Câu hỏi:

12/07/2024 707

Tổng số liên kết π và vòng ứng với công thức C5H11O2ClN2 là

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Độ bất bão hòa Δ = (5.2-11+2-1+1.2)/2 =1

Nên phân tử có 1 nối đôi hoặc 1 vòng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hợp chất X có CTPT C4H8. Xác định các đông phân cấu tạo của X

Xem đáp án » 12/07/2024 1,819

Câu 2:

Số đồng phân mạch hở có thể có ứng với các công thức phân tử C4H9Cl là

Xem đáp án » 12/08/2022 1,071

Câu 3:

Lycopen có công thức phân tử C40H56, là chất màu đỏ trong quả cà chua, có cấu tạo mạch hở, chỉ chứa liên kết đôi và liên kết đơn trong phân tử. Số kết đôi đó có trong phân tử licopen là

Xem đáp án » 12/08/2022 961

Câu 4:

Số công thức cấu tạo mạch hở có thể có ứng với các công thức phân tử C3H8O là

Xem đáp án » 12/08/2022 572

Câu 5:

Số công thức tạo mạch có thể có ứng với công thức phân tử C5H10 là

Xem đáp án » 12/07/2024 310

Câu 6:

Số công thức tạo mạch hở có thể có ứng với công thức phân tử C4H8 là

Xem đáp án » 12/07/2024 304

Bình luận


Bình luận