Câu hỏi:

12/08/2022 2,186

Phương trình điện ly nào dưới đây viết đúng?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 2 phương trình:

S2- + H2O → HS- + OH- ; + H2O → NH3 + H­3O+

Theo thuyết axit-bazơ của Bronsted thì:

Xem đáp án » 12/08/2022 14,133

Câu 2:

Theo thuyết Areniut, chất nào sau đây là axit?

Xem đáp án » 12/08/2022 9,279

Câu 3:

Theo Ahrenius thì kết luận nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 12/08/2022 7,909

Câu 4:

Theo thuyết axit-bazơ của Bronsted, các chất sau giữ vai trò là axit – bazơ - lưỡng tính - trung tính: HSO4-, H2PO4-, PO43-, NH3, S2-, Na+ , Al3+, Cl- , CO32- , NH4+, HS-

Xem đáp án » 12/07/2024 6,640

Câu 5:

Theo thuyết Bronstet, chất nào sau đây chỉ là axit?

Xem đáp án » 12/08/2022 5,257

Câu 6:

Trong các phản ứng dưới đây, ở phản ứng nào nước đóng vai trò là một bazơ (theo Bronsted).

Xem đáp án » 12/08/2022 4,063

Câu 7:

Trong dd NaHSO4 có các loại phân tử và ion nào dưới đây (bỏ qua sự điện li của nước):

Xem đáp án » 12/08/2022 3,764

Bình luận


Bình luận