Toán 11 - Thầy Nguyễn Quý Huy
599,000 VNĐ 899,000 VNĐ Giảm 33%

2 ngày còn lại ở mức giá này!

  5 (3)

2308 học viên ghi danh

Giáo viên: Nguyễn Quý Huy

Trình độ: Lớp 11

Cấp độ: Ôn học sinh cấp 3

Thời gian: 33 giờ, 37 phút, 20 giây

Bài giảng: 103 bài

Học liệu: 29

Cập nhật: 22/02/2020

Danh sách các bài học

 • BÍ KÍP HỌC GIỎI TOÁN CÙNG THẦY HUY 00:15:50
 • Bài 1. Bản chất ảo diệu của ‘ĐẠO HÀM’ Phần 1 00:24:23
 • Bài 1. Giới hạn của dãy số và kỹ sảo CASIO cực chất - Bài tập dạng 1 00:17:40
 • Bài 1. Tuyệt chiêu Vectơ trong không gian Phần 2 00:21:05
 • Bài 2. Kỹ sảo Hai đường thẳng vuông góc 00:37:27
 • BÍ KÍP HỌC GIỎI TOÁN CÙNG THẦY HUY 00:15:50
 • Bài 1: Các skill CASIO và tự luận xử đẹp Hàm số lượng giác - Phần 1 00:18:55
 • Bài 1: Các skill CASIO và tự luận xử đẹp Hàm số lượng giác - Phần 2 00:19:00
 • Bài 1: Các skill CASIO và tự luận xử đẹp Hàm số lượng giác - Phần 3 00:26:30
 • Bài 1: Các skill CASIO và tự luận xử đẹp Hàm số lượng giác - Phần 4 00:10:30
 • Bài 1: Các skill CASIO và tự luận xử đẹp Hàm số lượng giác - Phần 5 00:15:05
 • Bài 1: Các skill CASIO và tự luận xử đẹp Hàm số lượng giác - Phần 6 00:16:58
 • Bài 1: Các skill CASIO và tự luận xử đẹp Hàm số lượng giác - Phần 7 00:30:03
 • Bài 2: Kỹ thuật giải 4 Phương trình lượng giác kinh điển - Phần 1 00:14:13
 • Bài 2: Kỹ thuật giải 4 Phương trình lượng giác kinh điển - Phần 2 00:14:35
 • Bài 2: Kỹ thuật giải 4 Phương trình lượng giác kinh điển - Phần 3 00:15:43
 • Bài 3: Kỹ năng giải Phương trình bậc 2 và quy về bậc 2 - Phần 1 00:11:42
 • Bài 3: Kỹ năng giải Phương trình bậc 2 và quy về bậc 2 - Phần 2 00:18:47
 • Bài 4: Thủ thuật Phương trình bậc nhất với Sin và Cos 00:18:10
 • Bài 1: Hai Quy tắc đếm kinh điển - Lý thuyết 00:12:06
 • Bài 1: Hai Quy tắc đếm kinh điển - Bài tập Phần 1 00:14:49
 • Bài 1: Hai Quy tắc đếm kinh điển - Bài tập Phần 2 00:15:23
 • Bài 2: Kỹ thuật dùng Tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị xử đẹp bài toán đếm - Lý thuyết Phần 1 00:20:52
 • Bài 2: Kỹ thuật dùng Tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị xử đẹp bài toán đếm - Lý thuyết Phần 2 00:14:49
 • Bài 2: Kỹ thuật dùng Tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị xử đẹp bài toán đếm - Bài tập Dạng 1 Phần 1 00:18:18
 • Bài 2: Kỹ thuật dùng Tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị xử đẹp bài toán đếm - Bài tập Dạng 1 Phần 2 00:21:56
 • Bài 2: Kỹ thuật dùng Tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị xử đẹp bài toán đếm - Bài tập Dạng 1 Phần 3 00:15:46
 • Bài 2: Kỹ thuật dùng Tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị xử đẹp bài toán đếm - Bài tập Dạng 2 Phần 1 00:16:19
 • Bài 2: Kỹ thuật dùng Tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị xử đẹp bài toán đếm - Bài tập Dạng 2 Phần 2 00:11:32
 • Bài 3: Nhị thức Newton – một bí ẩn kinh hoàng - Lý thuyết Phần 1 00:29:03
 • Bài 3: Nhị thức Newton – một bí ẩn kinh hoàng - Lý thuyết Phần 2 00:06:39
 • Bài 3: Nhị thức Newton – một bí ẩn kinh hoàng - Bài tập Phần 1 00:13:15
 • Bài 3: Nhị thức Newton – một bí ẩn kinh hoàng - Bài tập Phần 2 00:14:32
 • Bài 3: Nhị thức Newton – một bí ẩn kinh hoàng - Bài tập Phần 3 00:11:08
 • Bài 3: Nhị thức Newton – một bí ẩn kinh hoàng - Bài tập Phần 4 00:18:30
 • Bài 4: Xác Suất - Lý thuyết 00:16:20
 • Bài 4: Xác Suất - Bài tập Phần 1 00:16:42
 • Bài 4: Xác Suất - Bài tập Phần 2 00:15:39
 • Bài 4: Xác Suất - Bài tập Phần 3 00:17:44
 • Bài 1. Kỹ thuật kinh dị: “quy nạp toán học” 00:18:55
 • Bài 2. Thủ thuật CASIO và tự luận giải nhanh Dãy số Phần 1 00:19:23
 • Bài 2. Thủ thuật CASIO và tự luận giải nhanh Dãy số Phần 2 00:17:00
 • Bài 2. Thủ thuật CASIO và tự luận giải nhanh Dãy số Phần 3 00:10:46
 • Bài 3. Kỹ sảo xử đẹp Cấp số cộng - Lý thuyết 00:18:30
 • Bài 3. Kỹ sảo xử đẹp Cấp số cộng - Bài tập Phần 1 00:13:49
 • Bài 3. Kỹ sảo xử đẹp Cấp số cộng - Bài tập Phần 2 00:15:55
 • Bài 3. Kỹ sảo xử đẹp Cấp số cộng - Bài tập Phần 3 00:11:50
 • Bài 4. Kỹ sảo xử đẹp Cấp số nhân - Lý thuyết 00:15:08
 • Bài 4. Kỹ sảo xử đẹp Cấp số nhân - Bài tập Phần 1 00:10:06
 • Bài 4. Kỹ sảo xử đẹp Cấp số nhân - Bài tập Phần 2 00:15:16
 • Bài 1. Giới hạn của dãy số và kỹ sảo CASIO cực chất - Lý thuyết 00:31:37
 • Bài 1. Giới hạn của dãy số và kỹ sảo CASIO cực chất - Bài tập dạng 1 00:17:40
 • Bài 1. Giới hạn của dãy số và kỹ sảo CASIO cực chất - Bài tập dạng 2 00:25:36
 • Bài 1. Giới hạn của dãy số và kỹ sảo CASIO cực chất - Bài tập dạng 3 00:11:36
 • Bài 2. Giới hạn của hàm số và kỹ sảo CASIO cực chất Phần 1 00:15:43
 • Bài 2. Giới hạn của hàm số và kỹ sảo CASIO cực chất Phần 2 00:25:18
 • Bài 2. Giới hạn của hàm số và kỹ sảo CASIO cực chất Phần 3 00:23:18
 • Bài 3. Kỹ năng xử đẹp Tính liên tục của hàm số Phần 1 00:21:40
 • Bài 3. Kỹ năng xử đẹp Tính liên tục của hàm số Phần 2 00:18:22
 • Bài 1. Bản chất ảo diệu của ‘ĐẠO HÀM’ Phần 1 00:24:23
 • Bài 1. Bản chất ảo diệu của ‘ĐẠO HÀM’ Phần 2 00:18:39
 • Bài 2. Tuyệt chiêu tính Đạo hàm Phần 1 00:34:07
 • Bài 2. Tuyệt chiêu tính Đạo hàm Phần 2 00:22:13
 • Bài 2. Tuyệt chiêu tính Đạo hàm Phần 3 00:27:27
 • Bài 3. Công cụ thần thánh ‘Phương trình tiếp tuyến’ Phần 1 00:20:36
 • Bài 3. Công cụ thần thánh ‘Phương trình tiếp tuyến’ Phần 2 00:27:18
 • Bài 3. Công cụ thần thánh ‘Phương trình tiếp tuyến’ Phần 3 00:26:00
 • Bài 3. Công cụ thần thánh ‘Phương trình tiếp tuyến’ Phần 4 00:18:59
 • Bài 4. Ứng dụng của Đạo hàm vào cuộc đời 00:27:54
 • Bài 1: Phép tịnh tiến và phép dời hình - Lý thuyết phép tịnh tiến 00:14:49
 • Bài 1: Phép tịnh tiến và phép dời hình - Bài tập phép tịnh tiến 00:15:38
 • Bài 1: Phép tịnh tiến và phép dời hình - Lý thuyết phép dời hình 00:10:49
 • Bài 2: Phép đối xứng tâm và đối xứng trục - Lý thuyết đối xứng tâm 00:09:33
 • Bài 2: Phép đối xứng tâm và đối xứng trục - Bài tập đối xứng tâm 00:09:33
 • Bài 2: Phép đối xứng tâm và đối xứng trục - Lý thuyết đối xứng trục 00:09:40
 • Bài 2: Phép đối xứng tâm và đối xứng trục - Bài tập đối xứng trục Phần 1 00:14:16
 • Bài 2: Phép đối xứng tâm và đối xứng trục - Bài tập đối xứng trục Phần 2 00:10:46
 • Bài 3: Phép quay - Lý thuyết 00:18:09
 • Bài 3: Phép quay - Bài tập 00:10:44
 • Bài 4: Phép vị tự Phần 1 00:15:42
 • Bài 4: Phép vị tự Phần 2 00:09:20
 • Bài 5: Phép đồng dạng 00:10:20
 • Bài 1. Thuật toán SXL Phần 1 00:21:32
 • Bài 1. Thuật toán SXL Phần 2 00:25:57
 • Bài 2. Kỹ sảo Hai đường thẳng song song Phần 1 00:26:09
 • Bài 2. Kỹ sảo Hai đường thẳng song song Phần 2 00:16:26
 • Bài 3. Thủ thuật Đường thẳng và mặt phẳng song song Phần 1 00:23:41
 • Bài 3. Thủ thuật Đường thẳng và mặt phẳng song song Phần 2 00:21:45
 • Bài 3. Thủ thuật Đường thẳng và mặt phẳng song song Phần 3 00:13:03
 • Bài 4. Kỹ thuật Hai mặt phẳng song song Phần 1 00:23:11
 • Bài 4. Kỹ thuật Hai mặt phẳng song song Phần 2 00:22:05
 • Bài 1. Tuyệt chiêu Vectơ trong không gian Phần 1 00:33:24
 • Bài 1. Tuyệt chiêu Vectơ trong không gian Phần 2 00:21:05
 • Bài 1. Tuyệt chiêu Vectơ trong không gian Phần 3 00:19:42
 • Bài 2. Kỹ sảo Hai đường thẳng vuông góc 00:37:27
 • Bài 3. Kỹ sảo Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng Phần 1 00:25:08
 • Bài 3. Kỹ sảo Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng Phần 2 00:28:39
 • Bài 3. Kỹ sảo Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng Phần 3 00:31:05
 • Bài 3. Kỹ sảo Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng Phần 4 00:32:05
 • Bài 4. Kỹ sảo Hai mặt phẳng vuông góc Phần 1 00:29:44
 • Bài 4. Kỹ sảo Hai mặt phẳng vuông góc Phần 2 00:27:18
 • Bài 5. Khoảng cách - Thuật toán SXL kỳ diệu Phần 1 00:33:45
 • Bài 5. Khoảng cách - Thuật toán SXL kỳ diệu Phần 2 00:32:50
 • Bài 5. Khoảng cách - Thuật toán SXL kỳ diệu Phần 3 00:32:04
 • Bài 5. Khoảng cách - Thuật toán SXL kỳ diệu Phần 4 00:20:03
 • Bài 6. Kỹ thuật tính Góc trong không gian Phần 1 00:29:43
 • Bài 6. Kỹ thuật tính Góc trong không gian Phần 2 00:28:01
 • Bài 6. Kỹ thuật tính Góc trong không gian Phần 3 00:29:42

Thông tin giáo viên

4.6 Trung bình

11 đánh giá

117 sinh viên

8 khóa học

Nguyễn Quý Huy

giao_vien

Thầy Nguyễn Quý Huy
1) Khi còn là học sinh, thầy Huy từng:
 Đạt 10 điểm toán tuyệt đối thi 9 vào 10 Tp. Hà Nội
 Giải nhì thi học sinh giỏi toán 12 toàn Tp.Hà Nội với tổng số điểm 18/20.
 Thi đại học đạt 29 điểm (toán 10, lý 10, hóa 9) - chuyên nghành Toán tin và điều khiển tại ĐH Bách Khoa Hà Nội – Top 200 người thi ĐH điểm cao nhất Việt Nam.
2) Năm 20 tuổi, đồng sáng lập Công ty cổ phần đào tạo STA.
3) Tác giả các cuốn sách: Bí kíp học tập toàn diện, Bí kíp công thức toán, Sách và DVD Bấm máy tính siêu đẳng 10-11-12.
4) Thầy giáo chuyên dạy Toán 10-11-12 và luyện thi đại học.
5) Diễn giả khóa học “Khơi dậy cảm hứng và chia sẻ phương pháp học tập” tại nhiều trường ở Bắc Giang, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nội,....
6) Diễn giả khóa học “Giữ vững tâm lý phòng thi” dành cho học sinh 9 thi lên 10 và 12 thi đại học.
7) Thầy Huy là gương mặt quen thuộc trên các tờ báo uy tín: vtv.vn, tuoitrethudo,….

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

6 tháng trước

Thu Hà

bài giảng của thầy vừa thú vị lại vừa dễ hiểu . em thích phong cách này của thầy lắm !!!!

6 tháng trước

Sỹ quỳnh Anh

Thầy Huy vừa vui tính, dạy dễ hiểu nữa. Mình cảm giác hứng thú học lên hẳn...^^.Cảm ơn thầy và Vietjack đã mở khóa học này rất nhiều ạ

4 tháng trước

Vũ Xuân Hưởng

học ko bt chán :<
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận

Khóa học liên quan

Vật Lý lớp 11 - Thầy Võ Thanh Được

33 giờ, 37 phút, 20 giây
Cập nhật 22-02-2020
5
2268
399,000 VNĐ 699,000 VNĐ

Ôn luyện Vật Lí lớp 11 - Thầy Kim Nhật Trung

33 giờ, 37 phút, 20 giây
Cập nhật 22-02-2020
5
1889
599,000 VNĐ 899,000 VNĐ

Hóa Học lớp 11 - cô Lê Thúy Hằng

33 giờ, 37 phút, 20 giây
Cập nhật 22-02-2020
5
2890
399,000 VNĐ 699,000 VNĐ