Câu hỏi:

11/08/2022 400

Hãy khoanh tròn vào chữ cái ứng với ý đúng.

Sự kiện lịch sử nào mở ra thời kì độc lập tự chủ lâu dài của dân tộc?

A. Khởi nghĩa của Hai Bà Trưng (năm 40 - 42).

B. Khúc Thừa Dụ xưng Tiết độ sứ (năm 905).

C. Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền (năm 938).

D. Ngô Quyền xưng vương lập ra nhà Ngô (năm 939).

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, để phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc, học sinh ngày nay cần

A. học tập tốt, lao động tốt để xây dựng đất nước giàu mạnh.

B. sẵn sàng đoàn kết, hỗ trợ đồng bào khi gặp khó khăn hoạn nạn.

C. luôn đề cao ý thức bảo vệ độc lập, giữ gìn bản sắc dân tộc.

D. sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ khi Tổ quốc cần.

Xem đáp án » 11/08/2022 1,390

Câu 2:

Năm 939, Ngô Quyền xưng vương đóng đô ở

A. Cổ Loa.

B. Hoa Lư.

C. Thăng Long.

D. Tây Đô.

Xem đáp án » 11/08/2022 1,257

Câu 3:

Hãy tìm những từ hoặc cụm từ nói lên công lao của Đinh Bộ Lĩnh đối với sự phát triển của đất nước trong đoạn văn dưới đây: Lê Văn Hưu nói:“Tiên Hoàng nhờ có tài năng sáng suốt hơn người, dũng cảm mưu lược nhất đời, đương lúc nước Việt ta không có chủ, các hùng trưởng cát cứ, một phen cất quân mà mười hai sứ quân phục hết. Vua mở nước dựng đô, đổi xưng hoàng đế, đặt trăm quan, lập sáu quân, chế độ gần đầy đủ,...".

(Đại Việt sử ký toàn thư, tập 1, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1998, trang 211)

Xem đáp án » 11/08/2022 673

Câu 4:

Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, chọn kinh đô là

A. Cổ Loa.

B. Hoa Lư.

C. Thăng Long.

D. Tây Đô.

Xem đáp án » 11/08/2022 641

Câu 5:

Điền tên nhân vật lịch sử đúng với thông tin cho sẵn trong các câu thơ dưới đây.

TT

Thông tin

Tên nhân vật lịch sử

1

Tại đền thờ ông ở Phủ Diễn, Thanh Trì Có câu .... đối ca ngợi chiến công của ông như sau:

“Động Hoa Lư tráng lệ đế độ,

Sông Bạch Đằng lưu truyền chiến tích”.

………………………………..

………………………………..

………………………………..

2

“Hai vai gồng gánh hai Vua,

Hai triều hoàng hậu, tu chùa Am Tiên.

Theo chồng đánh Tống bình Chiêm,

Có công với nước, vô duyên với đời.”

………………………………..

………………………………..

………………………………..

3

“Bạch Đằng một trận giao phong,

Hoằng Tháo lạc vía, Kiều công nộp đầu. (...)

Về Loa thành mới đăng quang,

Quan danh cải định, triều chương đặt bày.”

………………………………..

………………………………..

………………………………..

4

“Khác thường từ thuở còn thơ,

Rủ đoàn mục - thụ mở cờ bông lau.

...Bốn phương thu lại một nhà,

Mười hai sự tướng đều là quét thanh.”

………………………………..

………………………………..

………………………………..

Xem đáp án » 11/08/2022 640

Câu 6:

Quốc hiệu đầu tiên của nhà nước phong kiến Việt Nam là

A. Việt Nam.

B. Đại Cồ Việt.

C. Đại Việt.

D. Đại Nam.

Xem đáp án » 11/08/2022 618

Câu 7:

Hãy điền vào sơ đồ kim tự tháp xã hội thời Ngô - Đinh - Tiền Lê.

- Tên các tầng lớp xã hội theo đúng vị trí.

- Nêu mối quan hệ giữa các tầng lớp trong xã hội.

- Cho biết tầng lớp nào đông nhất trong xã hội. Vì sao?

Media VietJack

Xem đáp án » 11/08/2022 537

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900