Luyện thi THPTQG môn Toán - Thầy Nguyễn Quý Huy - MỤC TIÊU 8+

Luyện thi THPTQG môn Toán - Thầy Nguyễn Quý Huy - MỤC TIÊU 8+
599,000 VNĐ 799,000 VNĐ Giảm 25%

2 ngày còn lại ở mức giá này!

  4 (4)

2317 học viên ghi danh

Giáo viên: Nguyễn Quý Huy

Trình độ: Lớp 12

Cấp độ: Ôn thi đại học

Thời gian: 18 giờ, 9 phút, 49 giây

Bài giảng: 81 bài

Học liệu: 35

Cập nhật: 14/10/2019

Danh sách các bài học

 • Bài 2. Kỹ thuật giải Cực trị của hàm số - Lý thuyết phần 2 00:10:34
 • Bài 4. Tuyệt chiêu tìm Tiệm cận - Bài tập phần 1- Tự luận và MẸO Bấm máy tính CASIO 00:10:10
 • Bài 1. Bảng nguyên hàm – có khác gì bảng cửu chương??? - Phần 1 00:15:13
 • Bài 1. Khối đa diện và Đa diện đều cực phê không thể bỏ qua 00:14:21
 • Bài 3. Bí kíp giải Phương trình mặt phẳng - Phần 1 00:12:28
 • BÍ KÍP HỌC GIỎI TOÁN CÙNG THẦY HUY 00:15:50
 • Bài 1. Bí quyết xử nhanh Đồng biến, Nghịch biến - Lý thuyết phần 1 00:14:58
 • Bài 1. Bí quyết xử nhanh Đồng biến, Nghịch biến - Lý thuyết phần 2 00:14:22
 • Bài 1. Bí quyết xử nhanh Đồng biến, Nghịch biến - Lý thuyết phần 3 00:10:44
 • Bài 1. Bí quyết xử nhanh Đồng biến, Nghịch biến - Bài tập Phần 1 00:08:07
 • Bài 1. Bí quyết xử nhanh Đồng biến, Nghịch biến - Bài tập Phần 2 00:09:50
 • Bài 1. Bí quyết xử nhanh Đồng biến, Nghịch biến - Bài tập Phần 3 00:13:16
 • Bài 1. Bí quyết xử nhanh Đồng biến, Nghịch biến - Bài tập Phần 4 00:15:34
 • Bài 2. Kỹ thuật giải Cực trị của hàm số - Lý thuyết phần 1 00:15:42
 • Bài 2. Kỹ thuật giải Cực trị của hàm số - Lý thuyết phần 2 00:10:34
 • Bài 2. Kỹ thuật giải Cực trị của hàm số - Bài tập phần 1 00:10:09
 • Bài 2. Kỹ thuật giải Cực trị của hàm số - Bài tập phần 2 00:12:13
 • Bài 2. Kỹ thuật giải Cực trị của hàm số - Bài tập phần 3 00:11:17
 • Bài 3. Kỹ năng tìm Min - Max của hàm số - Lý thuyết 00:07:12
 • Bài 3. Kỹ năng tìm Min - Max của hàm số - Bài tập phần 1 00:09:10
 • Bài 3. Kỹ năng tìm Min - Max của hàm số - Bài tập phần 2 00:10:59
 • Bài 3. Kỹ năng tìm Min - Max của hàm số - Bài tập phần 3 00:07:58
 • Bài 4. Tuyệt chiêu tìm Tiệm cận - Lý thuyết 00:12:34
 • Bài 4. Tuyệt chiêu tìm Tiệm cận - Bài tập phần 1- Tự luận và MẸO Bấm máy tính CASIO 00:10:10
 • Bài 4. Tuyệt chiêu tìm Tiệm cận - Bài tập phần 2 00:12:28
 • Bài 5. Kỹ năng giải nhanh Đồ thị hàm số - Phần 1 00:14:33
 • Bài 5. Kỹ năng giải nhanh Đồ thị hàm số - Phần 2 00:09:07
 • Bài 5. Kỹ năng giải nhanh Đồ thị hàm số - Phần 3 00:12:40
 • Bài 6. Kỹ thuật xử lý bài toán Tương giao đồ thị - Phần 1 00:14:41
 • Bài 6. Kỹ thuật xử lý bài toán Tương giao đồ thị - Phần 2 00:10:33
 • Bài 7. Phương pháp kinh dị - cô lập tham số m 00:12:02
 • Bài 1. Khai quật các Công thức Luỹ thừa và Loagrit - Phần 1 00:09:47
 • Bài 1. Khai quật các Công thức Luỹ thừa và Loagrit - Phần 2 00:11:17
 • Bài 1. Khai quật các Công thức Luỹ thừa và Loagrit - Phần 3 00:09:22
 • Bài 1. Khai quật các Công thức Luỹ thừa và Loagrit - Phần 4 00:17:48
 • Bài 2. Tuyệt chiêu xử lý Hàm số luỹ thừa, mũ và lôgarit - Phần 1 00:12:12
 • Bài 2. Tuyệt chiêu xử lý Hàm số luỹ thừa, mũ và lôgarit - Phần 2 00:07:08
 • Bài 2. Tuyệt chiêu xử lý Hàm số luỹ thừa, mũ và lôgarit - Phần 3 00:11:30
 • Bài 3. Bí quyết xử đẹp Phương trình mũ và lôgarit - Phần 1 00:09:07
 • Bài 3. Bí quyết xử đẹp Phương trình mũ và lôgarit - Phần 2 00:14:11
 • Bài 3. Bí quyết xử đẹp Phương trình mũ và lôgarit - Phần 3 00:14:11
 • Bài 4. Bí quyết xử đẹp Bất phương trình mũ và lôgarit 00:12:02
 • Bài 5. Tuyệt chiêu giải nhanh Lãi suất - Phần 1 00:12:22
 • Bài 5. Tuyệt chiêu giải nhanh Lãi suất - Phần 2 00:10:30
 • Bài 1. Bảng nguyên hàm – có khác gì bảng cửu chương??? - Phần 1 00:15:13
 • Bài 1. Bảng nguyên hàm – có khác gì bảng cửu chương??? - Phần 2 00:17:22
 • Bài 2. Kỹ thuật tính Nguyên hàm - Phần 1 00:15:51
 • Bài 2. Kỹ thuật tính Nguyên hàm - Phần 2 00:09:37
 • Bài 3. Kỹ xảo tính Tích phân cực chất - Phần 1 00:14:08
 • Bài 3. Kỹ xảo tính Tích phân cực chất - Phần 2 00:16:29
 • Bài 4. Ứng dụng của Tích phân vào cuộc đời - Phần 1 00:16:53
 • Bài 4. Ứng dụng của Tích phân vào cuộc đời - Phần 2 00:15:30
 • Bài 4. Ứng dụng của Tích phân vào cuộc đời - Phần 3 00:17:05
 • Bài 1. Các phép toán kinh điển của Số phức - Phần 1 00:16:01
 • Bài 1. Các phép toán kinh điển của Số phức - Phần 2 00:09:18
 • Bài 1. Các phép toán kinh điển của Số phức - Phần 3 00:11:00
 • Bài 2. Tiểu sảo Giải phương trình phức 00:07:05
 • Bài 3. Tuyệt chiêu tìm Tập hợp điểm biểu diễn số phức cực sốc 00:20:48
 • Bài 4. Kỹ thuật xử lý Min Max số phức - Phần 1 00:13:05
 • Bài 4. Kỹ thuật xử lý Min Max số phức - Phần 2 00:13:41
 • Bài 4. Kỹ thuật xử lý Min Max số phức - Phần 3 00:10:31
 • Bài 4. Kỹ thuật xử lý Min Max số phức - Phần 4 00:11:51
 • Bài 1. Khối đa diện và Đa diện đều cực phê không thể bỏ qua 00:14:21
 • Bài 2. Kỹ thuật tính Thể tích khối chóp - Phần 1 00:18:25
 • Bài 2. Kỹ thuật tính Thể tích khối chóp - Phần 2 00:17:07
 • Bài 2. Kỹ thuật tính Thể tích khối chóp - Phần 3 00:19:06
 • Bài 3. Thể tích khối lăng trụ 00:22:45
 • Bài 4. Tỷ số thể tích - Phần 1 00:10:33
 • Bài 4. Tỷ số thể tích - Phần 2 00:12:42
 • Bài 1. Kỹ sảo giải Hình nón - Phần 1 00:14:40
 • Bài 1. Kỹ sảo giải Hình nón - Phần 2 00:22:38
 • Bài 2. Kỹ sảo giải Hình trụ - Phần 1 00:11:43
 • Bài 2. Kỹ sảo giải Hình trụ - Phần 2 00:13:58
 • Bài 3. Kỹ sảo giải Hình cầu 00:18:12
 • Bài 1. Hệ tọa độ Oxyz - Phần 1 00:11:10
 • Bài 1. Hệ tọa độ Oxyz - Phần 2 00:10:54
 • Bài 1. Hệ tọa độ Oxyz - Phần 3 00:09:41
 • Bài 2. Bí kíp giải Phương trình mặt cầu 00:18:20
 • Bài 3. Bí kíp giải Phương trình mặt phẳng - Phần 1 00:12:28
 • Bài 3. Bí kíp giải Phương trình mặt phẳng - Phần 2 00:12:55
 • Bài 3. Bí kíp giải Phương trình mặt phẳng - Phần 3 00:20:13
 • Bài 4. Bí kíp giải Phương đường thẳng - Phần 1 00:22:24
 • Bài 4. Bí kíp giải Phương đường thẳng - Phần 2 00:13:29
 • Bài 4. Bí kíp giải Phương đường thẳng - Phần 3 00:18:03
 • Bài 5. Kỹ sảo giải Vị trí tương đối 00:24:16
 • Bài 6. Phương pháp tọa độ hóa hình học không gian 00:10:08

Thông tin giáo viên

4.4 Trung bình

7 đánh giá

38 sinh viên

8 khóa học

Nguyễn Quý Huy

giao_vien

Thầy Nguyễn Quý Huy
1) Khi còn là học sinh, thầy Huy từng:
 Đạt 10 điểm toán tuyệt đối thi 9 vào 10 Tp. Hà Nội
 Giải nhì thi học sinh giỏi toán 12 toàn Tp.Hà Nội với tổng số điểm 18/20.
 Thi đại học đạt 29 điểm (toán 10, lý 10, hóa 9) - chuyên nghành Toán tin và điều khiển tại ĐH Bách Khoa Hà Nội – Top 200 người thi ĐH điểm cao nhất Việt Nam.
2) Năm 20 tuổi, đồng sáng lập Công ty cổ phần đào tạo STA.
3) Tác giả các cuốn sách: Bí kíp học tập toàn diện, Bí kíp công thức toán, Sách và DVD Bấm máy tính siêu đẳng 10-11-12.
4) Thầy giáo chuyên dạy Toán 10-11-12 và luyện thi đại học.
5) Diễn giả khóa học “Khơi dậy cảm hứng và chia sẻ phương pháp học tập” tại nhiều trường ở Bắc Giang, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nội,....
6) Diễn giả khóa học “Giữ vững tâm lý phòng thi” dành cho học sinh 9 thi lên 10 và 12 thi đại học.
7) Thầy Huy là gương mặt quen thuộc trên các tờ báo uy tín: vtv.vn, tuoitrethudo,….

Đánh giá

4

Đánh giá trung bình

75%

0%

0%

0%

25%

Nhận xét

N

2 tháng trước

Nguyễn Linh

Thầy dạy rất nhiệt tình khá hay và dễ hiểu
T

2 tháng trước

Tuấn Anh

thầy rất thú vị, em thấy dễ hiểu lắm
X

2 tháng trước

Xuyến Chi

Em hài lòng về khóa học ạ. Thầy vui tính và giảng bài dễ hiểu ạ :)

2 tháng trước

Cao Huy

thiếu nhiều bài giảng
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận

Các khóa học tương tự

Các khóa liên quan

Khóa MẤT GỐC môn Hóa - Thầy Trần Thế Anh

18 giờ, 9 phút, 49 giây
Cập nhật 21-10-2019
4.5
3298
99,000 VNĐ

Khóa NGỮ PHÁP môn Tiếng Anh- Luyện thi THPT QG - cô Vũ Thanh Hoa

18 giờ, 9 phút, 49 giây
Cập nhật 27-09-2019
5
3627
599,000 VNĐ 799,000 VNĐ
5
2791
599,000 VNĐ 799,000 VNĐ