Giáo viên

Nguyễn Viết Trung

Bộ môn: Sinh Học

0+

Học viên theo dõi

81+

Bài giảng

10+

Năm kinh nghiệm

PROFILE
Đôi nét về tôi

Họ và tên

Nguyễn Viết Trung

Nơi công tác

Bộ môn

Sinh Học

Học vị

Email

viettrung80@gmail.com

Facebook

Câu chuyện thú vị
BRIEF