Câu hỏi:

12/07/2024 4,409

Hòa tan 4,9 mg H2SO4 vào nước thu dược 1 lít dd. pH của dd thu được là:

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

nH2SO4 = 4,998 = 0,05 mol  CM(H2SO4) = 5.10-51 = 5.10-5 M

[H+] = 10-4 M pH = -log(10-4) = 4

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trộn 10g dung dịch HCl 7,3% với 20g dung dịch H2SO4 4,9% rồi thêm nước để được 100ml dung dịch A. Tính pH của dung dịch A.

Xem đáp án » 12/07/2024 7,347

Câu 2:

Cho 15 ml dung dịch HNO3 có pH = 2 trung hòa hết 10 ml dung dịch Ba(OH)2 có pH = a. Giá trị của a là:

Xem đáp án » 12/07/2024 6,362

Câu 3:

Dung dịch A chứa NH3 0,1M và NaOH 0,1M. Tính pH của dung dịch biết Kb của NH3 = 1,75.10-5.

Xem đáp án » 12/07/2024 5,809

Câu 4:

A là dung dịch HNO3 0,01M ; B là dung dịch H2SO4 0,005M. Trộn các thể tích bằng nhau của A và B được dung dịch X. Tính pH của dung dịch X

Xem đáp án » 12/07/2024 3,972

Câu 5:

Tính pH của dd CH3COONa 0,5M; biết Kb của CH3COO- = 5,71.10-10 và bỏ qua sự phân li của nước

Xem đáp án » 12/07/2024 3,185

Câu 6:

Tính pH của dd NH3 0,1M, biết Kb của NH3 = 1,8.10-5 và bỏ qua sự phân li của nước

Xem đáp án » 12/07/2024 2,966

Bình luận


Bình luận