LUYỆN THI THPTQG MÔN LÝ - THẦY HOÀNG CƯỜNG
599,000 VNĐ 799,000 VNĐ Giảm 25%

2 ngày còn lại ở mức giá này!

  5 (3)

2921 học viên ghi danh

Giáo viên: Hoàng CườngEdu

Trình độ: Lớp 12

Cấp độ: Ôn thi đại học

Thời gian: 19 giờ, 8 phút, 57 giây

Bài giảng: 97 bài

Học liệu: 5

Cập nhật: 22/10/2019

Danh sách các bài học

 • Bài 1: Đại cương về dao động điều hòa - Phần 1: Phương trình 00:15:09
 • Bài 5: Ứng dụng vòng tròn lượng giác - Phần 1 00:11:08
 • Bài 1: Đại cương về dao động điều hòa - Phần 2: Phương trình vận tốc 00:10:22
 • Bài 1: Đại cương về dao động điều hòa - Phần 3: Phương trình gia tốc 00:07:46
 • Bài 1: Đại cương về dao động điều hòa - Phần 4: Bài tập 00:05:42
 • Bài 5: Ứng dụng vòng tròn lượng giác - Phần 2 00:11:41
 • Bài 5: Ứng dụng vòng tròn lượng giác - Phần 3 00:08:18
 • Bài 5: Ứng dụng vòng tròn lượng giác - Phần 4 00:13:12
 • Bài 1: Đại cương về dao động điều hòa - Phần 1: Phương trình 00:15:09
 • Bài 1: Đại cương về dao động điều hòa - Phần 2: Phương trình vận tốc 00:10:22
 • Bài 1: Đại cương về dao động điều hòa - Phần 3: Phương trình gia tốc 00:07:46
 • Bài 1: Đại cương về dao động điều hòa - Phần 4: Bài tập 00:05:42
 • Bài 2: Con lắc lò xo - Phần 1: Chu kỳ, Tần số, Tần số góc 00:11:40
 • Bài 2 Con lắc lò xo - Phần 2: Chiều dài con lắc lò xo 00:14:23
 • Bài 2 Con lắc lò xo - Phần 3: Chiều dài max - min 00:19:02
 • Bài 2 Con lắc lò xo - Phần 4: Bài tập tổng hợp 00:08:09
 • Bài 3: Con lắc đơn - Phần 1: Chu kỳ, Tần số, Tần số góc 00:12:31
 • Bài 3: Con lắc đơn - Phần 2: Phương trình dao động điều hòa 00:13:27
 • Bài 3: Con lắc đơn - Phần 3: Vận tốc con lắc đơn 00:08:52
 • Bài 3: Con lắc đơn - Phần 4: Lực căng dây 00:09:45
 • Bài 3: Con lắc đơn - Phần 5: Năng lượng trong dao động 00:10:12
 • Bài 3: Con lắc đơn - Phần 6: Sự thay đổi của chu kì con lắc đơn 00:05:50
 • Bài 4: Tổng hợp dao động điều hòa - Phần 1: Lý thuyết tổng hợp dao động điều hòa 00:20:34
 • Bài 4: Tổng hợp dao động điều hòa - Phần 2 00:07:09
 • Bài 4: Tổng hợp dao động điều hòa - Phần 3 00:07:16
 • Bài 4: Tổng hợp dao động điều hòa - Phần 4 00:08:34
 • Bài 4: Tổng hợp dao động điều hòa - Phần 5 00:08:44
 • Bài 5: Kĩ thuật vòng tròn lượng giác 00:15:47
 • Bài 5: Ứng dụng vòng tròn lượng giác - Phần 1 00:11:08
 • Bài 5: Ứng dụng vòng tròn lượng giác - Phần 2 00:11:41
 • Bài 5: Ứng dụng vòng tròn lượng giác - Phần 3 00:08:18
 • Bài 5: Ứng dụng vòng tròn lượng giác - Phần 4 00:13:12
 • Bài 6: Chữa đề thi đại học phần dao động - Phần 1 00:13:32
 • Bài 6: Chữa đề thi đại học phần dao động - Phần 2 00:14:46
 • Bài 6: Chữa đề thi đại học phần dao động - Phần 3 00:12:46
 • Bài 6: Chữa chi tiết đề thi THPTQG 2017 phần cơ học 00:34:22
 • Bài 6: Chữa chi tiết đề thi THPTQG 2019 chuyên đề dao động cơ học 00:27:18
 • Bài 7: Phương trình sóng cơ –Một Nguồn sóng cơ - Phần 1 00:11:52
 • Bài 7: Phương trình sóng cơ –Một Nguồn sóng cơ - Phần 2 00:09:14
 • Bài 7: Phương trình sóng cơ –Một Nguồn sóng cơ - Phần 3 00:08:38
 • Bài 7: Phương trình sóng cơ –Một Nguồn sóng cơ - Phần 4 00:14:26
 • Bài 8: Giao thoa sóng cơ- hai nguồn cùng pha ( tiết 1) - Phần 1 00:17:56
 • Bài 8: Giao thoa sóng cơ- hai nguồn cùng pha ( tiết 1) - Phần 2 00:08:21
 • Bài 8: Giao thoa sóng cơ- hai nguồn cùng pha ( tiết 1) - Phần 3 00:08:10
 • Bài 9: Giao thoa sóng cơ- hai nguồn ngược pha ( tiết 2) - Phần 1 00:13:26
 • Bài 9: Giao thoa sóng cơ- hai nguồn ngược pha ( tiết 2) - Phần 2 00:13:16
 • Bài 9: Giao thoa sóng cơ- hai nguồn ngược pha ( tiết 2) - Phần 3 00:08:05
 • Bài 10: Sóng Dừng - Phần 1 00:12:18
 • Bài 10: Sóng Dừng - Phần 2 00:09:05
 • Bài 10: Sóng Dừng - Phần 3 00:08:06
 • Bài 11: Sóng Âm - Phần 1 00:10:15
 • Bài 11: Sóng Âm - Phần 2 00:10:51
 • Bài 11: Sóng Âm - Phần 3 00:11:58
 • Bài 11: Sóng Âm - Phần 4 00:09:05
 • Bài 13: Đại cương về mạch RLC - Phần 1 00:11:12
 • Bài 13: Đại cương về mạch RLC - Phần 2 00:11:12
 • Bài 13: Đại cương về mạch RLC - Phần 3 00:09:51
 • Bài 13: Đại cương về mạch RLC - Phần 4 00:11:10
 • Bài 13: Đại cương về mạch RLC - Phần 5 00:18:59
 • Bài 13: Đại cương về mạch RLC - Phần 6 00:21:49
 • Bài 13: Đại cương về mạch RLC - Phần 7 00:13:14
 • Bài 14: Công suất trong mạch RLC - Phần 1 00:11:16
 • Bài 14: Công suất trong mạch RLC - Phần 2 00:16:35
 • Bài 14: Công suất trong mạch RLC - Phần 3 00:12:33
 • Bài 15: Giản đồ vectơ- Phương pháp vectơ trượt 00:42:31
 • Bài 16: Từ thông và suất điện động 00:21:09
 • Bài 17: Mạch có R thay đổi - Phần 1 00:10:18
 • Bài 17: Mạch có R thay đổi - Phần 2 00:13:16
 • Bài 17: Mạch có R thay đổi - Phần 3 00:14:26
 • Bài 17: Mạch có R thay đổi - Phần 4 00:16:33
 • Bài 17: Mạch có R thay đổi - Phần 5 00:12:06
 • Bài 18: Mạch có L thay đổi - Phần 1 00:06:49
 • Bài 19: Mạch có C thay đổi Đang cập nhật
 • Bài 20: Mạch có omega thay đổi Đang cập nhật
 • Bài 21: Truyền tải điện năng – máy biến áp Đang cập nhật
 • Bài 22: Động cơ không đồng bộ và máy phát điện Đang cập nhật
 • Bài 23:Đại cương về các đại lượng u,i,q 00:22:54
 • Bài 24:Năng lượng trong mạch LC 00:21:15
 • Bài 25:Bước sóng trong mạch LC Phần 1 00:27:02
 • Bài 25:Bước sóng trong mạch LC Phần 2 00:36:21
 • Bài 26: Lý thuyết sóng điện từ và mạch thu phát sóng điện từ 00:14:17
 • Bài 26: Tính chất sóng điện từ 00:18:20
 • Bài 27: Giao thoa ánh sáng đơn sắc Phần 1 00:22:40
 • Bài 27: Giao thoa ánh sáng đơn sắc Phần 2 00:40:22
 • Bài 28: Giao thoa ánh sáng đa sắc Phần 1 00:34:50
 • Bài 28: Giao thoa ánh sáng đa sắc Phần 2 00:43:28
 • Bài 29: Hệ vân trùng nhau Đang cập nhật
 • Bài 30: Tán sắc ánh sáng qua lăng kính Đang cập nhật
 • Bài 31: Tắc sắc ánh sáng qua các trường hợp khác 00:39:30
 • Bài 32: Hiện tượng quang điện ngoài Đang cập nhật
 • Bài 33: Tia Rơnghen Đang cập nhật
 • Bài 34: Quang phổ Nguyên tử Hydro Đang cập nhật
 • Bài 35: So sánh các loại tia Hồng ngoại- tử ngoại Đang cập nhật
 • Bài 36: So sánh 3 loại quang phổ Đang cập nhật
 • Bài 37: Hiện tượng quang điện trong Đang cập nhật
 • Bài 38: Hiện tượng quang phát quang và laze Đang cập nhật
 • Bài 39: Năng lượng liên kết hạt nhân- độ hụt khối - Elkr Đang cập nhật
 • Bài 40: Hiện tượng phóng xạ Đang cập nhật
 • Bài 41: Phản ứng hạt nhân – năng lượng thu tỏa Đang cập nhật
 • Bài 42: Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân Đang cập nhật
 • Bài 43: Nhà máy hạt nhân Đang cập nhật
 • Bài 44: So sánh phản ứng nhiệt hạch và phân hạch Đang cập nhật
 • Bài 18: Mạch có L thay đổi - Phần 2 Đang cập nhật
 • Bài 18: Mạch có L thay đổi - Phần 3 Đang cập nhật
 • Bài 18: Mạch có L thay đổi - Phần 4 Đang cập nhật

Mô tả

Khóa học cung cấp cho các em hệ thống tài liệu đầy đủ để các em tự tin ôn tập và vượt qua kỳ thi THPTQG. Bài giảng được biên soạn theo mức độ dễ, trung bình rồi nâng lên khó. Các kiến thức đều được trình bày dễ hiểu,  giúp các em học sinh nắm bắt các nội dung nhanh hơn. Và qua mỗi bài giảng như vậy, sau khi đã cùng các thầy chinh phục phần lý thuyết và bài tập, bản thân các em sẽ trưởng thành hơn rất nhiều.
Điểm nhấn của khóa học chính là 10 bài giảng phát triển năng lực, hướng dẫn tư duy và đưa ra nhiều thách thức để các em vượt qua và tiến bộ.

NỘI DUNG KHÓA HỌC
•    8 chuyên đề bao quát toàn bộ chương trình lớp 12 môn VẬT LÝ
•    76 video bài giảng bài giảng giúp các em nắm vững kiến thức môn VẬT LÝ
•    19 đề trắc nghiệm kiểm tra online có video hướng dẫn sửa.
•    Hơn 800 bài tập tự luận và trắc nghiệm có lời giải chi tiết.
Chúc các em có những giờ học thú vị, bổ ích và hiệu quả qua sự dẫn dắt của Thầy HOÀNG CƯỜNG!
 

Thông tin giáo viên

5 Trung bình

3 đánh giá

10 sinh viên

3 khóa học

Hoàng CườngEdu

giao_vien

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

A

4 tháng trước

Addmin

H

2 tháng trước

Huy Nam

thầy đẹp trai ghê á, lại còn dạy dễ hiểu nữa
T

2 tháng trước

Thái Sơn

thầy dạy dễ hiểu lắm ạ. em rất thích phong cách thấy :))))
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận

Các khóa học tương tự

Các khóa liên quan

Khóa MẤT GỐC môn Hóa - Thầy Trần Thế Anh

19 giờ, 8 phút, 57 giây
Cập nhật 21-10-2019
4.5
3298
99,000 VNĐ

Khóa NGỮ PHÁP môn Tiếng Anh- Luyện thi THPT QG - cô Vũ Thanh Hoa

19 giờ, 8 phút, 57 giây
Cập nhật 27-09-2019
5
3627
599,000 VNĐ 799,000 VNĐ
5
2791
599,000 VNĐ 799,000 VNĐ

Các khóa khác của thầy cô