Luyện thi THPTQG môn Toán - Thầy Nguyễn Quý Huy - MỤC TIÊU 8+

Luyện thi THPTQG môn Toán - Thầy Nguyễn Quý Huy - MỤC TIÊU 8+
799,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ Giảm 20%

2 ngày còn lại ở mức giá này!

  5 (5)

3353 học viên ghi danh

Giáo viên: Nguyễn Quý Huy

Trình độ: Lớp 12

Cấp độ: Ôn thi đại học

Thời gian: 18 giờ, 21 phút, 37 giây

Bài giảng: 82 bài

Học liệu: 35

Cập nhật: 22/02/2020

Danh sách các bài học

 • Bài 1. Bí quyết xử nhanh Đồng biến, Nghịch biến - Lý thuyết phần 1 00:14:58
 • Bài 1. Bí quyết xử nhanh Đồng biến, Nghịch biến - Lý thuyết phần 2 00:14:22
 • Bài 1. Bí quyết xử nhanh Đồng biến, Nghịch biến - Bài tập Phần 1 00:08:07
 • Bài 1. Bí quyết xử nhanh Đồng biến, Nghịch biến - Bài tập Phần 2 00:09:50
 • Bài 1. Khối đa diện và Đa diện đều cực phê không thể bỏ qua 00:14:21
 • Bài 3. Bí kíp giải Phương trình mặt phẳng - Phần 1 00:12:28
 • BÍ KÍP HỌC GIỎI TOÁN CÙNG THẦY HUY 00:15:50
 • BÍ KÍP HỌC GIỎI TOÁN CÙNG THẦY HUY 00:15:50
 • Bài 1. Bí quyết xử nhanh Đồng biến, Nghịch biến - Lý thuyết phần 1 00:14:58
 • Bài 1. Bí quyết xử nhanh Đồng biến, Nghịch biến - Lý thuyết phần 2 00:14:22
 • Bài 1. Bí quyết xử nhanh Đồng biến, Nghịch biến - Lý thuyết phần 3 00:10:44
 • Bài 1. Bí quyết xử nhanh Đồng biến, Nghịch biến - Bài tập Phần 1 00:08:07
 • Bài 1. Bí quyết xử nhanh Đồng biến, Nghịch biến - Bài tập Phần 2 00:09:50
 • Bài 1. Bí quyết xử nhanh Đồng biến, Nghịch biến - Bài tập Phần 3 00:13:16
 • Bài 1. Bí quyết xử nhanh Đồng biến, Nghịch biến - Bài tập Phần 4 00:15:34
 • Bài 2. Kỹ thuật giải Cực trị của hàm số - Lý thuyết phần 1 00:15:42
 • Bài 2. Kỹ thuật giải Cực trị của hàm số - Lý thuyết phần 2 00:10:34
 • Bài 2. Kỹ thuật giải Cực trị của hàm số - Bài tập phần 1 00:10:09
 • Bài 2. Kỹ thuật giải Cực trị của hàm số - Bài tập phần 2 00:12:13
 • Bài 2. Kỹ thuật giải Cực trị của hàm số - Bài tập phần 3 00:11:17
 • Bài 3. Kỹ năng tìm Min - Max của hàm số - Lý thuyết 00:07:12
 • Bài 3. Kỹ năng tìm Min - Max của hàm số - Bài tập phần 1 00:09:10
 • Bài 3. Kỹ năng tìm Min - Max của hàm số - Bài tập phần 2 00:10:59
 • Bài 3. Kỹ năng tìm Min - Max của hàm số - Bài tập phần 3 00:07:58
 • Bài 4. Tuyệt chiêu tìm Tiệm cận - Lý thuyết 00:12:34
 • Bài 4. Tuyệt chiêu tìm Tiệm cận - Bài tập phần 1- Tự luận và MẸO Bấm máy tính CASIO 00:10:10
 • Bài 4. Tuyệt chiêu tìm Tiệm cận - Bài tập phần 2 00:12:28
 • Bài 5. Kỹ năng giải nhanh Đồ thị hàm số - Phần 1 00:14:33
 • Bài 5. Kỹ năng giải nhanh Đồ thị hàm số - Phần 2 00:09:07
 • Bài 5. Kỹ năng giải nhanh Đồ thị hàm số - Phần 3 00:12:40
 • Bài 6. Kỹ thuật xử lý bài toán Tương giao đồ thị - Phần 1 00:14:41
 • Bài 6. Kỹ thuật xử lý bài toán Tương giao đồ thị - Phần 2 00:10:33
 • Bài 7. Phương pháp kinh dị - cô lập tham số m 00:12:02
 • Bài 1. Khai quật các Công thức Luỹ thừa và Loagrit - Phần 1 00:09:47
 • Bài 1. Khai quật các Công thức Luỹ thừa và Loagrit - Phần 2 00:11:17
 • Bài 1. Khai quật các Công thức Luỹ thừa và Loagrit - Phần 3 00:09:22
 • Bài 1. Khai quật các Công thức Luỹ thừa và Loagrit - Phần 4 00:17:48
 • Bài 2. Tuyệt chiêu xử lý Hàm số luỹ thừa, mũ và lôgarit - Phần 1 00:12:12
 • Bài 2. Tuyệt chiêu xử lý Hàm số luỹ thừa, mũ và lôgarit - Phần 2 00:07:08
 • Bài 2. Tuyệt chiêu xử lý Hàm số luỹ thừa, mũ và lôgarit - Phần 3 00:11:30
 • Bài 3. Bí quyết xử đẹp Phương trình mũ và lôgarit - Phần 1 00:09:07
 • Bài 3. Bí quyết xử đẹp Phương trình mũ và lôgarit - Phần 2 00:14:11
 • Bài 3. Bí quyết xử đẹp Phương trình mũ và lôgarit - Phần 3 00:14:11
 • Bài 4. Bí quyết xử đẹp Bất phương trình mũ và lôgarit 00:12:02
 • Bài 5. Tuyệt chiêu giải nhanh Lãi suất - Phần 1 00:12:22
 • Bài 5. Tuyệt chiêu giải nhanh Lãi suất - Phần 2 00:10:30
 • Bài 1. Bảng nguyên hàm – có khác gì bảng cửu chương??? - Phần 1 00:15:13
 • Bài 1. Bảng nguyên hàm – có khác gì bảng cửu chương??? - Phần 2 00:17:22
 • Bài 2. Kỹ thuật tính Nguyên hàm - Phần 1 00:15:51
 • Bài 2. Kỹ thuật tính Nguyên hàm - Phần 2 00:09:37
 • Bài 3. Kỹ xảo tính Tích phân cực chất - Phần 1 00:14:08
 • Bài 3. Kỹ xảo tính Tích phân cực chất - Phần 2 00:16:29
 • Bài 3. Kỹ xảo tính Tích phân cực chất - Phần 3 00:11:48
 • Bài 4. Ứng dụng của Tích phân vào cuộc đời - Phần 1 00:16:53
 • Bài 4. Ứng dụng của Tích phân vào cuộc đời - Phần 2 00:15:30
 • Bài 4. Ứng dụng của Tích phân vào cuộc đời - Phần 3 00:17:05
 • Bài 1. Các phép toán kinh điển của Số phức - Phần 1 00:16:01
 • Bài 1. Các phép toán kinh điển của Số phức - Phần 2 00:09:18
 • Bài 1. Các phép toán kinh điển của Số phức - Phần 3 00:11:00
 • Bài 2. Tiểu sảo Giải phương trình phức 00:07:05
 • Bài 3. Tuyệt chiêu tìm Tập hợp điểm biểu diễn số phức cực sốc 00:20:48
 • Bài 4. Kỹ thuật xử lý Min Max số phức - Phần 1 00:13:05
 • Bài 4. Kỹ thuật xử lý Min Max số phức - Phần 2 00:13:41
 • Bài 4. Kỹ thuật xử lý Min Max số phức - Phần 3 00:10:31
 • Bài 4. Kỹ thuật xử lý Min Max số phức - Phần 4 00:11:51
 • Bài 1. Khối đa diện và Đa diện đều cực phê không thể bỏ qua 00:14:21
 • Bài 2. Kỹ thuật tính Thể tích khối chóp - Phần 1 00:18:25
 • Bài 2. Kỹ thuật tính Thể tích khối chóp - Phần 2 00:17:07
 • Bài 2. Kỹ thuật tính Thể tích khối chóp - Phần 3 00:19:06
 • Bài 3. Thể tích khối lăng trụ 00:22:45
 • Bài 4. Tỷ số thể tích - Phần 1 00:10:33
 • Bài 4. Tỷ số thể tích - Phần 2 00:12:42
 • Bài 1. Kỹ sảo giải Hình nón - Phần 1 00:14:40
 • Bài 1. Kỹ sảo giải Hình nón - Phần 2 00:22:38
 • Bài 2. Kỹ sảo giải Hình trụ - Phần 1 00:11:43
 • Bài 2. Kỹ sảo giải Hình trụ - Phần 2 00:13:58
 • Bài 3. Kỹ sảo giải Hình cầu 00:18:12
 • Bài 1. Hệ tọa độ Oxyz - Phần 1 00:11:10
 • Bài 1. Hệ tọa độ Oxyz - Phần 2 00:10:54
 • Bài 1. Hệ tọa độ Oxyz - Phần 3 00:09:41
 • Bài 2. Bí kíp giải Phương trình mặt cầu 00:18:20
 • Bài 3. Bí kíp giải Phương trình mặt phẳng - Phần 1 00:12:28
 • Bài 3. Bí kíp giải Phương trình mặt phẳng - Phần 2 00:12:55
 • Bài 3. Bí kíp giải Phương trình mặt phẳng - Phần 3 00:20:13
 • Bài 4. Bí kíp giải Phương đường thẳng - Phần 1 00:22:24
 • Bài 4. Bí kíp giải Phương đường thẳng - Phần 2 00:13:29
 • Bài 4. Bí kíp giải Phương đường thẳng - Phần 3 00:18:03
 • Bài 5. Kỹ sảo giải Vị trí tương đối 00:24:16
 • Bài 6. Phương pháp tọa độ hóa hình học không gian 00:10:08

Thông tin giáo viên

4.6 Trung bình

11 đánh giá

117 sinh viên

8 khóa học

Nguyễn Quý Huy

giao_vien

Thầy Nguyễn Quý Huy
1) Khi còn là học sinh, thầy Huy từng:
 Đạt 10 điểm toán tuyệt đối thi 9 vào 10 Tp. Hà Nội
 Giải nhì thi học sinh giỏi toán 12 toàn Tp.Hà Nội với tổng số điểm 18/20.
 Thi đại học đạt 29 điểm (toán 10, lý 10, hóa 9) - chuyên nghành Toán tin và điều khiển tại ĐH Bách Khoa Hà Nội – Top 200 người thi ĐH điểm cao nhất Việt Nam.
2) Năm 20 tuổi, đồng sáng lập Công ty cổ phần đào tạo STA.
3) Tác giả các cuốn sách: Bí kíp học tập toàn diện, Bí kíp công thức toán, Sách và DVD Bấm máy tính siêu đẳng 10-11-12.
4) Thầy giáo chuyên dạy Toán 10-11-12 và luyện thi đại học.
5) Diễn giả khóa học “Khơi dậy cảm hứng và chia sẻ phương pháp học tập” tại nhiều trường ở Bắc Giang, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nội,....
6) Diễn giả khóa học “Giữ vững tâm lý phòng thi” dành cho học sinh 9 thi lên 10 và 12 thi đại học.
7) Thầy Huy là gương mặt quen thuộc trên các tờ báo uy tín: vtv.vn, tuoitrethudo,….

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

7 tháng trước

Nguyễn Linh

Thầy dạy rất nhiệt tình khá hay và dễ hiểu
T

6 tháng trước

Tuấn Anh

thầy rất thú vị, em thấy dễ hiểu lắm
X

6 tháng trước

Xuyến Chi

Em hài lòng về khóa học ạ. Thầy vui tính và giảng bài dễ hiểu ạ :)
N

2 tháng trước

Nguyễn Thị Diệu Ngân

1 tháng trước

Anhnho Nguyen

Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận

Khóa học liên quan

Khóa MẤT GỐC môn Hóa - Thầy Trần Thế Anh

18 giờ, 21 phút, 37 giây
Cập nhật 22-02-2020
4.5
9514
399,000 VNĐ 799,000 VNĐ

Khóa NGỮ PHÁP môn Tiếng Anh- Luyện thi THPT QG - cô Vũ Thanh Hoa

18 giờ, 21 phút, 37 giây
Cập nhật 22-02-2020
5
4515
399,000 VNĐ 799,000 VNĐ
5
2976
399,000 VNĐ 799,000 VNĐ