- Chưa học - Đã học - Đề kiểm tra - Tài liệu
CHƯƠNG I. HỌC KÌ I
0/63
CHƯƠNG II. HỌC KÌ II
0/38

Ngữ văn lớp 11 - cô Hương Xuân

Giáo viên: Nguyễn Hương Xuân

Nội dung khóa học

Khóa học Ngữ Văn của Cô Nguyễn Hương Xuân cung cấp cho các em những kiến thức bổ ích về Ngữ Văn 11.

Nội dung kiến thức khóa học bao gồm Bài giảng chính bám sát sách giáo khoa bao gồm phần: Văn bản, Tiếng Việt, Tập làm văn trong đó có gồm 52 bài bám sát sách giáo khoa Ngữ Văn 11.

Đặc điểm nổi bật

Khóa học của Cô Nguyễn Hương Xuân có những bài giảng bám sát cấu trúc chương trình học, các kiến thức trừu tượng, khó hình dung nhất sẽ được đơn giản hóa như vậy thì chương trình Ngữ Văn giúp học sinh dễ dàng tiếp thu kiến thức hơn

Đặc biệt các kĩ năng Đọc hiểu và phân tích tác phẩm, nắm những kiến thức Tiếng Việt cơ bản và cách làm bài tập Tiếng Việt, kĩ năng viết đoạn văn, viết bài văn giúp học sinh củng cố kiến thức căn bản, cải thiện tình hình học tập và yêu thích môn Ngữ Văn hơn

Hệ thống bài tập được biên soạn đặc biệt bởi chính Cô Xuân điều đó sẽ giúp các em học sinh vượt qua các dạng đề Tiếng Việt, đề Làm Văn và đề tổng hợp các kiến thức Tiếng Việt và Làm Văn một cách dễ dàng nhất.

Đối tượng khóa học

Khóa học Ngữ Văn cơ bản lớp 11 phù hợp với các bạn học sinh có nhu cầu nắm vững và hiểu cặn kẽ kiến thức môn Ngữ Văn 11. Là cơ sở giúp các em nắm vững những kiến thức phục vụ trong quá trình học tập và thi cử.

Yêu cầu khóa học

Học sinh học kỹ từng bài giảng của Cô để nắm chắc kiến thức cơ bản môn Ngữ Văn 11.

Các phần kiến thức chưa hiểu thì học sinh cần học kỹ lại, đồng thời có thể hỏi đáp kiến thức thông qua mục hỏi đáp

Học sinh hoàn thành các bài tập tự luyện bao gồm các bài tập Tiếng Việt và bài tập Tập Làm Văn, bài đọc hiểu Văn Bản

Kết quả đạt được sau khi hoàn thành khóa học

Học sinh nắm được kĩ năng đọc hiểu và phân tích tác phẩm Ngữ Văn 11

Nắm vững kiến thức và kĩ năng làm bài Tiếng Việt

Học sinh nắm được kĩ năng viết đoạn văn, bài văn

Phục vụ tốt cho quá trình học tập và thi cử

Học sinh được trực tiếp các thầy cô của hocthukhoa chấm điểm và nhận xét để cải thiện kết quả học tập

bai-1-vao-phu-chua-trinh-trich-thuong-kinh-ki-su.pdf Xem Download
bai-1-vao-phu-chua-trinh-trich-thuong-kinh-ki-su.pdf Xem Download
bai-1-vao-phu-chua-trinh-trich-thuong-kinh-ki-su.pdf Xem Download
bai-2-tu-ngon-ngu-chung-den-loi-noi-ca-nhan.pdf Xem Download
bai-2-tu-ngon-ngu-chung-den-loi-noi-ca-nhan.pdf Xem Download
bai-3-tu-tinh-ii-ho-xuan-huong-phan-1.pdf Xem Download
bai-3-tu-tinh-ii-ho-xuan-huong-phan-1.pdf Xem Download
bai-4-tu-tinh-ii-ho-xuan-huong-phan-2.pdf Xem Download
bai-4-tu-tinh-ii-ho-xuan-huong-phan-2.pdf Xem Download
bai-5-cau-ca-mua-thu-nguyen-khuyen-phan-1.pdf Xem Download
bai-5-cau-ca-mua-thu-nguyen-khuyen-phan-1.pdf Xem Download
bai-6-cau-ca-mua-thu-nguyen-khuyen-phan-2.pdf Xem Download
bai-6-cau-ca-mua-thu-nguyen-khuyen-phan-2.pdf Xem Download
bai-8-thao-tac-lap-luan-phan-tich.pdf Xem Download
bai-8-thao-tac-lap-luan-phan-tich.pdf Xem Download
bai-8-thao-tac-lap-luan-phan-tich.pdf Xem Download
bai-9-thuong-vo-tran-te-xuong-phan-1.pdf Xem Download
bai-9-thuong-vo-tran-te-xuong-phan-1.pdf Xem Download
bai-10-thuong-vo-tran-te-xuong-phan-2.pdf Xem Download
bai-10-thuong-vo-tran-te-xuong-phan-2.pdf Xem Download
bai-11-bai-ca-ngat-nguong-nguyen-cong-tru.pdf Xem Download
bai-11-bai-ca-ngat-nguong-nguyen-cong-tru.pdf Xem Download
bai-11-bai-ca-ngat-nguong-nguyen-cong-tru.pdf Xem Download
bai-12-luyen-tap-thao-tac-lap-luan-phan-tich.pdf Xem Download
bai-12-luyen-tap-thao-tac-lap-luan-phan-tich.pdf Xem Download
bai-13-van-te-nghia-si-can-giuoc.pdf Xem Download
bai-13-van-te-nghia-si-can-giuoc.pdf Xem Download
bai-14-chieu-cau-hien.pdf Xem Download
bai-14-chieu-cau-hien.pdf Xem Download
bai-16-thao-tac-lap-luan-so-sanh.pdf Xem Download
bai-16-thao-tac-lap-luan-so-sanh.pdf Xem Download
bai-17-khai-quat-van-hoc-viet-nam-tu-dau-the-ki-xx-den-cach-mang-thang-8-nam-1945-phan-1.pdf Xem Download
bai-17-khai-quat-van-hoc-viet-nam-tu-dau-the-ki-xx-den-cach-mang-thang-8-nam-1945-phan-1.pdf Xem Download
bai-18-khai-quat-van-hoc-viet-nam-tu-dau-the-ki-xx-den-cach-mang-thang-8-nam-1945-phan-2.pdf Xem Download
bai-18-khai-quat-van-hoc-viet-nam-tu-dau-the-ki-xx-den-cach-mang-thang-8-nam-1945-phan-2.pdf Xem Download
bai-19-hai-dua-tre-thach-lam-phan-1.pdf Xem Download
bai-19-hai-dua-tre-thach-lam-phan-1.pdf Xem Download
bai-19-hai-dua-tre-thach-lam-phan-1.pdf Xem Download
bai-20-hai-dua-tre-thach-lam-phan-2.pdf Xem Download
bai-20-hai-dua-tre-thach-lam-phan-2.pdf Xem Download
bai-21-chu-nguoi-tu-tu-nguyen-tuan-phan-1.pdf Xem Download
bai-21-chu-nguoi-tu-tu-nguyen-tuan-phan-1.pdf Xem Download
bai-22-chu-nguoi-tu-tu-nguyen-tuan-phan-2.pdf Xem Download
bai-22-chu-nguoi-tu-tu-nguyen-tuan-phan-2.pdf Xem Download
bai-22-chu-nguoi-tu-tu-nguyen-tuan-phan-2.pdf Xem Download
bai-23-phong-cach-ngon-ngu-bao-chi.pdf Xem Download
bai-23-phong-cach-ngon-ngu-bao-chi.pdf Xem Download
bai-23-phong-cach-ngon-ngu-bao-chi.pdf Xem Download
bai-24-chi-pheo-nam-cao-phan-1.pdf Xem Download
bai-24-chi-pheo-nam-cao-phan-1.pdf Xem Download
bai-25-chi-pheo-nam-cao-phan-2.pdf Xem Download
bai-25-chi-pheo-nam-cao-phan-2.pdf Xem Download
bai-26-chi-pheo-nam-cao-phan-3.pdf Xem Download
bai-26-chi-pheo-nam-cao-phan-3.pdf Xem Download
bai-26-chi-pheo-nam-cao-phan-3.pdf Xem Download
bai-27-vinh-biet-cuu-trung-dai-vu-nhu-to-phan-1.pdf Xem Download
bai-27-vinh-biet-cuu-trung-dai-vu-nhu-to-phan-1.pdf Xem Download
bai-28-vinh-biet-cuu-trung-dai-vu-nhu-to-phan-2.pdf Xem Download
bai-28-vinh-biet-cuu-trung-dai-vu-nhu-to-phan-2.pdf Xem Download
bai-28-vinh-biet-cuu-trung-dai-vu-nhu-to-phan-2.pdf Xem Download
bai-29-hau-troi-tan-da-phan-1.pdf Xem Download
bai-29-hau-troi-tan-da-phan-1.pdf Xem Download
bai-30-hau-troi-tan-da-phan-2.pdf Xem Download
bai-30-hau-troi-tan-da-phan-2.pdf Xem Download
bai-30-hau-troi-tan-da-phan-2.pdf Xem Download
bai-32-voi-vang-xuan-dieu-phan-2.pdf Xem Download
bai-33-thao-tac-lap-luan-bac-bo.pdf Xem Download
bai-33-thao-tac-lap-luan-bac-bo.pdf Xem Download
bai-33-thao-tac-lap-luan-bac-bo.pdf Xem Download
bai-34-trang-giang-huy-can-phan-1.pdf Xem Download
bai-34-trang-giang-huy-can-phan-1.pdf Xem Download
bai-34-trang-giang-huy-can-phan-1.pdf Xem Download
bai-35-trang-giang-huy-can-phan-2.pdf Xem Download
bai-35-trang-giang-huy-can-phan-2.pdf Xem Download
bai-35-trang-giang-huy-can-phan-2.pdf Xem Download
bai-36-day-thon-vi-da-han-mac-tu-phan-1.pdf Xem Download
bai-36-day-thon-vi-da-han-mac-tu-phan-1.pdf Xem Download
bai-38-chieu-toi-hcm.pdf Xem Download
bai-38-chieu-toi-hcm.pdf Xem Download

Bình luận

Các khóa học khác của Giáo viên Nguyễn Hương Xuân