Nội dung kiến thức khóa học bao gồm Bài giảng chính bám sát sách giáo khoa bao gồm phần: Văn bản, Tiếng Việt, Tập làm văn trong đó có gồm 52 bài bám sát sách giáo khoa Ngữ Văn 11.
599,000 VNĐ 699,000 VNĐ Giảm 14%

2 ngày còn lại ở mức giá này!

  0 (0)

2696 học viên ghi danh

Giáo viên: Nguyễn Hương Xuân

Trình độ: Lớp 11

Cấp độ: Ôn học sinh cấp 3

Thời gian: 15 giờ, 39 phút, 55 giây

Bài giảng: 99 bài

Học liệu: 82

Cập nhật: 05/08/2019

Danh sách các bài học

 • Bài 3. Tự tình II (Hồ Xuân Hương) (tiết 1 - P1) 00:30:08
 • Bài 3. Tự tình II (Hồ Xuân Hương) (tiết 1 - P2) 00:08:31
 • Bài 4. Tự tình II (Hồ Xuân Hương) (tiết 2 - P1) 00:11:48
 • Bài 4. Tự tình II (Hồ Xuân Hương) (tiết 2 - P2) 00:11:07
 • Bài 5. Câu cá mùa thu (Nguyễn Khuyến) (tiết 1 - P1) 00:10:05
 • Bài 5. Câu cá mùa thu (Nguyễn Khuyến) (tiết 1 - P2) 00:08:20
 • Bài 1. Vào Phủ chúa Trịnh (trích Thượng kinh kí sự - P1) 00:06:55
 • Bài 1. Vào Phủ chúa Trịnh (trích Thượng kinh kí sự - P2) 00:10:56
 • Bài 1. Vào Phủ chúa Trịnh (trích Thượng kinh kí sự - P3) 00:15:21
 • Bài 2. Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (P1) 00:25:36
 • Bài 2. Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (P2) 00:09:32
 • Bài 3. Tự tình II (Hồ Xuân Hương) (tiết 1 - P1) 00:30:08
 • Bài 3. Tự tình II (Hồ Xuân Hương) (tiết 1 - P2) 00:08:31
 • Bài 4. Tự tình II (Hồ Xuân Hương) (tiết 2 - P1) 00:11:48
 • Bài 4. Tự tình II (Hồ Xuân Hương) (tiết 2 - P2) 00:11:07
 • Bài 5. Câu cá mùa thu (Nguyễn Khuyến) (tiết 1 - P1) 00:10:05
 • Bài 5. Câu cá mùa thu (Nguyễn Khuyến) (tiết 1 - P2) 00:08:20
 • Bài 6. Câu cá mùa thu (Nguyễn Khuyến) (tiết 2 - P1) 00:12:13
 • Bài 6. Câu cá mùa thu (Nguyễn Khuyến) (tiết 2 - P2) 00:08:30
 • Bài 7. Luyện tập phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận 00:13:17
 • Bài 8. Thao tác lập luận phân tích (P1) 00:13:39
 • Bài 8. Thao tác lập luận phân tích (P2) 00:14:40
 • Bài 8. Thao tác lập luận phân tích (P3) 00:08:42
 • Bài 9. Thương vợ (Trần Tế Xương) (tiết 1 - P1) 00:13:02
 • Bài 9. Thương vợ (Trần Tế Xương) (tiết 1 - P2) 00:07:04
 • Bài 10. Thương vợ (Trần Tế Xương) (tiết 2 - P1) 00:14:42
 • Bài 10. Thương vợ (Trần Tế Xương) (tiết 2 - P2) 00:07:35
 • Bài 11. Bài ca ngất ngưởng (Nguyễn Công Trứ - P1) 00:08:28
 • Bài 11. Bài ca ngất ngưởng (Nguyễn Công Trứ - P2) 00:09:06
 • Bài 11. Bài ca ngất ngưởng (Nguyễn Công Trứ - P3) 00:10:57
 • Bài 12. Luyện tập thao tác lập luận phân tích (P1) 00:18:01
 • Bài 12. Luyện tập thao tác lập luận phân tích (P2) 00:06:31
 • Bài 13. Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (P1) 00:11:35
 • Bài 13. Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (P2) 00:13:57
 • Bài 14. Chiếu cầu hiền (P1) 00:12:32
 • Bài 14. Chiếu cầu hiền (P2) 00:16:52
 • Bài 15. Ôn tập văn học trung đại (P1) 00:19:55
 • Bài 15. Ôn tập văn học trung đại (P2) 00:07:26
 • Bài 16. Thao tác lập luận so sánh (P1) 00:13:30
 • Bài 16. Thao tác lập luận so sánh (P2) 00:10:10
 • Bài 17. Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng 8 năm 1945 (tiết 1 -P1) 00:09:25
 • Bài 17. Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng 8 năm 1945 (tiết 1 -P2) 00:05:53
 • Bài 18. Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng 8 năm 1945 (tiết 2 - P1) 00:16:24
 • Bài 18. Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng 8 năm 1945 (tiết 2 - P2) 00:11:36
 • Bài 19. Hai đứa trẻ (Thạch Lam) (tiết 1 - P1) 00:09:58
 • Bài 19. Hai đứa trẻ (Thạch Lam) (tiết 1 - P2) 00:13:33
 • Bài 19. Hai đứa trẻ (Thạch Lam) (tiết 1 - P3) 00:18:33
 • Bài 20. Hai đứa trẻ (Thạch Lam) (tiết 2 - P1) 00:11:12
 • Bài 20. Hai đứa trẻ (Thạch Lam) (tiết 2 - P2) 00:08:31
 • Bài 21. Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân) (tiết 1 - P1) 00:08:41
 • Bài 21. Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân) (tiết 1 - P2) 00:12:46
 • Bài 22. Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân) (tiết 2 - P1) 00:13:30
 • Bài 22. Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân) (tiết 2 - P2) 00:09:48
 • Bài 22. Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân) (tiết 2 - P3) 00:09:01
 • Bài 23. Phong cách ngôn ngữ báo chí (P1) 00:12:32
 • Bài 23. Phong cách ngôn ngữ báo chí (P2) 00:09:50
 • Bài 23. Phong cách ngôn ngữ báo chí (P3) 00:06:07
 • Bài 24. Chí Phèo (Nam Cao) (tiết 1 - P1) 00:08:26
 • Bài 24. Chí Phèo (Nam Cao) (tiết 1 - P2) 00:15:35
 • Bài 25. Chí Phèo (Nam Cao) (tiết 2 - P1) 00:11:41
 • Bài 25. Chí Phèo (Nam Cao) (tiết 2 - P2) 00:18:50
 • Bài 26. Chí Phèo (Nam Cao) (tiết 3 - P1) 00:11:06
 • Bài 26. Chí Phèo (Nam Cao) (tiết 3 - P2) 00:05:56
 • Bài 26. Chí Phèo (Nam Cao) (tiết 3 - P3) 00:07:30
 • Bài 27. Vĩnh biệt Cửu trùng đài (Vũ Như Tô) (tiết 1 - P1) 00:10:19
 • Bài 27. Vĩnh biệt Cửu trùng đài (Vũ Như Tô) (tiết 1 - P2) 00:13:19
 • Bài 28. Vĩnh biệt Cửu trùng đài (Vũ Như Tô) (tiết 2 - P1) 00:12:29
 • Bài 28. Vĩnh biệt Cửu trùng đài (Vũ Như Tô) (tiết 2 - P2) 00:07:06
 • Bài 28. Vĩnh biệt Cửu trùng đài (Vũ Như Tô) (tiết 2 - P3) 00:04:21
 • Bài 29. Hầu trời (Tản Đà) (tiết 1 - P1) 00:11:31
 • Bài 29. Hầu trời (Tản Đà) (tiết 1 - P2) 00:14:53
 • Bài 30. Hầu trời (Tản Đà) (tiết 2 - P1) 00:09:57
 • Bài 30. Hầu trời (Tản Đà) (tiết 2 - P2) 00:11:29
 • Bài 30. Hầu trời (Tản Đà) (tiết 2 - P3) 00:04:03
 • Bài 31. Vội vàng (Xuân Diệu) (tiết 1 - P1) Đang cập nhật
 • Bài 31. Vội vàng (Xuân Diệu) (tiết 1 - P2) Đang cập nhật
 • Bài 32. Vội vàng (Xuân Diệu) (tiết 2 - P1) 00:12:01
 • Bài 32. Vội vàng (Xuân Diệu) (tiết 2 - P2) 00:06:44
 • Bài 32. Vội vàng (Xuân Diệu) (tiết 2 - P3) 00:06:57
 • Bài 33. Thao tác lập luận bác bỏ (P1) 00:04:52
 • Bài 33. Thao tác lập luận bác bỏ (P2) 00:21:06
 • Bài 33. Thao tác lập luận bác bỏ (P3) 00:13:33
 • Bài 34. Tràng giang (Huy Cận) (tiết 1 - P1) 00:07:00
 • Bài 34. Tràng giang (Huy Cận) (tiết 1 - P2) 00:05:07
 • Bài 34. Tràng giang (Huy Cận) (tiết 1 - P3) 00:11:13
 • Bài 35. Tràng giang (Huy Cận) (tiết 2 - P1) 00:10:03
 • Bài 35. Tràng giang (Huy Cận) (tiết 2 - P2) 00:07:58
 • Bài 35. Tràng giang (Huy Cận) (tiết 2 - P3) 00:07:26
 • Bài 36. Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử) (tiết 1 - P1) 00:09:47
 • Bài 36. Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử) (tiết 1 - P2) 00:03:10
 • Bài 37. Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử) (tiết 2 - P1) Đang cập nhật
 • Bài 37. Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử) (tiết 2 - P2) Đang cập nhật
 • Bài 38. Chiều tối (HCM - P1) 00:04:46
 • Bài 38. Chiều tối (HCM - P2) 00:12:11
 • Bài 38. Chiều tối (HCM - P3) 00:09:27
 • Bài 39. Từ ấy (Tố Hữu) (Phần 1) Đang cập nhật
 • Bài 40. Từ ấy (Tố Hữu) (Phần 2) Đang cập nhật
 • Bài 41. Tôi yêu em (Puskin) Đang cập nhật
 • Bài 42. Thao tác lập luận bình luận Đang cập nhật
 • Bài 43. Người trong bao (Sê-khốp) (Phần 1) Đang cập nhật
 • Bài 44. Người trong bao (Sê-khốp) (Phần 2) Đang cập nhật
 • Bài 45. Người cầm quyền khôi phục uy quyền (Huy-gô) (Phần 1) Đang cập nhật
 • Bài 46. Người cầm quyền khôi phục uy quyền (Huy-gô) (Phần 2) Đang cập nhật
 • Bài 47. Phong cách ngôn ngữ chính luận Đang cập nhật
 • Bài 48. Một thời đại trong thi ca (Hoài Thanh – Hoài Chân) (Phần 1) Đang cập nhật

Mô tả

Nội dung khóa học

Khóa học Ngữ Văn của Cô Nguyễn Hương Xuân cung cấp cho các em những kiến thức bổ ích về Ngữ Văn 11.

Nội dung kiến thức khóa học bao gồm Bài giảng chính bám sát sách giáo khoa bao gồm phần: Văn bản, Tiếng Việt, Tập làm văn trong đó có gồm 52 bài bám sát sách giáo khoa Ngữ Văn 11.

Đặc điểm nổi bật

Khóa học của Cô Nguyễn Hương Xuân có những bài giảng bám sát cấu trúc chương trình học, các kiến thức trừu tượng, khó hình dung nhất sẽ được đơn giản hóa như vậy thì chương trình Ngữ Văn giúp học sinh dễ dàng tiếp thu kiến thức hơn

Đặc biệt các kĩ năng Đọc hiểu và phân tích tác phẩm, nắm những kiến thức Tiếng Việt cơ bản và cách làm bài tập Tiếng Việt, kĩ năng viết đoạn văn, viết bài văn giúp học sinh củng cố kiến thức căn bản, cải thiện tình hình học tập và yêu thích môn Ngữ Văn hơn

Hệ thống bài tập được biên soạn đặc biệt bởi chính Cô Xuân điều đó sẽ giúp các em học sinh vượt qua các dạng đề Tiếng Việt, đề Làm Văn và đề tổng hợp các kiến thức Tiếng Việt và Làm Văn một cách dễ dàng nhất.

Đối tượng khóa học

Khóa học Ngữ Văn cơ bản lớp 11 phù hợp với các bạn học sinh có nhu cầu nắm vững và hiểu cặn kẽ kiến thức môn Ngữ Văn 11. Là cơ sở giúp các em nắm vững những kiến thức phục vụ trong quá trình học tập và thi cử.

Yêu cầu khóa học

Học sinh học kỹ từng bài giảng của Cô để nắm chắc kiến thức cơ bản môn Ngữ Văn 11.

Các phần kiến thức chưa hiểu thì học sinh cần học kỹ lại, đồng thời có thể hỏi đáp kiến thức thông qua mục hỏi đáp

Học sinh hoàn thành các bài tập tự luyện bao gồm các bài tập Tiếng Việt và bài tập Tập Làm Văn, bài đọc hiểu Văn Bản

Kết quả đạt được sau khi hoàn thành khóa học

Học sinh nắm được kĩ năng đọc hiểu và phân tích tác phẩm Ngữ Văn 11

Nắm vững kiến thức và kĩ năng làm bài Tiếng Việt

Học sinh nắm được kĩ năng viết đoạn văn, bài văn

Phục vụ tốt cho quá trình học tập và thi cử

Học sinh được trực tiếp các thầy cô của hocthukhoa chấm điểm và nhận xét để cải thiện kết quả học tập

Thông tin giáo viên

0 Trung bình

0 đánh giá

1 sinh viên

1 khóa học

Nguyễn Hương Xuân

giao_vien

Là một người yêu âm nhạc và thích đọc sách, cô Hương Xuân cho rằng đây là những món ăn tinh thần không thể thiếu để nuôi dưỡng và bồi đắp ngôn từ tốt nhất. Càng nghe nhiều, càng đọc nhiều, các em không những tìm được khoảng thời gian thư giãn cho bản thân mà còn học được cách sử dụng ngôn từ linh hoạt và vốn sống tích cực trong từng trang sách và trong những bài hát hay.

Đối với cô, việc dạy học không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt lại kiến thức có sẵn trong sách giáo khoa cho học sinh mà còn là chia sẻ về kỹ năng và vốn sống, kinh nghiệm của bản thân để giúp các em có được những định hướng và tìm ra được những phương pháp học tập phù hợp nhất.


Bảng vàng thành tích
* Là sinh viên 5 tốt giành được học bổng nhiều kì

* Đạt danh hiệu học sinh giỏi trong 12 năm học liên tiếp

* Học sinh chuyên Văn- Trường THPT Chuyên Biên Hòa- Hà Nam

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận

Các khóa học tương tự

Các khóa liên quan

Vật Lý lớp 11 - Thầy Võ Thanh Được

15 giờ, 39 phút, 55 giây
Cập nhật 25-09-2019
5
2268
599,000 VNĐ 699,000 VNĐ

Ôn luyện Vật Lí lớp 11 - Thầy Kim Nhật Trung

15 giờ, 39 phút, 55 giây
Cập nhật 04-10-2019
5
1630
599,000 VNĐ 699,000 VNĐ

Hóa Học lớp 11 - cô Lê Thúy Hằng

15 giờ, 39 phút, 55 giây
Cập nhật 28-09-2019
5
2853
599,000 VNĐ 699,000 VNĐ