LUYỆN THI THPTQG MÔN LÝ - THẦY HOÀNG CƯỜNG
799,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ Giảm 20%

2 ngày còn lại ở mức giá này!

  5 (4)

3624 học viên ghi danh

Giáo viên: Hoàng CườngEdu

Trình độ: Lớp 12

Cấp độ: Ôn thi đại học

Thời gian: 23 giờ, 42 phút, 33 giây

Bài giảng: 94 bài

Học liệu: 26

Cập nhật: 22/02/2020

Danh sách các bài học

 • Bài 1: Đại cương về dao động điều hòa - Phần 1: Phương trình 00:15:09
 • Bài 2: Con lắc lò xo - Phần 1: Chu kỳ, Tần số, Tần số góc 00:11:40
 • Bài 2 Con lắc lò xo - Phần 2: Chiều dài con lắc lò xo 00:14:23
 • Bài 1: Đại cương về dao động điều hòa - Phần 2: Phương trình vận tốc 00:10:22
 • Bài 1: Đại cương về dao động điều hòa - Phần 3: Phương trình gia tốc 00:07:46
 • Bài 1: Đại cương về dao động điều hòa - Phần 4: Bài tập 00:05:42
 • Bài 1: Đại cương về dao động điều hòa - Phần 1: Phương trình 00:15:09
 • Bài 1: Đại cương về dao động điều hòa - Phần 2: Phương trình vận tốc 00:10:22
 • Bài 1: Đại cương về dao động điều hòa - Phần 3: Phương trình gia tốc 00:07:46
 • Bài 1: Đại cương về dao động điều hòa - Phần 4: Bài tập 00:05:42
 • Bài 2: Con lắc lò xo - Phần 1: Chu kỳ, Tần số, Tần số góc 00:11:40
 • Bài 2 Con lắc lò xo - Phần 2: Chiều dài con lắc lò xo 00:14:23
 • Bài 2 Con lắc lò xo - Phần 3: Chiều dài max - min 00:19:02
 • Bài 2 Con lắc lò xo - Phần 4: Bài tập tổng hợp 00:08:09
 • Bài 3: Con lắc đơn - Phần 1: Chu kỳ, Tần số, Tần số góc 00:12:31
 • Bài 3: Con lắc đơn - Phần 2: Phương trình dao động điều hòa 00:13:27
 • Bài 3: Con lắc đơn - Phần 3: Vận tốc con lắc đơn 00:08:52
 • Bài 3: Con lắc đơn - Phần 4: Lực căng dây 00:09:45
 • Bài 3: Con lắc đơn - Phần 5: Năng lượng trong dao động 00:10:12
 • Bài 3: Con lắc đơn - Phần 6: Sự thay đổi của chu kì con lắc đơn 00:05:50
 • Bài 4: Tổng hợp dao động điều hòa - Phần 1: Lý thuyết tổng hợp dao động điều hòa 00:20:34
 • Bài 4: Tổng hợp dao động điều hòa - Phần 2 00:07:09
 • Bài 4: Tổng hợp dao động điều hòa - Phần 3 00:07:16
 • Bài 4: Tổng hợp dao động điều hòa - Phần 4 00:08:34
 • Bài 4: Tổng hợp dao động điều hòa - Phần 5 00:08:44
 • Bài 5: Kĩ thuật vòng tròn lượng giác 00:15:47
 • Bài 5: Ứng dụng vòng tròn lượng giác - Phần 1 00:11:08
 • Bài 5: Ứng dụng vòng tròn lượng giác - Phần 2 00:11:41
 • Bài 5: Ứng dụng vòng tròn lượng giác - Phần 3 00:08:18
 • Bài 5: Ứng dụng vòng tròn lượng giác - Phần 4 00:13:12
 • Bài 6: Chữa đề thi đại học phần dao động - Phần 1 00:13:32
 • Bài 6: Chữa đề thi đại học phần dao động - Phần 2 00:14:46
 • Bài 6: Chữa đề thi đại học phần dao động - Phần 3 00:12:46
 • Bài 6: Chữa chi tiết đề thi THPTQG 2017 phần cơ học 00:34:22
 • Bài 6: Chữa chi tiết đề thi THPTQG 2019 chuyên đề dao động cơ học 00:27:18
 • Bài 1: Phương trình sóng cơ –Một Nguồn sóng cơ - Phần 1 00:11:52
 • Bài 1: Phương trình sóng cơ –Một Nguồn sóng cơ - Phần 2 00:09:14
 • Bài 1: Phương trình sóng cơ –Một Nguồn sóng cơ - Phần 3 00:08:38
 • Bài 1: Phương trình sóng cơ –Một Nguồn sóng cơ - Phần 4 00:14:26
 • Bài 2: Giao thoa sóng cơ- hai nguồn cùng pha ( tiết 1) - Phần 1 00:17:56
 • Bài 2: Giao thoa sóng cơ- hai nguồn cùng pha ( tiết 1) - Phần 2 00:08:21
 • Bài 2: Giao thoa sóng cơ- hai nguồn cùng pha ( tiết 1) - Phần 3 00:08:10
 • Bài 3: Giao thoa sóng cơ- hai nguồn ngược pha ( tiết 2) - Phần 1 00:13:26
 • Bài 3: Giao thoa sóng cơ- hai nguồn ngược pha ( tiết 2) - Phần 2 00:13:16
 • Bài 3: Giao thoa sóng cơ- hai nguồn ngược pha ( tiết 2) - Phần 3 00:08:05
 • Tài liệu ôn tập sóng cơ. 00:00:00
 • Bài 4: Sóng Dừng - Phần 1 00:12:18
 • Bài 4: Sóng Dừng - Phần 2 00:09:05
 • Bài 4: Sóng Dừng - Phần 3 00:08:06
 • Bài 5: Sóng Âm - Phần 1 00:10:15
 • Bài 5: Sóng Âm - Phần 2 00:10:51
 • Bài 5: Sóng Âm - Phần 3 00:11:58
 • Bài 5: Sóng Âm - Phần 4 00:09:05
 • HỆ THỐNG BÀI TẬP SÓNG CƠ TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC QUA CÁC NĂM 00:00:00
 • Bài 1: Đại cương về mạch RLC - Phần 1 00:11:12
 • Bài 1: Đại cương về mạch RLC - Phần 2 00:11:12
 • Bài 1: Đại cương về mạch RLC - Phần 3 00:09:51
 • Bài 1: Đại cương về mạch RLC - Phần 4 00:11:10
 • Bài 1: Đại cương về mạch RLC - Phần 5 00:18:59
 • Bài 1: Đại cương về mạch RLC - Phần 6 00:21:49
 • Bài 1: Đại cương về mạch RLC - Phần 7 00:13:14
 • Bài 2: Công suất trong mạch RLC - Phần 1 00:11:16
 • Bài 2: Công suất trong mạch RLC - Phần 2 00:16:35
 • Bài 2: Công suất trong mạch RLC - Phần 3 00:12:33
 • Bài 3: Giản đồ vectơ- Phương pháp vectơ trượt 00:42:31
 • Bài 4: Từ thông và suất điện động 00:21:09
 • Bài 5: Mạch có R thay đổi - Phần 1 00:10:18
 • Bài 5: Mạch có R thay đổi - Phần 2 00:13:16
 • Bài 5: Mạch có R thay đổi - Phần 3 00:14:26
 • Bài 5: Mạch có R thay đổi - Phần 4 00:16:33
 • Bài 5: Mạch có R thay đổi - Phần 5 00:12:06
 • Bài 6: Mạch có L thay đổi - Phần 1 00:06:49
 • Bài 18: Mạch có L thay đổi - Phần 2 00:14:14
 • Bài 18: Mạch có L thay đổi - Phần 3 00:07:20
 • Bài 18: Mạch có L thay đổi - Phần 4 00:07:58
 • Bài 19: Mạch có omega thay đổi - Phương pháp hệ số tỷ lệ Phần 1 00:09:45
 • Bài 19: Mạch có omega thay đổi - Phương pháp hệ số tỷ lệ Phần 2 00:12:56
 • Bài 20: Mạch có omega thay đổi Phần 1 00:17:47
 • Bài 20: Mạch có omega thay đổi Phần 2 00:15:27
 • Tài liệu - Bài tập luyện tập chương 3
 • Bài 1:Đại cương về các đại lượng u,i,q 00:22:54
 • Bài 2:Năng lượng trong mạch LC 00:21:15
 • Bài 3: Bước sóng trong mạch LC Phần 1 00:27:02
 • Bài 3:Bước sóng trong mạch LC Phần 2 00:36:21
 • Bài 4: Lý thuyết sóng điện từ và mạch thu phát sóng điện từ 00:14:17
 • Bài 5: Tính chất sóng điện từ 00:18:20
 • Bài 1: Giao thoa ánh sáng đơn sắc Phần 1 00:22:40
 • Bài 1: Giao thoa ánh sáng đơn sắc Phần 2 00:40:22
 • Bài 2: Giao thoa ánh sáng đa sắc Phần 1 00:34:50
 • Bài 2: Giao thoa ánh sáng đa sắc Phần 2 00:43:28
 • Bài 3: Tán sắc ánh sáng 00:27:04
 • Bài 4: Tắc sắc ánh sáng qua các trường hợp khác 00:39:30
 • Bài 1: Hiện tượng quang điện ngoài Phần 1 00:27:11
 • Bài 1: Hiện tượng quang điện ngoài Phần 2 00:27:11
 • Bài 2: Quang phổ Nguyên tử Hydro Phần 1 00:19:41
 • Bài 2: Quang phổ Nguyên tử Hydro Phần 2 00:21:55
 • Bài 3: Hiện tượng quang điện trong Phần 1 00:21:51
 • Bài 3: Hiện tượng quang điện trong Phần 2 00:19:22
 • Bài 4: Hiện tượng quang phát quang và laze 00:09:59
 • Bài 5: Sơ lược về laser 00:13:55
 • Bài 1: Năng lượng liên kết hạt nhân Đang cập nhật
 • Bài 2: Cấu tạo hạt nhân Đang cập nhật
 • Bài 3: Định luật phóng xạ Đang cập nhật

Mô tả

Khóa học cung cấp cho các em hệ thống tài liệu đầy đủ để các em tự tin ôn tập và vượt qua kỳ thi THPTQG. Bài giảng được biên soạn theo mức độ dễ, trung bình rồi nâng lên khó. Các kiến thức đều được trình bày dễ hiểu,  giúp các em học sinh nắm bắt các nội dung nhanh hơn. Và qua mỗi bài giảng như vậy, sau khi đã cùng các thầy chinh phục phần lý thuyết và bài tập, bản thân các em sẽ trưởng thành hơn rất nhiều.
Điểm nhấn của khóa học chính là 10 bài giảng phát triển năng lực, hướng dẫn tư duy và đưa ra nhiều thách thức để các em vượt qua và tiến bộ.

NỘI DUNG KHÓA HỌC
•    8 chuyên đề bao quát toàn bộ chương trình lớp 12 môn VẬT LÝ
•    76 video bài giảng bài giảng giúp các em nắm vững kiến thức môn VẬT LÝ
•    19 đề trắc nghiệm kiểm tra online có video hướng dẫn sửa.
•    Hơn 800 bài tập tự luận và trắc nghiệm có lời giải chi tiết.
Chúc các em có những giờ học thú vị, bổ ích và hiệu quả qua sự dẫn dắt của Thầy HOÀNG CƯỜNG!
 

Thông tin giáo viên

5 Trung bình

4 đánh giá

29 sinh viên

3 khóa học

Hoàng CườngEdu

giao_vien

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

A

8 tháng trước

Addmin

H

6 tháng trước

Huy Nam

thầy đẹp trai ghê á, lại còn dạy dễ hiểu nữa
T

6 tháng trước

Thái Sơn

thầy dạy dễ hiểu lắm ạ. em rất thích phong cách thấy :))))

2 tháng trước

Hoàng CườngEdu

Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận

Khóa học liên quan

Khóa MẤT GỐC môn Hóa - Thầy Trần Thế Anh

23 giờ, 42 phút, 33 giây
Cập nhật 22-02-2020
4.5
9514
399,000 VNĐ 799,000 VNĐ

Khóa NGỮ PHÁP môn Tiếng Anh- Luyện thi THPT QG - cô Vũ Thanh Hoa

23 giờ, 42 phút, 33 giây
Cập nhật 22-02-2020
5
4515
399,000 VNĐ 799,000 VNĐ
5
2976
399,000 VNĐ 799,000 VNĐ

Khóa học khác của thầy cô