ÔN LUYỆN toán 11 - thầy Nguyễn Quý Huy
599,000 VNĐ 899,000 VNĐ Giảm 33%

2 ngày còn lại ở mức giá này!

  0 (0)

3527 học viên ghi danh

Giáo viên: Nguyễn Quý Huy

Trình độ: Lớp 11

Cấp độ: Ôn học sinh cấp 3

Thời gian: 40 giờ, 21 phút, 54 giây

Bài giảng: 76 bài

Học liệu: 0

Cập nhật: 22/02/2020

Danh sách các bài học

 • Tổng ôn TH 3. Tổ hợp hình học - Phần 1 00:22:08
 • Tổng ôn VG5. Bí quyết tính khoảng cách Phần 1 00:35:48
 • Tổng ôn LIM3. Tuyệt chiêu lim chứa căn và dãy truy hồi Phần 1 00:23:17
 • Tổng ôn VG1. Kỹ thuật vector trong không gian Phần 1 00:22:31
 • Tổng ôn LG 1. Kỹ thuật xử lý nghiệm PTLG chứa tham số Phần 1 00:21:29
 • Tổng ôn LG 1. Kỹ thuật xử lý nghiệm PTLG chứa tham số Phần 2 00:23:55
 • Tổng ôn LG 2. Bí quyết giải PTLG có điều kiện nghiệm Phần 1 00:37:18
 • Tổng ôn LG 2. Bí quyết giải PTLG có điều kiện nghiệm Phần 2 00:29:24
 • Tổng ôn LG 3. Bí quyết giải PTLG có điều kiện nghiệm Phần 1 00:36:40
 • Tổng ôn LG 3. Bí quyết giải PTLG có điều kiện nghiệm Phần 2 00:32:20
 • Tổng ôn LG 3. Bí quyết giải PTLG có điều kiện nghiệm Phần 3 00:30:51
 • Tổng ôn LG 4. Tuyệt chiêu Min-Max hàm số lượng giác Phần 1 00:25:26
 • Tổng ôn LG 4. Tuyệt chiêu Min-Max hàm số lượng giác Phần 2 00:37:00
 • Tổng ôn TH 1. Tổ hợp sắp xếp người và vật - Phần 1 00:45:59
 • Tổng ôn TH 1. Tổ hợp sắp xếp người và vật - Phần 2 00:33:54
 • Tổng ôn TH 2. Tổ hợp sắp xếp số tự nhiên - Phần 1 00:37:30
 • Tổng ôn TH 2. Tổ hợp sắp xếp số tự nhiên - Phần 2 00:38:46
 • Tổng ôn TH 3. Tổ hợp hình học - Phần 1 00:22:08
 • Tổng ôn TH 3. Tổ hợp hình học - Phần 2 00:29:10
 • Tổng ôn TH 4. Kỹ thuật tính Xác suất cực hay - Phần 1 00:49:45
 • Tổng ôn TH 4. Kỹ thuật tính Xác suất cực hay - Phần 2 00:49:38
 • Tổng ôn TH 5. Bí quyết giải nhanh Nhị thức Newton - Phần 1 00:55:34
 • Tổng ôn TH 5. Bí quyết giải nhanh Nhị thức Newton - Phần 2 00:48:01
 • Tổng ôn DS 1. Tuyệt chiêu giải Dãy số cực hay - Phần 1 00:39:37
 • Tổng ôn DS 1. Tuyệt chiêu giải Dãy số cực hay - Phần 2 00:38:35
 • Tổng ôn DS 2. Kỹ thuật giải Cấp số cộng và ứng dụng giải toán thực tế - Phần 1 00:35:05
 • Tổng ôn DS 2. Kỹ thuật giải Cấp số cộng và ứng dụng giải toán thực tế - Phần 2 00:20:23
 • Tổng ôn DS 3. Kỹ thuật giải Cấp số nhân ứng dụng giải toán thực tế - Phần 1 00:38:59
 • Tổng ôn DS 3. Kỹ thuật giải Cấp số nhân ứng dụng giải toán thực tế - Phần 2 00:47:43
 • Tổng ôn LIM1. Kỹ thuật chia và kỹ thuật "kẹp" tính lim 00:36:34
 • Tổng ôn LIM2. Kỹ thuật cấp số nhân và tính tổng lim 00:39:52
 • Tổng ôn LIM3. Tuyệt chiêu lim chứa căn và dãy truy hồi Phần 1 00:23:17
 • Tổng ôn LIM3. Tuyệt chiêu lim chứa căn và dãy truy hồi Phần 2 00:21:46
 • Tổng ôn LIM3. Tuyệt chiêu lim chứa căn và dãy truy hồi Phần 3 00:21:20
 • Tổng ôn LIM3. Tuyệt chiêu lim chứa căn và dãy truy hồi Phần 4 00:15:43
 • Tổng ôn LIM4. Kỹ thuật giới hạn chứa tham số Phần 1 00:16:13
 • Tổng ôn LIM4. Kỹ thuật giới hạn chứa tham số Phần 2 00:18:14
 • Tổng ôn LIM4. Kỹ thuật giới hạn chứa tham số Phần 3 00:20:04
 • Tổng ôn LIM4. Kỹ thuật giới hạn chứa tham số Phần 4 00:17:11
 • Tổng ôn LIM5. Giới hạn hàm lượng giác và hàm ẩn (Phần 1) 00:24:55
 • Tổng ôn LIM5. Giới hạn hàm lượng giác và hàm ẩn (Phần 2) 00:19:39
 • Tổng ôn LIM5. Giới hạn hàm lượng giác và hàm ẩn (Phần 3) 00:15:02
 • Tổng ôn LIM6. Hàm số liên tục (Phần 1) 00:24:55
 • Tổng ôn LIM6. Hàm số liên tục (Phần 2) 00:18:21
 • Tổng ôn LIM6. Giới hạn từ đồ thị 00:42:03
 • Tổng ôn ĐH1. Kỹ thuật tính đạo hàm - vi phân chuyên sâu (Phần 1) 00:30:59
 • Tổng ôn ĐH1. Kỹ thuật tính đạo hàm - vi phân chuyên sâu (Phần 2) 00:32:27
 • Tổng ôn ĐH2. Đạo hàm chứa tham số - pt & bpt 00:32:23
 • Tổng ôn ĐH3. Kỹ thuật phương trình tiếp tuyến chuyên sâu (Phần 1) 00:19:24
 • Tổng ôn ĐH3. Kỹ thuật phương trình tiếp tuyến chuyên sâu (Phần 2) 00:31:54
 • Tổng ôn ĐH3. Kỹ thuật phương trình tiếp tuyến chuyên sâu (Phần 3) 00:38:31
 • Tổng ôn ĐH3. Kỹ thuật phương trình tiếp tuyến chuyên sâu (Phần 4) 00:42:48
 • Tổng ôn ĐH4. Ứng dụng đạo hàm vào thực tế Đang cập nhật
 • Tổng ôn ĐH5. Ứng dụng đạo hàm để tính giới hạn Đang cập nhật
 • Tổng ôn ĐH6. Ứng dụng đạo hàm để tính tổng C_n^k - Newton Đang cập nhật
 • Tổng ôn ĐH7. Kỹ thuật đạo hàm của hàm ẩn và đồ thị Đang cập nhật
 • Tổng ôn PDH 1. Tổng ôn phép dời hình phần 1 00:24:21
 • Tổng ôn PDH 1. Tổng ôn phép dời hình phần 2 00:24:38
 • Tổng ôn PDH 1. Tổng ôn phép dời hình phần 3 00:24:21
 • Tổng ôn PDH 1. Tổng ôn phép dời hình phần 4 00:24:38
 • Tổng ôn SS1. Đường thẳng và mặt phẳng 00:40:57
 • Tổng ôn SS2. Kỹ thuật xử đẹp giao tuyến - thiết diện Phần 1 00:34:24
 • Tổng ôn SS2. Kỹ thuật xử đẹp giao tuyến - thiết diện Phần 2 00:33:05
 • Tổng ôn SS3. Đồng quy - thẳng hàng (part 1) 00:39:57
 • Tổng ôn SS3. Tính tỷ số - bí quyết Menelaus (part 2) 00:39:09
 • Tổng ôn SS3. Tính tỷ số - bí quyết Menelaus ( part 3) 00:36:30
 • Tổng ôn SS4. Full HD các quan hệ song song chuyên sâu (part 1) 00:45:02
 • Tổng ôn SS4. Full HD các quan hệ song song chuyên sâu (part 2) 00:48:20
 • Tổng ôn VG1. Kỹ thuật vector trong không gian Phần 1 00:22:31
 • Tổng ôn VG1. Kỹ thuật vector trong không gian Phần 2 00:22:29
 • Tổng ôn VG2. Hai đường thẳng vuông góc & đường vuông mặt Phần 1 00:28:13
 • Tổng ôn VG2. Hai đường thẳng vuông góc & đường vuông mặt Phần 2 00:24:07
 • Tổng ôn VG2. Hai đường thẳng vuông góc & đường vuông mặt Phần 3 00:28:45
 • Tổng ôn VG3. Kỹ thuật giải hai mặt phẳng vuông góc Phần 1 00:24:28
 • Tổng ôn VG3. Kỹ thuật giải hai mặt phẳng vuông góc Phần 2 00:24:38
 • Tổng ôn VG4. Kỹ thuật tính góc (part 1) 00:39:12
 • Tổng ôn VG4. Kỹ thuật tính góc (part 2) 00:35:11
 • Tổng ôn VG4. Kỹ thuật tính góc (part 3) 00:41:31
 • Tổng ôn VG5. Bí quyết tính khoảng cách Phần 1 00:35:48
 • Tổng ôn VG5. Bí quyết tính khoảng cách Phần 2 00:36:34
 • Tổng ôn VG5. Bí quyết tính khoảng cách Phần 3 00:43:42
 • Tổng ôn VG6. Bí quyết khoảng cách 2 đường chéo Phần 1 00:34:08
 • Tổng ôn VG6. Bí quyết khoảng cách 2 đường chéo Phần 2 00:34:29
 • Tổng ôn VG6. Bí quyết khoảng cách 2 đường chéo Phần 3 00:22:01
 • Tổng ôn VG7. Các bài tập tổng hợp chuyên sâu Đang cập nhật

Thông tin giáo viên

4.6 Trung bình

11 đánh giá

117 sinh viên

8 khóa học

Nguyễn Quý Huy

giao_vien

Thầy Nguyễn Quý Huy
1) Khi còn là học sinh, thầy Huy từng:
 Đạt 10 điểm toán tuyệt đối thi 9 vào 10 Tp. Hà Nội
 Giải nhì thi học sinh giỏi toán 12 toàn Tp.Hà Nội với tổng số điểm 18/20.
 Thi đại học đạt 29 điểm (toán 10, lý 10, hóa 9) - chuyên nghành Toán tin và điều khiển tại ĐH Bách Khoa Hà Nội – Top 200 người thi ĐH điểm cao nhất Việt Nam.
2) Năm 20 tuổi, đồng sáng lập Công ty cổ phần đào tạo STA.
3) Tác giả các cuốn sách: Bí kíp học tập toàn diện, Bí kíp công thức toán, Sách và DVD Bấm máy tính siêu đẳng 10-11-12.
4) Thầy giáo chuyên dạy Toán 10-11-12 và luyện thi đại học.
5) Diễn giả khóa học “Khơi dậy cảm hứng và chia sẻ phương pháp học tập” tại nhiều trường ở Bắc Giang, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nội,....
6) Diễn giả khóa học “Giữ vững tâm lý phòng thi” dành cho học sinh 9 thi lên 10 và 12 thi đại học.
7) Thầy Huy là gương mặt quen thuộc trên các tờ báo uy tín: vtv.vn, tuoitrethudo,….

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận

Khóa học liên quan

Vật Lý lớp 11 - Thầy Võ Thanh Được

40 giờ, 21 phút, 54 giây
Cập nhật 22-02-2020
5
2268
399,000 VNĐ 699,000 VNĐ

Ôn luyện Vật Lí lớp 11 - Thầy Kim Nhật Trung

40 giờ, 21 phút, 54 giây
Cập nhật 22-02-2020
5
1889
599,000 VNĐ 899,000 VNĐ

Hóa Học lớp 11 - cô Lê Thúy Hằng

40 giờ, 21 phút, 54 giây
Cập nhật 22-02-2020
5
2890
399,000 VNĐ 699,000 VNĐ