Câu hỏi:

11/08/2022 645

¨ Chữ viết xuất hiện sớm ở các quốc gia Đông Nam Á.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

[ Đ ] Chữ viết xuất hiện sớm ở các quốc gia Đông Nam Á.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Từ thế kỉ XIII đến thế kỉ XV, tình hình Đông Nam Á có điểm gì nổi bật?

A. Hình thành các quốc gia phong kiến.

B. Các quốc gia phong kiến phát triển thịnh đạt.

C. Các quốc gia phong kiến bước vào thời kì suy yếu.

D. Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á gây chiến tranh với nhau.

Xem đáp án » 11/08/2022 3,269

Câu 2:

Nét nổi bật của văn hoá các dân tộc Đông Nam Á là

A. chịu ảnh hưởng của văn hoá Trung Quốc.

B. chịu ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ.

C. nền văn hoá mang tính bản địa sâu sắc.

D. tiếp thu có chọn lọc những ảnh hưởng văn hoá bên ngoài, kết hợp với nền văn hoá bản địa, xây dựng một nền văn hoá riêng và độc đáo.

Xem đáp án » 11/08/2022 2,524

Câu 3:

Hãy tóm tắt những thành tựu văn hoá tiêu biểu của khu vực Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI vào bảng dưới đây:

Lĩnh vực

Thành tựu

Tôn giáo

 

Văn học - Sử học

 

Nghệ thuật

 

Xem đáp án » 11/08/2022 1,885

Câu 4:

Thời kì phát triển thịnh vượng của nền kinh tế trong khu vực là

A. từ thế kỉ X đến thế kỉ XIII.

B. từ thế kỉ X đến thế kỉ XIV.

C. từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.

D. từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XV.

Xem đáp án » 11/08/2022 1,120

Câu 5:

¨ Các quần thể kiến trúc tiêu biểu ở Đông Nam Á thời kì này là Thăng Long, Ăng-co, Pa-gan.

Xem đáp án » 11/08/2022 1,006

Câu 6:

Từ thế kỉ XI đến thế kỉ XIII, người Miến đã xây dựng 14 446 đền chùa trên một diện tích khoảng 42 km ở Pa-gan, nhưng đến nay, con số đếm được chỉ còn khoảng 3 252, tức gần 12 000 đền chùa đã biến mất sau 10 thế kỉ. Để bảo tồn và giảm thiểu thiệt hại cho kinh đô chùa lớn nhất thế giới, những quy định ứng xử với di sản nên được đưa ra trong phát triển du lịch. Hãy lập một bảng những quy định với khách du lịch.

Xem đáp án » 11/08/2022 871

Câu 7:

Theo em, ảnh hưởng của yếu tố bên ngoài (văn hoá Ấn Độ, văn hoá Trung Hoa) hay yếu tố nội sinh (sự phát triển của các quốc gia Đông Nam Á) có vai trò quyết định đến văn hoá Đông Nam Á giai đoạn từ thế kỉ X đến thế kỉ XVI? Tại sao?

Xem đáp án » 11/08/2022 864

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900