Câu hỏi:

10/08/2022 619

Khẳng định nào sau đây sai?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các phản ứng hoá học sau, phản ứng nào sai?

Xem đáp án » 10/08/2022 456

Câu 2:

Cặp chất nào sau đây không có phản ứng xảy ra

Xem đáp án » 10/08/2022 304

Câu 3:

Cho các chất: O2 (1),CO2 (2), H2 (3), Fe2O3 (4), SiO2 (5), HCl (6), CaO (7), H2SO4 đặc (8), HNO3 (9), H2O (10), KMnO4 (11). Cacbon phản ứng trực tiếp được với bao nhiêu chất?

Xem đáp án » 10/08/2022 276

Câu 4:

Silic tác dụng với chất nào sau đây ở nhiệt độ thường

Xem đáp án » 10/08/2022 251

Câu 5:

Phản ứng dùng để khắc hình, khắc chữ lên thủy tinh là phản ứng giữa SiO2 với:

Xem đáp án » 10/08/2022 243

Câu 6:

CO2 không cháy và không duy trì sự cháy nhiều chất nên được dùng để dập tắt các đám cháy. Tuy nhiên, CO2 không dùng để dập tắt đám cháy nào dưới đây?

Xem đáp án » 10/08/2022 233

Bình luận


Bình luận