Câu hỏi:

20/08/2022 1,837

Dãy nào sau đây chỉ chứa các chất điện li mạnh:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 2 phương trình:

S2- + H2O → HS- + OH- ; + H2O → NH3 + H­3O+

Theo thuyết axit-bazơ của Bronsted thì:

Xem đáp án » 12/08/2022 14,186

Câu 2:

Theo thuyết Areniut, chất nào sau đây là axit?

Xem đáp án » 12/08/2022 9,298

Câu 3:

Theo Ahrenius thì kết luận nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 12/08/2022 7,932

Câu 4:

Theo thuyết axit-bazơ của Bronsted, các chất sau giữ vai trò là axit – bazơ - lưỡng tính - trung tính: HSO4-, H2PO4-, PO43-, NH3, S2-, Na+ , Al3+, Cl- , CO32- , NH4+, HS-

Xem đáp án » 12/07/2024 6,656

Câu 5:

Theo thuyết Bronstet, chất nào sau đây chỉ là axit?

Xem đáp án » 12/08/2022 5,292

Câu 6:

Trong các phản ứng dưới đây, ở phản ứng nào nước đóng vai trò là một bazơ (theo Bronsted).

Xem đáp án » 12/08/2022 4,070

Câu 7:

Theo thuyết Bronstet, H2O được coi là axit khi nó:

Xem đáp án » 12/08/2022 3,767

Bình luận


Bình luận