Luyện thi THPT QG - Môn Sinh - Thầy Nguyễn Viết Trung
399,000 VNĐ 799,000 VNĐ Giảm 50%

2 ngày còn lại ở mức giá này!

  5 (1)

2280 học viên ghi danh

Giáo viên: Nguyễn Viết Trung

Trình độ: Lớp 12

Cấp độ: Ôn thi đại học

Thời gian: 15 giờ, 27 phút, 16 giây

Bài giảng: 71 bài

Học liệu: 0

Cập nhật: 12/12/2019

Danh sách các bài học

 • Bài 1 : ADN, gen, mã di truyền, Nhân đôi ADN (Phần 2) 00:28:16
 • Bài 4 : Đột biến gen 00:40:26
 • Bài 5 : Nhiễm sắc thể và đột biến nhiễm sắc thể 00:30:02
 • Bài 13 : Di truyền giới tính và di truyền liên kết giới tính Phần 1 00:15:55
 • Bài 26 : Các bằng chứng tiến hóa: Bằng chứng giải phẩu và bằng chứng phôi sinh học 00:19:40
 • Bài 5B : Đột biến số lượng nhiễm sắc thể 00:33:26
 • Bài 9 : Một số khái niệm và phương pháp nâng cao quy luật di truyền 00:30:07
 • Bài 30 : Các nhân tố tiến hóa Phần 1 00:24:53
 • Bài mở đầu 00:42:57
 • Bài 1 : ADN, gen, mã di truyền, Nhân đôi ADN (Phần 1) 00:28:32
 • Bài 1 : ADN, gen, mã di truyền, Nhân đôi ADN (Phần 2) 00:28:16
 • Bài 2 : Phiên mã và dịch mã (Phần 1) 00:22:52
 • Bài 2 : Phiên mã và dịch mã (Phần 2) 00:17:11
 • Bài 3 : Điều hòa hoạt động gen 00:31:21
 • Bài 4 : Đột biến gen 00:40:26
 • Bài 5 : Nhiễm sắc thể và đột biến nhiễm sắc thể 00:30:02
 • Bài 5B : Đột biến số lượng nhiễm sắc thể 00:33:26
 • Bài 6 : Bài tập Phương pháp giải bài tập cấu trúc và nhân đôi ADN Phần 1 00:30:33
 • Bài 6 : Bài tập Phương pháp giải bài tập cấu trúc và nhân đôi ADN Phần 2 00:35:27
 • Bài 7 : Bài tập Phương pháp giải bài tập đột biến số lượng nhiễm sắc thể 00:00:00
 • Bài 8 : Bài tập xác định tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình khi xảy ra đột biến số lượng NST 00:28:49
 • Bài 9 : Một số khái niệm và phương pháp nâng cao quy luật di truyền 00:30:07
 • Bài 10 : Quy luật di truyền của Menđen- Quy luật phân ly 00:30:07
 • Bài 10b : Quy luật di truyền của Menđen- Quy luật phân ly độc lập 00:12:07
 • Bài 11 : Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen 00:11:31
 • Bài 12 : Liên kết gen, hoán vị gen 00:15:04
 • Bài 13 : Di truyền giới tính và di truyền liên kết giới tính Phần 1 00:15:55
 • Bài 13 : Di truyền giới tính và di truyền liên kết giới tính Phần 2 00:20:46
 • Bài 14 : Di truyền qua tế bào chất 00:10:11
 • Bài 15: Ảnh hưởng của môi trường lên biểu hiện của gen 00:10:37
 • Bài 16 : Bài tập: Phương pháp giải một số dạng bài tập tính quy luật của hiện tượng di truyền 00:00:00
 • Bài 17 : Di truyền quần thể 00:34:37
 • Bài 18 : Bài tập: Phương pháp giải một số dạng bài tập chủ đề di truyền quần thể Đang cập nhật
 • Bài 19 : Ứng dụng di truyền học Phần 1 00:32:34
 • Bài 20 : Ứng dụng di truyền học Phần 2 00:29:04
 • Bài 21 : Bài tập: Phương pháp giải bài tập chủ đề ứng dụng di truyền học Đang cập nhật
 • Bài 22 : Một số phương pháp nghiên cứu di truyền người 00:23:32
 • Bài 23: Bệnh di truyền phân tử và bệnh, tật, hội chứng do đột biến nhiễm sắc thể 00:20:42
 • Bài 24 : Bảo vệ vốn gen của loài người 00:15:02
 • Bài 25 : Bài tập: Phương pháp giải bài tập phả hệ Đang cập nhật
 • Bài 26 : Các bằng chứng tiến hóa: Bằng chứng giải phẩu và bằng chứng phôi sinh học 00:19:40
 • Bài 27 : Các bằng chứng tiến hóa: Bằng chứng địa lí sinh vật học, bằng chứng tế bào và bằng chứng sinh học phân tử 00:39:08
 • Bài 28 : Học thuyết tiến hóa cổ điển: Học thuyết tiến hóa của Lamác và Đac uyn 00:22:18
 • Bài 29 : Học thuyết tiến hóa hiện đại: Học thuyết tiến hóa tổng hợp và học thuyết tiến hóa trung tính 00:22:21
 • Bài 30 : Các nhân tố tiến hóa Phần 1 00:24:53
 • Bài 30 : Các nhân tố tiến hóa Phần 2 00:24:51
 • Bài 31 : Quá trình hình thành quần thể thích nghi Phần 1 00:23:37
 • Bài 31 : Quá trình hình thành quần thể thích nghi Phần 2 00:20:56
 • Bài 32 : Loài và các tiêu chí phân biệt hai loài thân thuộc 00:14:34
 • Bài 33 : Các hình thức cách li 00:33:10
 • Bài 34 : Quá trình hình thành loài mới Đang cập nhật
 • Bài 35 : Sự phát sinh sự sống trên trái đất Đang cập nhật
 • Bài 36 : Sự phát triển sự sống qua các đại địa chất Đang cập nhật
 • Bài 37 : Sự phát sinh loài người Đang cập nhật
 • Bài 38 : Nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hóa của sinh giới Đang cập nhật
 • Bài 39 : Bài tập: Phương phái giải câu hỏi trắc nghiệm chủ đề tiến hóa Đang cập nhật
 • Bài 40 : Môi trường và nhân tố sinh thái Đang cập nhật
 • Bài 41 : Quần thể sinh vật: Khái niệm và các đặc trưng của quần thể Đang cập nhật
 • Bài 42 : Quần thể sinh vật: Biến động số lượng cá thể trong quần thể Đang cập nhật
 • Bài 43 : Quần xã sinh vật: Khái niệm và các đặc trưng của quần xã sinh vật Đang cập nhật
 • Bài 44 : Quần xã sinh vật: Các mối quan hệ trong quần xã Đang cập nhật
 • Bài 45 : Quần xã sinh vật: Chuỗi thức ăn, lưới thức ăn, bậc dinh dưỡng, tháp sinh thái và hiệu suất sinh thái Đang cập nhật
 • Bài 46 : Quần xã sinh vật: Diễn thế sinh thái Đang cập nhật
 • Bài 47 : Hệ sinh thái: Khái quát hệ sinh thái Đang cập nhật
 • Bài 48 : Hệ sinh thái: Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong hệ sinh thái Đang cập nhật
 • Bài 49 : Hệ sinh thái: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái Đang cập nhật
 • Bài 50 : Chu trình sinh địa hóa Đang cập nhật
 • Bài 51 : Sinh quyển và bảo vệ tại nguyên thiên nhiên Đang cập nhật
 • Bài 52 : Bài tập: Phương pháp giải câu hỏi, bài tập chủ đề sinh thái học Đang cập nhật
 • Bài 53 : Trao đổi nước và khoáng ở thực vật Đang cập nhật
 • Bài 54 : Dinh dưỡng khoáng và nitơ ở thực vật Đang cập nhật
 • Bài 55 : Quang hợp thực vật Đang cập nhật
 • Bài 56 : Hô hấp ở thực vật Đang cập nhật
 • Bài 57 : Bài tập: Phương pháp giải câu hỏi, bài tập chủ đề chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật Đang cập nhật
 • Bài 58 : Tiêu hóa ở động vật Đang cập nhật
 • Bài 59 : Tuần hoàn ở động vật Đang cập nhật
 • Bài 60 : Hô hấp ở động vật Đang cập nhật
 • Bài 61 : Cân bằng nội môi Đang cập nhật
 • Bài 62 : Bài tập: Phương pháp giải câu hỏi, bài tập chủ đề chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật Đang cập nhật

Thông tin giáo viên

5 Trung bình

1 đánh giá

1 sinh viên

3 khóa học

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 tuần trước

Nguyễn Viết Trung

Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận

Khóa học liên quan

Khóa MẤT GỐC môn Hóa - Thầy Trần Thế Anh

15 giờ, 27 phút, 16 giây
Cập nhật 12-12-2019
4.5
9033
399,000 VNĐ 799,000 VNĐ

Khóa NGỮ PHÁP môn Tiếng Anh- Luyện thi THPT QG - cô Vũ Thanh Hoa

15 giờ, 27 phút, 16 giây
Cập nhật 12-12-2019
5
3923
399,000 VNĐ 799,000 VNĐ
5
2976
399,000 VNĐ 799,000 VNĐ