Hóa 11 - Cô Nguyễn Thanh Thủy
399,000 VNĐ 699,000 VNĐ Giảm 43%

2 ngày còn lại ở mức giá này!

  5 (1)

2651 học viên ghi danh

Giáo viên: Nguyễn Thanh Thủy

Trình độ: Lớp 11

Cấp độ: Ôn học sinh cấp 3

Thời gian: 22 giờ, 24 phút, 34 giây

Bài giảng: 54 bài

Học liệu: 13

Cập nhật: 22/02/2020

Danh sách các bài học

 • Bài 3 Tính Axit - Bazơ - của dung dịch muối 00:15:37
 • Bài 1 Xác định công thức phân tử chất hữu cơ Phần 3 00:29:28
 • Bài 2 Axit - Bazơ - Muối Phần 1 00:32:39
 • Bài 1 Thuyết điện li Phần 1 00:23:12
 • Bài 1 Thuyết điện li Phần 2 00:23:27
 • Bài 1 Thuyết điện li Phần 3 00:23:13
 • Bài 2 Axit - Bazơ - Muối Phần 1 00:32:39
 • Bài 2 Axit - Bazơ - Muối Phần 2 00:19:11
 • Bài 3 Tính Axit - Bazơ - của dung dịch muối 00:15:37
 • Bài 4 Môi trường PH Phần 1 00:23:13
 • Bài 4 Môi trường PH Phần 2 00:17:16
 • Bài 4 Môi trường PH Phần 3 00:18:23
 • Bài 5 Phương trình ion rút gọn Phần 1 00:20:42
 • Bài 5 Phương trình ion rút gọn Phần 2 00:24:16
 • Bài 6 Nito và hợp chất của Nito 00:20:26
 • Bài 7 Axit nitoric và muối nitorat Phần 1 00:22:24
 • Bài 7 Axit nitoric và muối nitorat Phần 2 00:22:24
 • Bài 7 Axit nitoric và muối nitorat Phần 3 00:23:26
 • Bài 7 Axit nitoric và muối nitorat Phần 4 00:25:15
 • Bài 7 Axit nitoric và muối nitorat Phần 5 00:21:50
 • Bài 8 Muối amoniac và muối amoni Đang cập nhật
 • Bài 9 Photpho và hợp chất của photpho Phần 1 00:28:32
 • Bài 9 Photpho và hợp chất của photpho Phần 2 00:31:44
 • Bài 9 Photpho và hợp chất của photpho Phần 3 00:18:24
 • Bài 9 Photpho và hợp chất của photpho Phần 4 00:19:02
 • Bài 10 Phân hóa học Đang cập nhật
 • Bài 11 Cacbon và hợp chất Cacbon Phần 1 00:21:58
 • Bài 11 Cacbon và hợp chất Cacbon Phần 2 00:19:20
 • Bài 12 Silic và công nghệ Silicat 00:13:10
 • Bài 1 Xác định công thức phân tử chất hữu cơ Phần 1 00:20:20
 • Bài 1 Xác định công thức phân tử chất hữu cơ Phần 2 00:27:53
 • Bài 1 Xác định công thức phân tử chất hữu cơ Phần 3 00:29:28
 • Bài 2 Ankan Phần 1 00:26:21
 • Bài 2 Ankan Phần 2 00:33:21
 • Bài 2 Ankan Phần 3 00:35:52
 • Bài 3 Anken Phần 1 00:23:05
 • Bài 3 Anken Phần 2 00:31:23
 • Bài 3 Anken Phần 3 00:32:35
 • Bài 3 Anken Phần 4 00:17:15
 • Bài 4 Ankađien 00:14:12
 • Bài 5 Ankin Phần 1 00:29:49
 • Bài 5 Ankin Phần 2 00:33:57
 • Bài 5 Ankin Phần 3 00:26:36
 • Bài 6 Hiđrocacbon thơm - Phần 1 00:32:44
 • Bài 6 Hiđrocacbon thơm - Phần 2 00:35:21
 • Bài 6 Hiđrocacbon thơm - Phần 3 00:27:17
 • Bài 7 Tổng hợp phương pháp giải toán chuyên đề phản ứng cộng 00:16:52
 • Bài 8 Ancol Phần 1 00:28:15
 • Bài 8 Ancol Phần 2 00:28:08
 • Bài 8 Ancol Phần 3 00:23:19
 • Bài 8 Ancol Phần 4 00:28:14
 • Bài 8 Ancol Phần 5 00:24:35
 • Bài 9 Phenol Phần 1 00:18:50
 • Bài 9 Phenol Phần 2 00:22:24
 • Bài 10 Anđehit Phần 1 00:33:32
 • Bài 10 Anđehit Phần 2 00:34:15
 • Bài 11 Axit Cacboxylic Phần 1 00:28:54
 • Bài 11 Axit Cacboxylic Phần 2 00:28:51
 • Bài 11 Axit Cacboxylic Phần 3 00:21:52

Thông tin giáo viên

5 Trung bình

1 đánh giá

25 sinh viên

4 khóa học

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

A

5 tháng trước

Addmin

Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận

Khóa học liên quan

Vật Lý lớp 11 - Thầy Võ Thanh Được

22 giờ, 24 phút, 34 giây
Cập nhật 22-02-2020
5
2268
399,000 VNĐ 699,000 VNĐ

Ôn luyện Vật Lí lớp 11 - Thầy Kim Nhật Trung

22 giờ, 24 phút, 34 giây
Cập nhật 22-02-2020
5
1889
599,000 VNĐ 899,000 VNĐ

Hóa Học lớp 11 - cô Lê Thúy Hằng

22 giờ, 24 phút, 34 giây
Cập nhật 22-02-2020
5
2890
399,000 VNĐ 699,000 VNĐ

Khóa học khác của thầy cô