. Axit nitric (tiết 1 - P1) 00:08:53
 • Bài 3. Axit nitric (tiết 1 - P2) 00:16:31
 • Bài 4. Axit nitric (tiết 2 - P1) 00:12:07
 • Bài 4. Axit nitric (tiết 2 - P2) 00:13:55
 • Bài 5. Photpho và hợp chất của photpho (tiết 1 - P1) Xem Học thử 00:17:32
 • Bài 5. Photpho và hợp chất của photpho (tiết 1 - P2) 00:18:49
 • Bài 6: Photpho và hợp chất của photpho (tiết 2 - P1) 00:17:32
 • Bài 6: Photpho và hợp chất của photpho (tiết 2 - P2) 00:10:42
 • Bài 7: Photpho và hợp chất của photpho (tiết 3 - P1) 00:23:33
 • Bài 7: Photpho và hợp chất của photpho (tiết 3 - P2) 00:02:22
 • Bài 8: Photpho và hợp chất của photpho (tiết 4 - P1) 00:19:29
 • Bài 8: Photpho và hợp chất của photpho (tiết 4 - P2) 00:03:09
 • Bài 1: Tính khử của Cacbon, Cacbon mono oxit (P1) 00:07:11
 • Bài 1: Tính khử của Cacbon, Cacbon mono oxit (P2) 00:17:30
 • Bài 2: Cacbon đioxit tác dụng với dung dịch kiềm (P1) 00:15:30
 • Bài 2: Cacbon đioxit tác dụng với dung dịch kiềm (P2) 00:14:51
 • Bài 3: Muối cacbonat (P1) 00:08:16
 • Bài 3: Muối cacbonat (P2) 00:14:29
 • Bài 1: Đại cương hợp chất hữu cơ (tiết 1 - P1) 00:04:51
 • Bài 1: Đại cương hợp chất hữu cơ (tiết 1 - P2) 00:09:42
 • Bài 1: Đại cương hợp chất hữu cơ (tiết 1 - P3) 00:09:58
 • Bài 2: Đại cương hợp chất hữu cơ (tiết 2 - P1) 00:06:09
 • Bài 2: Đại cương hợp chất hữu cơ (tiết 2 - P2) 00:13:59
 • Bài 2: Đại cương hợp chất hữu cơ (tiết 2 - P3) 00:12:31
 • Bài 1: Ankan (tiết 1 - P1) 00:10:16
 • Bài 1: Ankan (tiết 1 - P2) 00:13:11
 • Bài 2: Ankan (tiết 2 - P1) 00:18:21
 • Bài 2: Ankan (tiết 2 - P2) 00:07:27
 • Bài 1: Anken (tiết 1 - P1) 00:11:42
 • Bài 1: Anken (tiết 1 - P2) 00:22:46
 • Bài 2: Anken (tiết 2 - P1) 00:16:36
 • Bài 2: Anken (tiết 2 - P2) 00:11:45
 • Bài 3: Ankađien - Ankin (P1) 00:09:23
 • Bài 3: Ankađien - Ankin (P2) 00:06:43
 • Bài 3: Ankađien - Ankin (P3) 00:06:39
 • Bài 4: Tổng hợp hiđrocacbon (P1) 00:13:19
 • Bài 4: Tổng hợp hiđrocacbon (P2) 00:15:29
 • Bài 1: Hiđrocacbon thơm (tiết 1 - P1) 00:14:04
 • Bài 1: Hiđrocacbon thơm (tiết 1 - P2) 00:09:23
 • Bài 2: Hiđrocacbon thơm (tiết 2 - P1) 00:11:16
 • Bài 2: Hiđrocacbon thơm (tiết 2 - P2) 00:10:03
 • Bài 3: Luyện tập hiđrocacbon (P1) 00:21:18
 • Bài 3: Luyện tập hiđrocacbon (P2) 00:10:39
 • Bài 1: Ancol (tiết 1 - P1) 00:18:19
 • Bài 1: Ancol (tiết 1 - P2) 00:10:35
 • Bài 2: Ancol (tiết 2 - P1) 00:13:33
 • Bài 2: Ancol (tiết 2 - P2) 00:07:08
 • Bài 3: Phenol (P1) 00:09:41
 • Bài 3: Phenol (P2) 00:20:44
 • Bài 1: Anđehit (tiết 1 - P1) 00:07:24
 • Bài 1: Anđehit (tiết 1 - P2) 00:18:18
 • Bài 2: Anđehit (tiết 2 - P1) 00:08:51
 • Bài 2: Anđehit (tiết 2 - P2) 00:19:12
 • Bài 3: Axit cacboxylic (P1) 00:08:07
 • Bài 3: Axit cacboxylic (P2) 00:13:16
 • Bài 3: Axit cacboxylic (P3) 00:05:12
 • Bài 4: Luyện tập dẫn xuất hiđrocacbon (P1) 00:15:18
 • Bài 4: Luyện tập dẫn xuất hiđrocacbon (P2) 00:11:54

Mô tả

Nội dung khóa học

Khóa học Hóa học ôn luyện lớp 11 của cô Lê Hằng cung cấp cho các em những kiến thức bổ ích về Hóa học vô cơ và Hóa học hữu cơ.

Nội dung kiến thức khóa học bao gồm 09 chương và 32 bài, ôn luyện các dạng bài tập theo kiến thức lý thuyết đã được học ở khóa học cơ bản.

Đặc điểm nổi bật

Trong khóa học ôn luyện, cô Hằng có những phương pháp giải hay cho từng dạng bài sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức căn bản, mở rộng nhiều dạng bài và yêu thích tìm tòi môn hóa hơn.

Hệ thống bài tập được biên soạn đặc biệt bởi chính cô Hằng sẽ giúp các em học sinh vượt qua các dạng đề một cách dễ dàng nhất.

Đối tượng khóa học

Khóa học Hóa học ôn luyện lớp 11 phù hợp với các bạn học sinh có nhu cầu ôn luyện kiến thức hóa học lớp 11, chuẩn bị cho các kỳ thi THPTQG vào năm lớp 12

Yêu cầu khóa học

Học sinh học kỹ từng bài giảng của cô để nắm chắc các phương pháp giải các dạng bài tập.

Các phần kiến thức chưa hiểu thì học sinh cần học kỹ lại, đồng thời có thể hỏi đáp kiến thức thông qua mục hỏi đáp

Học sinh hoàn thành các bài tập tự luyện phía dưới mỗi bài giảng.

Kết quả đạt được sau khi hoàn thành khóa học

Học sinh sẽ tổng hợp được cách làm rất nhiều các dạng bài tập trong chương trình hóa học lớp 11

Hiểu rõ bản chất và nắm chắc cách làm các dạng bài tập của các phần kiến thức: sự điện ly, các nhóm IVA, VA trong bảng hệ thống tuần hoàn và phần kiến thức hóa học hữu cơ.

 

Với bài tập tự luận, học sinh được trực tiếp các thầy cô của hocthukhoa chấm điểm và nhận xét để cải thiện kết quả học tập.

Thông tin giáo viên

A

4.5 Trung bình

6 đánh giá

2,461 sinh viên

119 khóa học

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận
Hỏi đáp

Các khóa học tương tự

Các khóa liên quan

Vật Lý lớp 11 - Thầy Võ Thanh Được

15 giờ, 34 phút, 57 giây
Cập nhật 05-08-2019
5
2194

599,000 VNĐ

699,000 VNĐ

Ôn luyện Vật Lí lớp 11 - Thầy Kim Nhật Trung

15 giờ, 34 phút, 57 giây
Cập nhật 05-08-2019
5
1519

599,000 VNĐ

699,000 VNĐ

Hóa Học lớp 11 - cô Lê Thúy Hằng

15 giờ, 34 phút, 57 giây
Cập nhật 05-08-2019
5
2816

599,000 VNĐ

699,000 VNĐ

Các khóa khác của thầy cô

Tiếng Anh Lớp 4 - cô Giang Ly

0 (0)

699,000 VNĐ

599,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

0 (0)

699,000 VNĐ

599,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

0 (0)

699,000 VNĐ

599,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 7 - cô Hoài Thu

0 (0)

699,000 VNĐ

599,000 VNĐ