LUYỆN THI THPTQG MÔN LÝ - THẦY HOÀNG CƯỜNG
399,000 VNĐ 799,000 VNĐ Giảm 50%

2 ngày còn lại ở mức giá này!

  4.5 (3)

2736 học viên ghi danh

Giáo viên: Hoàng CườngEdu

Trình độ: Lớp 12

Cấp độ: Ôn thi đại học

Thời gian: 12 giờ, 53 phút, 18 giây

Bài giảng: 86 bài

Học liệu: 0

Cập nhật: 09/08/2019

Danh sách các bài học

 • Bài 1: Đại cương về dao động điều hòa - Phần 1: Phương trình Xem Học thử 00:15:09
 • Bài 5: Ứng dụng vòng tròn lượng giác - Phần 1 Xem Học thử 00:11:08
 • Bài 1: Đại cương về dao động điều hòa - Phần 2: Phương trình vận tốc Xem Học thử 00:10:22
 • Bài 1: Đại cương về dao động điều hòa - Phần 3: Phương trình gia tốc Xem Học thử 00:07:46
 • Bài 1: Đại cương về dao động điều hòa - Phần 4: Bài tập Xem Học thử 00:05:42
 • Bài 5: Ứng dụng vòng tròn lượng giác - Phần 2 Xem Học thử 00:11:41
 • Bài 5: Ứng dụng vòng tròn lượng giác - Phần 3 Xem Học thử 00:08:18
 • Bài 5: Ứng dụng vòng tròn lượng giác - Phần 4 Xem Học thử 00:13:12
 • Bài 1: Đại cương về dao động điều hòa - Phần 1: Phương trình Xem Học thử 00:15:09
 • Bài 1: Đại cương về dao động điều hòa - Phần 2: Phương trình vận tốc Xem Học thử 00:10:22
 • Bài 1: Đại cương về dao động điều hòa - Phần 3: Phương trình gia tốc Xem Học thử 00:07:46
 • Bài 1: Đại cương về dao động điều hòa - Phần 4: Bài tập Xem Học thử 00:05:42
 • Bài 2: Con lắc lò xo - Phần 1: Chu kỳ, Tần số, Tần số góc 00:11:40
 • Bài 2 Con lắc lò xo - Phần 2: Chiều dài con lắc lò xo 00:14:23
 • Bài 2 Con lắc lò xo - Phần 3: Chiều dài max - min 00:19:02
 • Bài 2 Con lắc lò xo - Phần 4: Bài tập tổng hợp 00:08:09
 • Bài 3: Con lắc đơn - Phần 1: Chu kỳ, Tần số, Tần số góc 00:12:31
 • Bài 3: Con lắc đơn - Phần 2: Phương trình dao động điều hòa 00:13:27
 • Bài 3: Con lắc đơn - Phần 3: Vận tốc con lắc đơn 00:08:52
 • Bài 3: Con lắc đơn - Phần 4: Lực căng dây 00:09:45
 • Bài 3: Con lắc đơn - Phần 5: Năng lượng trong dao động 00:10:12
 • Bài 3: Con lắc đơn - Phần 6: Sự thay đổi của chu kì con lắc đơn 00:05:50
 • Bài 4: Tổng hợp dao động điều hòa - Phần 1: Lý thuyết tổng hợp dao động điều hòa 00:20:34
 • Bài 4: Tổng hợp dao động điều hòa - Phần 2 00:07:09
 • Bài 4: Tổng hợp dao động điều hòa - Phần 3 00:07:16
 • Bài 4: Tổng hợp dao động điều hòa - Phần 4 00:08:34
 • Bài 4: Tổng hợp dao động điều hòa - Phần 5 00:08:44
 • Bài 5: Ứng dụng vòng tròn lượng giác - Phần 1 Xem Học thử 00:11:08
 • Bài 5: Ứng dụng vòng tròn lượng giác - Phần 2 Xem Học thử 00:11:41
 • Bài 5: Ứng dụng vòng tròn lượng giác - Phần 3 Xem Học thử 00:08:18
 • Bài 5: Ứng dụng vòng tròn lượng giác - Phần 4 Xem Học thử 00:13:12
 • Bài 7: Phương trình sóng cơ –Một Nguồn sóng cơ - Phần 1 00:11:52
 • Bài 7: Phương trình sóng cơ –Một Nguồn sóng cơ - Phần 2 00:09:14
 • Bài 7: Phương trình sóng cơ –Một Nguồn sóng cơ - Phần 3 00:08:38
 • Bài 7: Phương trình sóng cơ –Một Nguồn sóng cơ - Phần 4 00:14:26
 • Bài 8: Giao thoa sóng cơ- hai nguồn cùng pha ( tiết 1) - Phần 1 00:17:56
 • Bài 8: Giao thoa sóng cơ- hai nguồn cùng pha ( tiết 1) - Phần 2 00:08:21
 • Bài 8: Giao thoa sóng cơ- hai nguồn cùng pha ( tiết 1) - Phần 3 00:08:10
 • Bài 9: Giao thoa sóng cơ- hai nguồn ngược pha ( tiết 2) - Phần 1 00:13:26
 • Bài 9: Giao thoa sóng cơ- hai nguồn ngược pha ( tiết 2) - Phần 2 00:13:16
 • Bài 9: Giao thoa sóng cơ- hai nguồn ngược pha ( tiết 2) - Phần 3 00:08:05
 • Bài 10: Sóng Dừng - Phần 1 00:12:18
 • Bài 10: Sóng Dừng - Phần 2 00:09:05
 • Bài 10: Sóng Dừng - Phần 3 00:08:06
 • Bài 11: Sóng Âm - Phần 1 00:10:15
 • Bài 11: Sóng Âm - Phần 2 00:10:51
 • Bài 11: Sóng Âm - Phần 3 00:11:58
 • Bài 11: Sóng Âm - Phần 4 00:09:05
 • Bài 12: Chữa đề thi đại học phần sóng cơ - Phần 1 00:13:32
 • Bài 12: Chữa đề thi đại học phần sóng cơ - Phần 2 00:14:46
 • Bài 12: Chữa đề thi đại học phần sóng cơ - Phần 3 00:12:46
 • Bài 13: Đại cương về mạch RLC - Phần 1 00:11:12
 • Bài 13: Đại cương về mạch RLC - Phần 2 00:11:12
 • Bài 13: Đại cương về mạch RLC - Phần 3 00:09:51
 • Bài 13: Đại cương về mạch RLC - Phần 4 00:11:10
 • Bài 13: Đại cương về mạch RLC - Phần 5 00:18:59
 • Bài 13: Đại cương về mạch RLC - Phần 6 00:21:49
 • Bài 13: Đại cương về mạch RLC - Phần 7 00:13:14
 • Bài 14: Công suất trong mạch RLC - Phần 1 00:11:16
 • Bài 14: Công suất trong mạch RLC - Phần 2 00:16:35
 • Bài 14: Công suất trong mạch RLC - Phần 3 00:12:33
 • Bài 15: Giản đồ vectơ- Phương pháp vectơ trượt 00:21:09
 • Bài 16: Từ thông và suất điện động 00:21:09
 • Bài 17: Mạch có R thay đổi - Phần 1 00:10:18
 • Bài 17: Mạch có R thay đổi - Phần 2 00:13:16
 • Bài 17: Mạch có R thay đổi - Phần 3 00:14:26
 • Bài 17: Mạch có R thay đổi - Phần 4 00:16:33
 • Bài 17: Mạch có R thay đổi - Phần 5 00:12:06
 • Bài 18: Mạch có L thay đổi - Phần 1 00:06:49
 • Bài 19: Mạch có C thay đổi Ngày phát hành:
  12/09/2019
 • Bài 21: Truyền tải điện năng – máy biến áp Ngày phát hành:
  14/08/2019
 • Bài 22: Động cơ không đồng bộ và máy phát điện Ngày phát hành:
  16/09/2019
 • Bài 23:Đại cương về các đại lượng u,i,q 00:22:54
 • Bài 24:Năng lượng trong mạch LC 00:21:15
 • Bài 25:Bước sóng trong mạch LC Ngày phát hành:
  22/09/2019
 • Bài 26: Lý thuyết sóng điện từ và mạch thu phát sóng điện từ Ngày phát hành:
  24/09/2019
 • Bài 27: Giao thoa ánh sáng đơn sắc Ngày phát hành:
  26/09/2019
 • Bài 28: Giao thoa ánh sáng trắng Ngày phát hành:
  28/09/2019
 • Bài 29: Hệ vân trùng nhau Ngày phát hành:
  30/09/2019
 • Bài 30: Tán sắc ánh sáng qua lăng kính Ngày phát hành:
  02/10/2019
 • Bài 31: Tắc sắc ánh sáng qua các trường hợp khác Ngày phát hành:
  04/10/2019
 • Bài 32: Hiện tượng quang điện ngoài Ngày phát hành:
  06/10/2019
 • Bài 33: Tia Rơnghen Ngày phát hành:
  08/10/2019
 • Bài 34: Quang phổ Nguyên tử Hydro Ngày phát hành:
  10/10/2019
 • Bài 35: So sánh các loại tia Hồng ngoại- tử ngoại Ngày phát hành:
  12/10/2019
 • Bài 36: So sánh 3 loại quang phổ Ngày phát hành:
  14/10/2019
 • Bài 37: Hiện tượng quang điện trong Ngày phát hành:
  16/10/2019
 • Bài 38: Hiện tượng quang phát quang và laze Ngày phát hành:
  18/10/2019
 • Bài 39: Năng lượng liên kết hạt nhân- độ hụt khối - Elkr Ngày phát hành:
  20/10/2019
 • Bài 40: Hiện tượng phóng xạ Ngày phát hành:
  22/10/2019
 • Bài 41: Phản ứng hạt nhân – năng lượng thu tỏa Ngày phát hành:
  24/10/2019
 • Bài 42: Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân Ngày phát hành:
  26/10/2019
 • Bài 43: Nhà máy hạt nhân Ngày phát hành:
  28/10/2019
 • Bài 44: So sánh phản ứng nhiệt hạch và phân hạch Ngày phát hành:
  30/10/2019

Mô tả

Khóa học cung cấp cho các em hệ thống tài liệu đầy đủ để các em tự tin ôn tập và vượt qua kỳ thi THPTQG. Bài giảng được biên soạn theo mức độ dễ, trung bình rồi nâng lên khó. Các kiến thức đều được trình bày dễ hiểu,  giúp các em học sinh nắm bắt các nội dung nhanh hơn. Và qua mỗi bài giảng như vậy, sau khi đã cùng các thầy chinh phục phần lý thuyết và bài tập, bản thân các em sẽ trưởng thành hơn rất nhiều.
Điểm nhấn của khóa học chính là 10 bài giảng phát triển năng lực, hướng dẫn tư duy và đưa ra nhiều thách thức để các em vượt qua và tiến bộ.

NỘI DUNG KHÓA HỌC
•    8 chuyên đề bao quát toàn bộ chương trình lớp 12 môn VẬT LÝ
•    76 video bài giảng bài giảng giúp các em nắm vững kiến thức môn VẬT LÝ
•    19 đề trắc nghiệm kiểm tra online có video hướng dẫn sửa.
•    Hơn 800 bài tập tự luận và trắc nghiệm có lời giải chi tiết.
Chúc các em có những giờ học thú vị, bổ ích và hiệu quả qua sự dẫn dắt của Thầy HOÀNG CƯỜNG!
 

Thông tin giáo viên

4.7 Trung bình

3 đánh giá

5 sinh viên

3 khóa học

Hoàng CườngEdu

giao_vien

Đánh giá

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

A

2 tháng trước

Addmin

H

3 tuần trước

Huy Nam

thầy đẹp trai ghê á, lại còn dạy dễ hiểu nữa
T

3 tuần trước

Thái Sơn

thầy dạy dễ hiểu lắm ạ. em rất thích phong cách thấy :))))
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận
Hỏi đáp

S mình k lấy sin ô luôn vậy thầy

Linh Nguyen - 10:57 17/08/2019

Tan ampha =4/3 là bằng bao nhiêu ạ

Linh Nguyen - 20:21 13/08/2019

Thầy ơi s k co bài tập các dạng vậy thầy

Linh Nguyen - 14:19 12/08/2019

Co Tieu kiêu ko ạ

Cau Chu Cau - 23:34 10/08/2019

Tôi muốn mua khóa học thì làm như thế nào?

Addmin - 21:14 31/05/2019

Liên qua qua tổng đài bạn nhé

Addmin - 21:14 31/05/2019

Các khóa học tương tự

Các khóa liên quan

Khóa MẤT GỐC môn Hóa - Thầy Trần Thế Anh

12 giờ, 53 phút, 18 giây
Cập nhật 12-08-2019
4.5
3113

399,000 VNĐ

Khóa NGỮ PHÁP môn Tiếng Anh- Luyện thi THPT QG - cô Vũ Thanh Hoa

12 giờ, 53 phút, 18 giây
Cập nhật 19-08-2019
5
3442

399,000 VNĐ

799,000 VNĐ

5
2643

399,000 VNĐ

799,000 VNĐ

Các khóa khác của thầy cô