Giáo viên

Nguyễn Thanh Thủy

Bộ môn: Hóa Học

0+

Học viên theo dõi

113+

Bài giảng

10+

Năm kinh nghiệm

PROFILE
Đôi nét về tôi

Họ và tên

Nguyễn Thanh Thủy

Nơi công tác

Bộ môn

Hóa Học

Học vị

Email

nguyenthanhthuy20484@gmail.com

Facebook

Khóa học tiêu biểu

Hóa 11 - Cô Nguyễn Thanh Thủy

Câu chuyện thú vị
BRIEF